Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

BALLÉR ENDRE (1997): Tantervi értékelés az iskolában. In: Pőcze Gábor (szerk.): A közoktatási intézmények tevékenységének tervezése és ellenőrzése. OKI, Budapest, 47–55.

BÁBOSIK ISTVÁN (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

BÁTHORY ZOLTÁN (1985): Az iskolai értékelés múltja és jelene. Köznevelés, 48. 3–6.

BÁTHORY ZOLTÁN (1987): A pedagógiai értékelés és a közoktatás szabályozási mechanizmusai. Művelődési Minisztérium Vezetőképző és Továbbképző Intézet–Megyei Pedagógiai Intézet, Veszprém.

BÁTHORY ZOLTÁN (1992): Tanulók, iskolák – különbségek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

BÁTHORY ZOLTÁN (2000): Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. OKKER Oktatási Kiadó, Budapest.

BOGNÁR MÁRIA (2000): A minőségbiztosítás brit eszközeinek egyike: a hozzáadott érték meghonosodása Angliában. Új Pedagógiai Szemle, 3. 99–104.

BONSTINGL, J. J. (1997): A minőség iskolái. School Bt., Nyíregyháza.

CZIKE BERNADETT (2001): Az osztályozás és az árnyalt értékelés szerepe a pedagógiai folyamatban az alternatív iskolák gyakorlatában. Új Pedagógiai Szemle, 11. 18–25.

CSAPÓ BENŐ (1997): A tanulói teljesítmények értékelésének méréses módszerei. In: Pőcze Gábor (szerk.): A közoktatási intézmények tevékenységének tervezése és ellenőrzése. OKI, Budapest, 97–111.

CSAPÓ BENŐ (szerk.) (1998): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest.

CSAPÓ BENŐ (szerk.) (2002): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest. Education at a Glance. (2002) OECD, Paris.

FALUS IVÁN (szerk.) (1993): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Kiadó,

Budapest.

FALUS IVÁN–KIMMEL MAGDOLNA (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest.

GOLNHOFER ERZSÉBET (2002a): Új értékelési kultúra a pedagógiában. In: Bábosik István–Kárpáti Andrea (szerk.): Összehasonlító pedagógia. Books in Print, Budapest, 234–248.

GOLNHOFER ERZSÉBET (2002b): Esettanulmány. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

GOLNHOFER ERZSÉBET–M. NÁDASI MÁRIA–SZABÓ ÉVA (1993): Készülünk a vizsgáztatásra. Korona Kiadó, Budapest.

HALÁSZ GÁBOR (2000): Az oktatás minősége és eredményessége. In: Halász Gábor–Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2000. OKI, Budapest, 303–327.

HALÁSZ GÁBOR (2001): A magyar közoktatás az ezredfordulón. OKKER, Budapest.

HALÁSZ GÁBOR (2002): Hazai és nemzetközi törekvések az iskolai értékelés rendszerében. Új Pedagógiai Szemle, 2. 7–22.

HALÁSZ GÁBOR–LANNERT JUDIT (2003): Jelentés a magyar közoktatásról 2003. OKI, Budapest.

HEGEDŰS T. ANDRÁS (1990): Megmérettetés és minősítés: a vizsga mint kulturális jelenség. In: Sáska Géza–Vidákovich Tibor (szerk.): Tanterv vagy vizsga. Edukáció, Budapest, 45–56.

HORVÁTH GYÖRGY (1991): Az értelem mérése. Tankönyvkiadó, Budapest.

HORVÁTH GYÖRGY (1996): Bevezetés a tesztelméletbe. Keraban Kiadó, Budapest. Intézkedések az iskolai kudarc leküzdésére: kihívás az európai építkezési folyamat számára (1998). EU Oktatási Információs Hálózata Magyar Képviselete, Budapest.

KŐRÖSSY JUDIT (1997): Az énkép és összefüggése az iskolai teljesítménnyel. In: Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 83–102.

MÁTRAI ZSUZSA (2001): Érettségi és felvételi külföldön. Műszaki Könyvkiadó, Pedagógus könyvek, Budapest.

MÉSZÁROS ISTVÁN (1982): Mióta van iskola? Móra Könyvkiadó, Budapest.

MIHÁLY OTTÓ (1990): Az iskolai nevelés és a vizsga kölcsönhatásai. In: Sáska Géza– Vidákovich Tibor (szerk.): Tanterv vagy vizsga. Edukáció, Budapest, 57–63.

M. NÁDASI MÁRIA (1993): Az osztályozásról történeti és összehasonlító pedagógiai szempontból. In: Sz. Kuncze Magdolna (fel. szerk.): Készülünk a vizsgáztatásra. Budapest, Korona Kiadó Kft., 42–54.

M. NÁDASI MÁRIA (2003): A projektoktatás. Gondolat Kiadói Kör, Budapest.

NAGY JÓZSEF (1985): A tudástechnológia elméleti alapjai. OOK, Veszprém.

NAGY JÓZSEF (1990): A diagnosztikus vizsga elméleti alapjai. In: Sáska Géza–Vidákovich Tibor (szerk.): Tanterv vagy vizsga. Edukáció, Budapest, 71–90.

NAGY JÓZSEF (1996): Nevelési kézikönyv személyiségfejlesztő pedagógiai programok készítéséhez. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

NAGY SÁNDOR (1981): Az oktatáselmélet alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest, 276–285.

NAGY SÁNDOR (1997): Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Mogyoród.

NÉMETH ERZSÉBET (1997): Hogyan jutalmazzunk? A jutalom alkalmazásának előnyei és hátrányai a pedagógiában. In: Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 54–66.

NEVO, D. (1985): Role of Evaluator. In: Husen, T.–Poslethwaite, T. N. (eds.): The Encyclopedia of Education. Oxford etc., 1772–1773.

NEVO, D. (1995): School-based evaluation: a dialogue for school improvement. Pergamon Press. Oxford, etc.

PŐCZE GÁBOR (szerk.) (1997): A közoktatási intézmények tevékenységének tervezése és ellenőrzése. OKI, Budapest.

RÉTHY ENDRÉNÉ (1989): Teljesítményértékelés és tanulási motiváció. Tankönyvkiadó, Budapest.

SCRIVEN, M. (1967): Series on Curriculum Evaluation. No. 1. Methodology of Evaluation. Aera Monograph.

SETÉNYI JÁNOS (1999): A minőség kora. Bevezetés az iskolai minőségbiztosítás gyakorlatába. Raabe, Budapest.

SÍKLAKI ISTVÁN (1997): A tanári dominancia buktatói. A feleltetés szociolingvisztikai elemzése. In: Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 23–39.

SZABÓ ÉVA (1993): A vizsgáztatással összefüggő pszichológiai ismeretek. In: Sz. Kuncze Magdolna (fel. szerk.): Készülünk a vizsgáztatásra. Budapest, Korona Kiadó Kft., 22–41.

SZABÓ JUDIT (1989): Tantárgyi feladatbankok a pedagógiai értékelés rendszerében. OPI, Budapest.

SZABÓ JUDIT (1993): Vizsgák, vizsgarendszerek – máshol, másképpen. Új Pedagógiai Szemle, 7–8. 59–70.

SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (1988): A „rejtett tanterv”. Magvető Kiadó, Budapest.

SZEKSZÁRDI FERENCNÉ (1987): Pedagógiai értékelés az osztályfőnök munkájában. MPI, Veszprém.

TOMPA KLÁRA (1997): Az iskola tevékenységének értékelése: fenntartói értékelés, külső értékelés, önértékelés. In: Pőcze Gábor (szerk.): A közoktatási intézmények tevékenységének tervezése és ellenőrzése. OKI, Budapest, 127–139.

TYLER, R. W. (1970): Basic Principles of Curriculum and Instruction. (1949) The University of Chicago Press, Chicago.

VÁRI PÉTER (szerk.) (1997): Monitor ‘95. A tanulók tudásának felmérése. OKI, Budapest.

VÁRI PÉTER (2003): PISA-vizsgálat 2000. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

VÁRI PÉTER–BÁNFI ILONA–FELVÉGI EMESE–KROLOPP JUDIT–RÓZSA CSABA (2001): A PISA 2000 vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle, 12. 31–43.

VÁRI PÉTER–AUXNÉ BÁNFI ILONA–FELVÉGI EMESE–RÓZSA CSABA–SZALAY BALÁZS (2002): Gyorsjelentés a PISA 2000 vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle, 1. 38–66.

VIDÁKOVICH TIBOR (1990): Diagnosztikai pedagógiai értékelés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

VIDÁKOVICH TIBOR (1993): A diagnosztikus vizsgarendszer-kísérlet három éve. Pedagógiai diagnosztika, 2. 73–86.

ZÁGON BERTALANNÉ (2001): Értékelés osztályozás nélkül. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

ZRINSZKY LÁSZLÓ (2002): Neveléstan. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.