Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

15. fejezet - A pedagógiai értékelés (GOLNHOFER ERZSÉBET)

15. fejezet - A pedagógiai értékelés (GOLNHOFER ERZSÉBET)

A fejezet témakörei

  • Az értékelés fogalma, funkciói és szintjei

  • Értékelési modellek

  • Külső és belső értékelés

  • Értékelés a tanítási órán

  • Megítélés, becslés, mérés

  • Mérésmetodológiai követelmények

  • Értékelők, önértékelők.

Bevezetés

Gyermekként, tanulóként mindenkit sokszor, sokféle formában értékeltek, s ő maga is értékelt másokat. Valószínűleg mindenki átélte ennek pozitív és negatív hatásait, jóleső örömmel nyugtázta a dicséretet, megsokszorozta erőfeszítéseit az elismerés, esetleg egy rosszabb osztályzat, vagy nehezen vette rá magát, hogy értékelje barátja iskolai dolgozatát, tanárainak tanítási módszereit. Mindeközben azt is tapasztalhatta, hogy mennyire összetett tevékenység, jelenség az értékelés. E fejezetben megpróbáljuk a pedagógiai értékelés értelmezése után bemutatni, hogy napjainkban milyen hangsúlyeltolódások alakultak ki az értékelés funkcióiban, hogyan bővült az értékelés tárgya, milyen típusai terjedtek el, a tanítás során mire érdemes figyelni a pedagógusnak és a tanulónak, milyen mérésmetodológiai kérdések vetődnek fel az értékelés kapcsán. Az általánosabb témák áttekintése után főként a tanításhoz közvetlenül kötődő értékelési problémákra koncentrálunk úgy, hogy a pedagógusok és a tanulók szempontjait is érvényesítjük. Fejezetünk témája sok szállal kötődik a kötet többi témájához, különösen az oktatás céljával, az oktatás folyamatával, a szervezési módokkal, az oktatási módszerekkel és az oktatás tervezésével foglalkozó részekhez.