Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Feladatok

Feladatok

 1. Határozza meg azokat az értékeket, nevelési elveket és általános célkitűzéseket, amelyeket iskolája pedagógiai programjának feltétlenül tartalmaznia kellene!

 2. Készítsen kérdőívet a szülői igények felmérésére a helyi tanterv készítéséhez!

 3. Fogalmazza meg, miért tartja fontosnak saját szaktárgya tanítását!

 4. Elemezze egy műveltségi részterület követelményrendszerét a NAT általános célkitűzéseihez való viszonya szempontjából!

 5. Elemezze és értékelje ugyanezt a részterületet az oktatás tartalma és a képességfejlesztési követelmények egymásnak való megfelelése szempontjából!

 6. Vizsgálja meg egy műveltségterület vagy részterület 4., 6., 8., 10. osztályos követelményeinek egymásra épülését!

 7. Keresse meg az egyes műveltségi részterületek közti kapcsolódási pontokat, az integráció lehetőségeit!

 8. Keresse meg szaktárgyának azokat a részcéljait, amelyek különböző tartalmak segítségével is elérhetők! Válasszon egyet közülük, s keressen hozzá olyan oktatási tartalmakat, amelyek optimálisan biztosíthatják a cél elérését!

 9. Egy kiválasztott szaktárgyi témát elemezzen Mahmutov tananyag-elemzési szempontjai szerint!

 10. Egy kiválasztott témát elemezzen a tantárgyi koncentráció szempontjából!

 11. Fogalmazza meg, hogy egy adott tanítási témában mit tart fontosnak és érdekesnek! Gondolja végig, mitől válhat ez a gyermekek számára is érdekessé!

 12. Elemezze egy tantervi téma célrendszerét abból a szempontból, hogy direkt vagy indirekt tanítási stratégiával valósíthatók-e meg!

 13. Fogalmazza meg egy tantervi téma kapcsán a lehetséges problémafelvetéseket!

 14. Tervezzen differenciált feladatokat egy adott téma feldolgozásához!

 15. Tervezzen variációkat egy téma feldolgozásának folyamatára:

  1. rendkívül érdeklődő, illetve passzív tanulócsoport számára,

  2. kiemelkedő és gyenge teljesítményű csoportok számára,

  3. az önálló tanuláshoz szükséges képességekkel rendelkező és nem rendelkező tanulók számára.

 16. Elemezze és értékelje az oktatás különböző módszereit szaktárgya célkitűzéseinek megvalósíthatósága szempontjából!

 17. Válasszon oktatási eszközöket egy adott téma feldolgozásához!

 18. Készítse el egy téma oktatásának részletes tervét!

 19. Fogalmazzon meg olyan projekttémákat, amelyek szaktárgyához is kapcsolódhatnak!

 20. Készítsen egyéni tanulási csomagot egy adott témához egy tehetséges tanuló számára!