Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Feladatok

Feladatok

1. A következőkben egy 1989-ben megjelent (Falus–Golnhofer–Kotschy–M. Nádasi–Szokolszky: A pedagógia és a pedagógusok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 97), empirikus vizsgálati eredményekre épülő könyv három táblázatát tanulmányozhatja. Értelmezze tovább az adatokat!

a) A kollégák rangsorolták a szervezési módokat aszerint, hogy alkalmazásuk tőlük mennyi energiát igényel:

A szervezési módok energiaigényessége

 

Ranghelyek

Nem értékelhető

 

1. hely

2. hely

3. hely

4. hely

Frontális munka

27

15

14

13

31

Csoport munka

43

22

8

2

25

Egyéni munka

16

17

16

20

31

Páros munka

1

17

19

4

59

b) A fegyelmezési problémák felől közelítve a kollégák a szervezési módokat a következőképpen látják:

Fegyelmezési problémák a szervezési módokban

 

Ranghelyek

Nincs fegyelmezési problémája

Nem értékelhető

 

1. hely

2. hely

3. hely

4. hely

Frontális munka

10

20

18

17

19

16

Csoport munka

52

11

1

1

17

18

Egyéni munka

1

6

19

31

23

20

Páros munka

10

28

12

2

25

23

c) A szervezési módok pedagógusok és tanulók általi kedveltségét a kollégák a következőképpen rangsorolták:

A szervezési módok kedveltsége

 

Ranghelyek

pedagógusok

tanulók

Frontális munka

1

2

Csoport munka

3

1

Egyéni munka

2

3

Páros munka

4

4

2. Készítsen szelektív jegyzőkönyvet frontális szervezésű tanítási óráról! Válaszszon az alábbi megfigyelési szempontok közül:

  • „Elülső és hátsó színpad” a tanítási órán.

  • Egy tanuló megfigyelése az órán.

  • A tanár tevékenysége.

  • A tanár-tanuló(k) interakciók jellemzése.

3. Készítsen szociometriai felmérést olyan osztályokban, melyekben dominánsan frontális munka folyik, és olyan osztályokban, amelyekben gyakori a csoportmunka! Milyen különbségek vannak, és miből adódhatnak ezek?

4. Gyűjtsön információkat arról, hogyan viszonyulnak a tanulók és a tanárok a különböző szervezési módokhoz! Gondoljon arra, hogy a különböző életkorú és a különböző tanulmányi teljesítményű gyerekek, ifjak körében eltérő véleményekkel találkozhat!

5. A tanulók melléktevékenységére minden szervezési módban sor kerülhet. Próbálja meg kinyomozni konkrétan tapasztalt melléktevékenységek okait, fogalmazzon meg feltevéseket – saját tapasztalatai és a tanulókkal való konzultációk alapján – arra vonatkozóan, hogyan lennének ezek megelőzhetők, elkerülhetők!

6. Készítsen interjút gyakorló pedagógussal arról, hogy milyen szempontokat mérlegel, mennyire tudatos, amikor az oktatásban a szervezési módok alkalmazása mellett dönt!