Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

17. fejezet - Különleges bánásmódot igénylő csoportok oktatása (VÁMOS ÁGNES)

17. fejezet - Különleges bánásmódot igénylő csoportok oktatása (VÁMOS ÁGNES)

A fejezet témakörei

 • A különleges bánásmódot igénylő csoport fogalma, típusai, az eltérés oka

 • Kisebbségek oktatásának elmélete és gyakorlata

 • A különleges bánásmódot igénylő csoportok oktatása: nemzeti kisebbségek, romák, bevándorlók

 • Az interkulturális oktatás, a kisebbségpedagógia sajátos didaktikája

 • A kisebbségi oktatás szervezeti keretei

 • Egyes társadalmi csoportok oktatásának célja

 • Az oktatás tervezése, a tananyag

 • Az oktatás sajátos folyamata

 • Stratégiák, speciálisan kezelt módszerek, eljárások

 • Gyakorlati példák, lépések

 • Eltérés az értékelésben, osztályozásban

 • Eltérés a tanulásban, a tanulás nyelvével kapcsolatos kérdések.

Bevezetés

A következőkben azokat a pedagógiai feladatokat tekintjük át, amelyek a tanulókkal mint valamely társadalmi csoport tagjaival kapcsolatosak. Felvázoljuk a legszükségesebb elméleti alapokat, hogy a probléma megértését ezzel is segítsük. Bemutatjuk, hogy az oktatás személyiség- és csoportfejlesztő hatásrendszer, amelyet – a multikulturális szemlélet szerint – úgy kell kialakítani, hogy egészségesen szolgálja mind a kisebbség, mind a többség érdekét, és hatékonyan, biztonságosan építse a közöttük lévő kapcsolatot. Az oktatásban megjeleníthető csoporttényezők okainak és céljainak elemzése után példákat adunk arra, hogyan lehet a speciális szempontokat az oktatás különböző pontjaiban érvényesíteni.