Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Feladatok

Feladatok

  1. Válasszon ki egy tetszőleges téma tanítására szolgáló tanórát, és készítsen óravázlatot egy tanulási nehézségekkel küzdő és egy tehetséges csoport számára!

  2. A fenti tanórát próbálja úgy átgondolni, hogy vegyes képességű csoportot tanít, ahol az órán belül egyszerre kellene a különböző képességű tanulókat foglalkoztatnia!

  3. Gondolja át az első tanítási óra tervét! Tervezze meg, hogyan fog bemutatkozni, illetve hogyan kéri bemutatkozásra a tanulókat!

  4. Gyűjtse össze az ön számára „ideális” tanár jellemzőit. Ezek után gondolja át, milyen tanár szeretne lenni, melyek az ön számára legfontosabb nevelési értékek, oktatási célok! Minden felsorolt célhoz, értékhez rendeljen legalább egy tevékenységi formát, tanítási módszert, mely a kiválasztott cél elérését szolgálja!

  5. Készítsen egy olyan saját óramegfigyelési szempontsort, melyet szívesen alkalmazna, hogy tapasztaltabb kollégája óráját megfigyelje! Gondolja át, hogy ezt a szempontsort alkalmazná-e saját óráinak megfigyelésére! Ha nem, miben változtatná a szempontokat?

  6. Töltse ki az alábbi kérdőívet, mely a kezdő pedagógusok problémáira vonatkozik, majd kitöltés után gondolja át, hogyan készülhetne fel az ön számára különösen nehézséget okozó kérdések hatékonyabb megoldására! (Válaszait 1-től 7-ig pontszámmal jelezze: az 1 azt jelenti, hogy az említett probléma egyáltalán nem fog gondot okozni önnek, 7 pontot akkor írjon, ha biztosan nehézségei lesznek ezen a téren.)

Probléma: Pontszám:

1. Magas óraszám ............

2. A képességeik alatt teljesítő diákok segítése ............

3. Az oktatómunka tervezése ...........

4. A munka alatti csend, fegyelem megteremtése és fenntartása ............

5. A tanulók teljesítményszintjének megítélése ............

6. Kapcsolat kialakítása a kollégákkal ............

7. A tanulókkal való együttműködés szabályainak közös kialakítása ............

8. A tanórán kívüli szervezési teendők ............

9. Az iskola pedagógiai irányelveinek elfogadása, érvényesítése ............

10. Határozott reagálás a fegyelmezetlenségre ............

11. Eltérő szociokulturális helyzetű gyerekek tanítása ............

12. Eltérő nehézségi szintű feladatok szerkesztése ............

13. Az iskola munkarendjének betartása ............

14. A tanulók eltérő személyiségjegyein alapuló differenciálás ............

15. Adminisztrációs terhek ............

16. Kapcsolat kialakítása a szülőkkel ............

17. A tanulókkal kialakított szabályok betartatása ............

18. A tanulási, feladatmegoldási nehézségek okainak feltárása ............

19. Különböző tanítási módszerek hatékony alkalmazása ............

20. Szaktárgyi, elméleti tudásának hiányosságai ............

21. Követelmények elfogadtatása a diákokkal ............

22. Hiányos tárgyi felszereltség ............

23. Kiegészítő és segédanyagok hiánya ............

24. A lassan haladó tanulókhoz való alkalmazkodás ............

25. A tanulás tanítása, instruálása ............

26. Tehetséggondozás ............

27. A tanítás során jelentkező problémák, nehézségek elemzése, okainak feltárása ............

28. A tanítás során jelentkező problémák megoldási módjainak kigondolása ............

29. A tanítás során jelentkező problémák hatékony megoldása ............

30. Tanácskérés tapasztaltabb kollégáktól ............