Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Összefoglalás

Összefoglalás

Napjainkra megváltozott a pedagógiai értékelés jelentése: a minden pedagógiai kategóriára kiterjedő visszacsatolást nevezzük pedagógiai értékelésnek. Az értékelés ma már nemcsak a tanulók tantárgyi teljesítményére irányul, tárgya lehet egy oktatási rendszer, egy iskola, az iskola személyzete, egy vagy több tanterv, a tanítási óra stb. Az oktatás minden szintjére (országos, helyi, iskolai, osztálytermi, egyéni) kiterjedő visszacsatolás lehetővé teszi, hogy a valóság tényei alapján irányítsuk, szabályozzuk az oktatást. A pedagógiai értékelés sokféle funkciót tölt be az általános visszacsatoláson túl: feltárja a helyzetet (diagnosztikus értékelés), segít a folyamatok korrigálásában (formatív értékelés), minősít, szelektál (szummatív értékelés), tájékoztatja az oktatásban érdekelteket, befolyásolja a személyiség fejlődését stb. Az egyéni sajátosságokhoz igazodó adaptív oktatás előtérbe kerülésével egyre nagyobb hangsúlyt kap az értékelés diagnosztizáló, fejlesztő funkciója. A különféle funkciókat hatékonyan csak egy jól átgondolt értékelési rendszer keretében, megfelelő külső és belső értékelésekkel lehet megvalósítani. Az értékelés kritériumait az értékelés funkcióinak és tárgyának megjelölése alapján állapíthatjuk meg. Elterjedt a kritériumra és a normára irányuló értékelés megkülönböztetése is. Kialakultak az értékelés folyamatának metodikailag elfogadott lépései (a célok megfogalmazása, információgyűjtés, értelmezés), megfogalmazódtak az értékeléssel kapcsolatos metodológiai követelmények (objektivitás, megbízhatóság, érvényesség).

Értékelést ma már nagyon sokan végeznek, értékelnek a tanárok, a szülők, a szakfelügyelők, a programértékelők. Minden értékelőnek, így a tanárnak is hasznos, ha kialakítja saját értékelő szerepfelfogását, amelynek különösen fontos eleme lehet a diákok önértékelésének segítése.