Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

16. fejezet - A különleges bánásmódot igénylő gyermek (PETRINÉ FEYÉR JUDIT)

16. fejezet - A különleges bánásmódot igénylő gyermek (PETRINÉ FEYÉR JUDIT)

A fejezet témakörei

  • A különleges bánásmódot igénylő gyermek fogalma, típusai

  • A speciális nevelési szükségletű gyermekek integrált-inkluzív nevelése

  • Tanulási problémákkal küzdő tanulók

  • Magatartászavarok miatt problémás tanulók

  • Kivételes képességű tanulók, tehetségesek.

Bevezető

Az oktatási folyamat a pedagógus(ok) és a tanulók egymással kölcsönhatásban lévő tevékenysége. A III. fejezet foglalkozik mindazon ismeretekkel, amelyeket a tanulóról a pedagógusnak tudnia szükséges. A IV. és a XVIII. fejezetből megismerhető a pedagógus, azok a jellemzők, feladatok, amelyek a tanulók tanításához szükségesek. Vannak azonban olyan gyermekek, akik végérvényesen vagy bizonyos ideig a többségtől eltérnek, ők állandó vagy átmeneti jelleggel különleges bánásmódot igényelnek. E „másságok” lehetnek viselőjének kedvezőtlenebb vagy egyes területen/területeken kedvezőbb sajátosságai. E fejezet velük foglalkozik. Elsődlegesen bemutatjuk azokat a jellemzőket, tulajdonságokat, amelyek a felismerésükhöz szükségesek. Majd megfogalmazzuk azokat a kötelezettségeket, lehetőségeket, differenciált megoldásokat, amelyeket a pedagógusoknak szükséges és lehetséges alkalmazniuk, megvalósítaniuk annak érdekében, hogy biztosítsák mindenki számára az esélyegyenlőséget a tanulásban, illetve azt, hogy minden egyes tanuló lehetőségeinek maximumát érhesse el. Megnevezzük azokat a szakembereket, szakirányú intézményeket is, ahol speciális segítséget kaphatnak a rászoruló tanulók. Bizonyos sajátosságú csoportok (etnikai, nemzetiségi kisebbségek) oktatásának kérdéseivel a XVII. fejezet foglalkozik.