Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

BALLÉR ENDRE (1990): Tantervfejlesztés az iskolában. Módszertani füzetek pedagógiai vezetőknek 7. Megyei Pedagógiai Intézet, Veszprém.

BALLÉR ENDRE (1996): A NAT koncepciója. In: A helyi tanterv készítésétől a tanítási óráig.

BTF Továbbképző füzetek 2. Budapest, 77–89.

BÁTHORY ZOLTÁN (1997): Tanulók, iskolák – különbségek. OKKER Kiadó, Budapest.

CALLAHAN, J. F.–CLARK, L. H. (1988): Teaching in the Middle and Secondary Schools – Planning for Competence. MacMillan, New York, London.

COHEN, L.–MANION, L.–MORRISON, K. (1998): A guide to teaching practice. Routledge, London, New York.

EISNER, E. W. (1971): Confronting curriculum reform. Little Brown and Company, Boston.

FALUS IVÁN–GOLNHOFER ERZSÉBET–KOTSCHY BEÁTA–M. NÁDASI MÁRIA–SZOKOLSZKY ÁGNES (1989): A pedagógusok és a pedagógia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

GAGE, N. L. (1985): Hard gains in the soft sciences. Phi Delta Kappa.

KIM, E. C.–KELLOUGH, R. D. (1991): A Resource for Secondary School Teaching – Planning for Competence. MacMillan, New York.

KOTSCHY BEÁTA (1985): A tanítási tervektől való eltérés okainak vizsgálata. In: Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben V. Veszprém, 56–61.

MAHMUTOV, M. I. (1981): Szovremennij urok. Pedagogika, Moszkva.

MAY, W. T. (1986): Teaching Students How to Plan: The Dominant Model and Alternatives. Journal of Teacher Education, Nov–Dec. 63–13.

M. NÁDASI MÁRIA (1996): A helyi tantervre épülő tervezési szintek. In: A helyi tanterv készítésétől a tanítási óráig. BTF Továbbképző füzetek 2. Budapest, 102–113.

NAGY LÁSZLÓ (1921): Didaktika gyermekfejlődéstani alapon. A nyolcosztályos egységes népiskola tanterve. II. rész. Budapest.

NÉMETH LÁSZLÓ (1980): Pedagógiai írások. Bukarest.

ORLICH, D. C. és mts. (1980): Teaching strategies – A guide to better instruction, Lexington–Massachusetts–Toronto.

SHAVELSON, R. J. (1976): Teachers’ decision making. In: Gage, N. L. (ed.): The Psychology of Teaching Methods. Chicago, 372–415.

SHAVELSON, R. J.–BORKO, H. (1979): Research on teachers’s decisions in planning instruction. Educational Horrisons, 4. 183–189.

TYLER, R. W. (1949): Basic Principles of Curriculum and Instruction, University Chicago Press, Chicago.

ZAHORIK, J. A. (1975/76): Teachers’s Planning Models, Educational Leadership, 11. 134–139.

YINGER, R. J. (1978): A Study of Teacher Planning – Description and a Model of Preactive Decision Making, Michigan State University, Michigan.