Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Összefoglalás

Összefoglalás

A magyar közoktatásban lehetőség van arra, hogy bizonyos társadalmi csoportok saját céljaikat megjelenítsék az oktatásban, elsősorban a csoport nyelvét és kultúráját, amelyek a másoktól való megkülönböztetés legfontosabb elemei. A nemzeti kisebbségek és a roma tanulók számára készült pedagógiai programok célja a kisebbségi identitás megőrzése, ápolása, a nyelv és hagyományok tanulása, de éppúgy cél a sikeres társadalmi integráció, a másokkal egyenértékű tudás, mint bármely más csoport vagy a többség esetében. Vannak olyan esetek is, amikor anyelvi és kulturális másság nem kötődik csoporthoz, illetve, amikor a többségtől való eltérés nem hozza magával a kisebbséget megillető jogi védelmet. Ilyenek hazánkban a bevándorlók, tartósan letelepedők, menekültek (migránsok). A csoportok általában belsőleg heterogének.

Az interkulturális (multikulturális) szemléletű nevelés-oktatás mind a kisebbség, mind a többség esetében fontosnak tartja a megértésre, türelemre nevelést s azoknak az ismereteknek és képességeknek az elsajátítását, amelyek birtokában az egyén fel tud, fel akar lépni saját csoportja és mások értékeinek védelmében, az igazságtalan megkülönböztetés ellen, s amelyek lehetővé teszik a tudáshoz való hozzáférést, s ezzel a sikeres élet esélyét nyújtják. A pedagógia válogat az eszközök között, ha olyan csoportokról kell gondoskodnia, amelyekben a tagok anyanyelve, kultúrája más, mint amire az oktatási rendszer általánosan támaszkodik. Ezeket az eszközöket szervezi sajátos rendbe a kisebbségpedagógia. A nyelv tanítási-tanulási funkciójával foglalkozik a tannyelv-pedagógia.

A tanítási folyamat legkülönbözőbb mozzanataiban, a felhasznált eszközökben, módszerekben és eljárásokban, a tervezésben és az értékelésben, a munkaformákban és a szervezési módokban, azaz a pedagógiai beavatkozás különböző pontjain szükség van arra, hogy segítsük a tanulót a nehézségek leküzdésében, a tudáshoz vezető úton, biztosítsuk számára saját nyelve, kultúrája megismerését, továbbá valamennyi gyermek esetében tegyünk arról, hogy egymást megismerjék és megértsék. A didaktika ismeri a szükséges eszközöket, melyekre e fejezetben példát is hoztunk.