Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Összefoglalás

Összefoglalás

A pályaszocializáció, a tanítás tanulásának meghatározó szakasza az első tanítási év, melynek legfontosabb problémái általánosak és természetesek a kezdő pedagógusok körében. Ezek a problémák fontos és értékes intellektuális és érzelmi elhatározásokat, energiákat mozgósítanak a továbblépés érdekében. A „jó tanárrá” válás titka tehát a pedagógusban magában rejlik. Abban a tudatos önelemző gondolkodásban, mely segítségével fejlődésük aktív részesei, irányítóivá lesznek a tanárok, másrészt annak a pedagógiai jártasságrendszernek a kiépülésében, mely lehetővé teszi a problémák rutinszerű magabiztossággal történő megoldását.

Végezetül a „jó tanárrá” válás legfontosabb titka az a felelős motívum és kíváncsiság, mely minden gyermeket az értékes, eredményes és boldog élet elérésében kívánja segíteni.