Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Összefoglalás

Összefoglalás

Az oktatás tervezése során a tervező a tanulókra vonatkozó ismeretei, a korszerű műveltséganyag és a társadalmi szükségletek/elvárások alapján döntéseket hoz, esetenként alternatívákat dolgoz ki az oktatás cél- és követelményrendszerével, az oktatás tartalmával, stratégiájával és az ellenőrzés-értékelés módozataival kapcsolatban.

A tervezésnek különböző formái alakultak ki az elméletben és a gyakorlatban egyaránt, ilyenek például a célból, a tevékenységből és az oktatás tartalmából kiinduló modellek.

A tervezés első fázisa országos szinten a központi tantervek, az alaptanterv, kerettantervek, programok kidolgozása. Ezek a dokumentumok képezik az intézményi szintű és az egyéni tervezés alapjait. Intézményi szinten az iskolák pedagógiai programot és helyi tantervet készítenek, míg az egyes pedagógusok önálló feladata a tanmenet, tematikus terv és óravázlat készítése. Az utóbbi években alternatív tervtípusok születtek a tartalom elrendezésének és a tanulás szervezeti sajátosságainak megfelelően, mint a projekttervek, integrált tématervek, laboratóriumi típusú tanulásszervezés tervei, tanulási csomagok, tanulási szerződések.

A tervezés különböző szintjei egymásra épülő hierarchikus rendszert képeznek. A társadalom, a tudományok állandó fejlődésének, a pedagógiai gyakorlat változásának következtében szükséges a tervek rendszeres felülvizsgálata és folyamatos fejlesztése.