Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Feladatok

Feladatok

  1. Keressen olyan iskolát, ahol nem magyar anyanyelvű külföldi gyermek tanul! Legyen „segítő tanára” egy hónapig abban a tárgyban, amely az ön szakja. Készítsen a tanulóról anamnézist a feladat megkezdése előtt és értékelést a feladat befejezésekor! Jegyzőkönyvezze vagy naplózza a folyamatot!

  2. Válasszon ki szakjának megfelelő középiskolai tankönyvet, és elemezze a kulturális jelek, karakterek, szimbólumok, üzenetek és a nyelvi kód szempontjából.

  3. Írasson egyetemistákkal, középiskolásokkal vagy általános iskolásokkal olyan velük megtörtént eseteket, amikor hátrányt szenvedtek nyelvi, kulturális, származási különbözőségük miatt (természetesen név nélkül)! Gyűjtse össze, elemezze, s – ha van Önben vállalkozó kedv – folytasson csoportos beszélgetést a másság, a tolerancia, a megértés, a kooperáció stb. fogalmakról, jelenségekről! Ha kevésbé bátor, de kíváncsi az eredményre, akkor hívjon előadót, moderátort. Nézze meg, hogy e témák szerepelnek-e iskolai pedagógiai programban, tantervben!

  4. Készítsen elő dolgozatot saját tantárgyához magyar nyelven, majd ugyanazt a nemzetiség nyelvén. Keressen egy olyan nemzetiségi osztályt, ahol megírathatja mindkét dolgozatot úgy, hogy a tanulókat véletlenszerűen választja szét. Elemezze az eredmény nyelvi oldalát!

  5. Végezzen a nyelvtanítási módszerekre irányuló megfigyelést egy olyan osztályban, ahol nem magyarul tanítanak bármilyen tantárgyat! Mikor és miért jelennek meg nyelvtanítási elemek a szaktárgyi órán?

  6. Kérdezzen ki tanulókat arról, hogy milyen tanulási lépéseket alkalmaznak, amikor egy nemzetiségi nyelvű vagy idegen nyelvű tantárgyra (például matematika, történelem) készülnek otthon. Az egyes lépésekre fordított időt ábrázolja diagramon!

  7. Keressen olyan iskolát, ahol cigány tanulók vannak! Hospitáljon saját szakja szerinti órán, majd készítsen felmérést arról, hogy milyen a tanulók szövegértése az írott (tankönyvi) és a szóbeli (tanórai) közléskor!