Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Feladatok

Feladatok

  1. Tartozott-e valamikor iskolás évei alatt a különleges bánásmódot igénylő gyerekek közé? Milyen okból? Milyen differenciált törődésben részesült? Értékelje a pedagógusok munkáját! Mit tenne másképpen? Javaslatát indokolja!

  2. Hospitálása során figyelje meg (kérdezze meg az osztályfőnöktől), milyen tanulási problémákkal küzdő tanulók vannak az osztályban, és gyűjtse össze, hogyan segítenek nekik!

  3. Hospitálása során kérdezze meg a tanárt, hogy az osztályban kik a magatartászavarok miatt alulteljesítő tanulók! Figyelje meg őket az órákon, és készítsen feljegyzést róluk!

  4. Írja le egy hátránnyal rendelkező gyermek speciális nevelési-oktatási szükségleteit, és tegyen javaslatot az oktatására! Javaslatát indokolja!

  5. Hospitáljon egy integrált/inkluzív iskolában, figyelje a speciális nevelési szükségletű gyermeket, és írja le tapasztalatait!

  6. Figyeljen meg egy speciális területen tehetséges tanulót két különböző tanítási órán! Készítsen feljegyzést a gyermek viselkedéséről egy olyan órán, ahol mint tehetséges gyermek vesz részt, és egy olyan órán, amely területen nem kiemelkedő, esetleg átlag alatti teljesítményt nyújt! Hasonlítsa össze a két feljegyzést!

  7. Iskolai hospitáláson figyelje a tanulókat! Gyűjtse össze a kreatív megnyilvánulásokat!

  8. Állítson össze szaktárgyából kreativitást fejlesztő feladatokat! Oldassa meg egy osztály tanulóival és értékelje megoldásaikat!

  9. Keressen egy tehetséges vagy tehetségesnek mondott tanulót, és gyűjtse össze a felsorolt tulajdonságok közül a rá jellemzőket!

  10. Készítsen egy tehetséggondozó programot a megfigyelt tehetséges tanuló számára!