Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Feladatok

Feladatok

  1. Készítsen fogalomtérképet a fejezetben található legfontosabb fogalmakról! Beszélje meg csoporttársaival, oktatójával!

  2. Írja le pozitív és negatív tapasztalatait tanuló korából az értékeléssel kapcsolatban! Beszélje meg csoporttársaival és oktatójával!

  3. Elemezze egy iskola pedagógiai programját és helyi tantervét abból a szempontból, hogy milyen értékelési koncepció található benne! Elemzésének eredményeit beszélje meg az iskola igazgatójával és/vagy egyik tanárával! Az összegyűjtött információkról készítsen rövid, elemző dolgozatot!

  4. Készítsen interjút tanulókkal és tanáraikkal a pedagógiai értékelésről! Az interjú előtt állítson össze egy listát azokról a problémákról, amelyeket szeretne megbeszélni az interjúalanyokkal. Az összegyűjtött információk alapján írjon egy elemző dolgozatot!

  5. Írja le véleményét arról, hogy tanárként miként egyeztetné össze az értékelés minősítő és személyiségfejlesztő funkcióit! Vagy: Szervezzenek vitát e témáról a pedagógiai szemináriumon!

  6. Elfogadná-e, hogy az általános iskola első hat osztályában ne legyen osztályozás? Véleményét írásban indokolja! Vagy: Szervezzenek vitát e témában!

  7. Készítsen feladatlapot egy választott témában! Beszélje meg oktatójával vagy volt tanárával! Próbálja ki néhány tanulóval! Írja le röviden a tapasztalatait!

  8. Figyeljen meg egy vagy több tanítási órát az értékelés szempontjából! Készítsen jegyzőkönyvet a megfigyeléseiről, és írjon rövid elemző dolgozatot!

  9. Röviden írja le, hogy milyen értékelő lesz majd az iskolában!

  10. Készítsen csoporttársaival esettanulmányt egy iskola értékelési gyakorlatáról.

A feladatok elvégzéséhez javasolt kutatás-módszertani szakirodalom:

FALUS IVÁN (szerk.) (1993): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Kiadó, Budapest.

GOLNHOFER ERZSÉBET (2002): Az esettanulmány. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

SEIDMAN, I. (2002): Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

SZABOLCS ÉVA (2001): Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

SZIVÁK JUDIT (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, Budapest.