Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

BÁBOSIK ISTVÁN (1982): Személyiségformálás közvetett hatásokkal. Tankönyvkiadó, Budapest.

BÁBOSIK ISTVÁN–NÁDASI MÁRIA (1970): Az oktatás nevelő hatásának vizsgálata. Tankönyvkiadó, Budapest.

BÁBOSIK ISTVÁN–NÁDASI MÁRIA (1975): A közvetett ráhatás a csoportmunkában. Tankönyvkiadó, Budapest.

BÁBOSIK, I.–NÁDASI, M. (1982): Wirkungen der Gruppenarbeit auf das Lernergebnis, das Lernverhalten und die Einstellung zum Lernen. Jenaer Erziehungsforschung.

BALLÉR ENDRE (1996): A nemzeti alaptantervtől az iskolai nevelő-oktató munka tervezéséig. OKI, Budapest.

BALOGH GÉZÁNÉ (1982): Páros munka a tanítási órán. Szakdolgozat, ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék.

BLOOM, B. S. (1973): Individuelle Unterschiede in der Schulleistung: ein überholtes Problem? In: Edelstein W.–Hopf, D. (Hrsg.): Bedingungen des Bildungsprozesses. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 251–270.

BUZÁS LÁSZLÓ (1974, 1980): A csoportmunka. Tankönyvkiadó, Budapest.

CARROLL, J. B. (1973): Ein Modell schulischen Lernen. In: Edelstein, W.–Hopf, D. (Hrsg.): Bedingungen des Bildungsprozesses. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 234–250.

CSAPÓ BENŐ (1978): A „mastery learning” elmélete és gyakorlata. Magyar Pedagógia, 1.

CSÁSZÁR SZILVIA (1996/97): Tanulók melléktevékenységei a tanítási órán. Kézirat. ELTE BTK Neveléstudományi Intézet.

CZABAI SÁRA (1996/97): Gyerekek órai melléktevékenységei. Kézirat. ELTE BTK Neveléstudományi Intézet.

CZIKE BERNADETT (szerk.) (1997): Fejezetek az alternatív nevelés gyakorlatából. BTF, Budapest.

FÁBIÁN ZOLTÁN (1967): A csoportfoglalkozások pedagógiai értékei. Pedagógiai Szemle, 6.

FÁBIÁN ZOLTÁN (1967): Önálló munkaformák az alsó tagozati órákon. Pedagógiai Szemle, 6.

FALUS IVÁN–GOLNHOFER ERZSÉBET–KOTSCHY BEÁTA–M. NÁDASI MÁRIA–SZOKOLSZKY ÁGNES (1989): A pedagógia és a pedagógusok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

FLAMMER, A. (1975): Individuelle Unterschiede im Lernen. Beltz Verlag, Weinheim und Basel.

GLASER, R. (1973): Lernen und individuelle Unterschiede. In: Edelstein, W.–Hopf, D.: Bedigungen des Bildungprozesses. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 332–350.

GOLNHOFER ERZSÉBET–NÁDASI MÁRIA (1980): A pedagógus tevékenysége a tanulók egyéni munkájának tervezésében és irányításában. OOK, Veszprém.

HECKHAUSEN, H. (1974): Lehrer-Schüler-Interaktion. In: Weinert, F. E. u. a. (Hrsg.): Pädagogische Psychologie. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, I. 552–555.

HORVÁTH GEDEONNÉ (1973): Csoportmunka az általános iskolai irodalomórán. Tankönyvkiadó, Budapest.

HUNYADY GYÖRGYNÉ (szerk.) (1998): Lépésről lépésre iskolai program. BTF, Budapest.

HUNYADY GYÖRGYNÉ–SZEKSZÁRDI JÚLIA (1998): Konfliktusok az iskolában. BTF, Budapest.

KAGAN, S. (2001): A kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Budapest.

KERESZTY ZSUZSA–HAJABÁCS ILONA (szerk.) (1995): Több út. BTF, Budapest.

MÉREI FERENC (1948): A falakon belül. (A neveléstudomány feladatai.) Köznevelés, 22.

MÉSZÁROS ARANKA (szerk.) (1997): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE, Eötvös Kiadó.

MÉSZÁROS ISTVÁN (1984): Népoktatásunk szervezeti-tartalmi alakulása 1777–1830 között. Tankönyvkiadó, Budapest.

MEYER, E. (Hrsg.) (1972): Gruppenpädagogik zwischen Moskau und New York. Quelle et

Meyer, Heidelberg.

MEYER, E. (1981): Trainingshilfen zum Gruppenunterricht. Finken Verlag, Oberursel/Taunus.

MEYER, H. (1988): Unterrichtsmethoden. Scriptor Verlag, Frankfurt am Main.

M. NÁDASI MÁRIA (1986): Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Tankönyvkiadó, Budapest.

M. NÁDASI MÁRIA (1997): A reformpedagógia nevelési-oktatási intézményeinek tanulói tevékenységrendszere. In: Bábosik István (szerk.): A modern nevelés elmélete. Telosz Kiadó, Budapest, 1997. 185–192.

M. NÁDASI MÁRIA (2001): Adaptivitás az oktatásban. Comenius Bt., Pécs.

MOLNÁR REZSŐNÉ (1982): A páros munka alkalmazása a tanítási órán. Szakdolgozat, ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék.

PETRINÉ FEYÉR JUDIT–MÉSZÖLYNÉ FEHÉR KATALIN (1982): Differenciált osztálymunka, optimális elsajátítás a gyakorlatban. Tankönyvkiadó, Budapest.

RUZSA ÁGNES (1998): Családok – törzsek – bandák. Kincskereső Füzetek.

SJØLUND, A. (1976): Gruppenpsychologie für Erzieher, Lehrer und Gruppenleiter. Quelle et Meyer, Heidelberg.

SZABÓ JUDIT (1996/97): Melléktevékenységek a tanítási órán. Kézirat. ELTE BTK Neveléstudományi Intézet.

SZEBENYI PÉTER (1969): Csoportmunka az általános iskolai történelemtanításban. OPI, Budapest.

SZÖLLŐSNÉ SZESZLER ANNA (1982): Közvetett ráhatás a páros munkában. In: Tóth Béla (szerk.): Gyermekek, nevelők, intézmények. Tankönyvkiadó, Budapest, 39–55.

TAKÁCS ETEL (1978): Programozott oktatás? Gondolat Kiadó, Budapest, 1978.

THELEN, H. A. (1969): Schüler als Tutoren. In: Meyer, E. (Hrsg.): Individualisierung und Sozializierung im Unterricht. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 77–103.

VARGA TAMÁS (1971): A kivételek vannak többen. Köznevelés, 9.

VIERLINGER, A.–FEINER, W. (1974): Innere Differenzierung. Oberösterreichischer Landesverlag, Linz.

VÖRÖS IMRE (1975): Csoportmunka a nyelvtanórán az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest.

WINKLER MÁRTA (2001): Kinek kaloda, kinek fészek. Hunga-print Kiadó, Budapest.

ZINNECKER, J. (1978): Die Schule als Hinterbühne oder Nachrichten aus dem Unterleben der Schüler. In: Reinert–Zinnecker (Hrsg.): Schüler im Schulbetrieb. Rowolt Verlag, Reinbel,

1978. 29–121.