Ugrás a tartalomhoz

Botanika III.

Dr. Ács Éva, Dr. Kiss Keve Tihamér, Balogh János, Dr. Nagy János, Dr. Czóbel Szilárd, Dr. Nagy Zoltán, Cserhalmi Dániel, Dr. Orbán Sándor, Dr. Engloner Attila , Dr. Podani János, Dr. Farkas Edit, Dr. Szerdahelyi Tibor, Fóti Szilvia, Szirmai Orsolya, Dr. Jakucs Erzsébet, Dr. Tuba Zoltán

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom

Amâncio, S.–Stulen, I. (2004): Nitrogen Acquisition and Assimilation in Higher Plants, Kluwer Academic Pub.

Anderson, J. M. (1981): Ecology for Environmental Sciences: Biosphere, Ecosystems and Man. Resource and Environmental Sciences Series. Edward Arnold (Publishers) Ltd. London.

Az MTA Ökológiai Bizottságának állásfoglalása az ökológia néhány fogalmának definíciójáról. Természet Világa, (1987) 118. (9): 372–374.

Badacsonyi A.–Tuba Z. (1999–2000): A környezet állapotának jelzése mohákkal. Bot. Közlem. 86–87: 207–219.

Bakonyi G. (2003): Szünbiológia. In: Bakonyi, G. (szerk.): Állattan. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 536–584.

Balogh Á. (1996): Környezetbiokémia. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza.

Balogh J.–Fóti Sz.–Juhász A.–Czóbel Sz.–Nagy Z.–Tuba, Z. (2005): Seasonal CO2-exchange variations of temperate semi-desert grassland in Hungary. Photosynthetica, 43: 107–110.

Bartha S. (2004): Paradigmaváltás és módszertani forradalom a vegetáció vizsgálatában. Magyar Tudomány, 110: 12–26.

Bartha S. (2002): Társulásszerveződési törvényszerűségek keresése. In: Fekete G.– Kiss Keve T.–Kovácsné-Láng E.–Kun A.–Nosek J.–Révész A. (szerk.): Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete 50 éve (1952–2002). MTA ÖBKI, Vácrátót. 99–113.

Bartha S.–Fekete G.–Molnár E.–Virágh K.–Oborny B.–Mucina L. (1998): Funkciós csoportok térbeli szerveződése löszgyepekben. Kitaibelia 3 (2): 315–317.

Bartha S. (2007): Kompozíció, differenciálódás és dinamika az erdőssztyep biom gyepjeiben. In: Lejtősztyepek, löszgyepek és erdőssztyeprétek Magyarországon (szerk.: Illyés Eszter és Bölöni János). Budapest.

Bazzaz, F. A. (1996): Plants in changing environments. Linking physiological, population, and community ecology. Cambridge University Press, Cambridge.

Begon, M.–Harper, J. L.–Townsend, C. R. (1990): Ecology. Individuals, Populations and Communities. Blackwell Scientific Publications. Boston, Oxford, London.

Béres, Cs.–Fenyvesi, A.–Ras chi, A.–Ridder, H-W. (1998): Field experiment on water transport of oak trees studying by computer tomograph and magnetic resonance imaging. Chemosphere, 36: 925–930.

Berry, J. A.–Raison J. K. (1981): Response of macrophytes to temperature. In: Lange, O. L.–Nobel, P. S., Osmond, C. B.–Ziegler, H. (eds.): Encyclopedia of Plant Physiology, Springer, Berlin. 277–338.

Black, C. C. (1973): Photosynthetic carbon fixation in relation to net CO2 uptake. Annual Review of Plant Physiology, 24: 253–286.

Black, M.–Pritchard, H.W. (eds.) (2002): Desiccation and Survival in Plants. Drying without Dying. CABI Publishing, London.

Borhidi A. (2002): Gaia zöld ruhája. MTA, Budapest.

Breckle, S.-W.–Walter, H. (1999): Vegetation und Klimazonen. Grundriß der globalen Ökologie (7. Auflage). Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Caldwell, D. E.–Brierley, J. A.–Brierley, C. L. (eds.) (1985): Planetary ecology. Van Nostrand Reinhold Company, New York.

Callow, P.–Grace, J. (1998): Functional Ecology. Volume 12 Number 2 April 1998. British Ecological Society/Blackwell Science.

Chabot, B. F.–Mooney, H. A. (eds.) (1985): Physiological Ecology of North American Plant Communities. Chapman and Hall, New York, London.

Chapin, F. S.–Matson, P. A.–Mooney, H. A. (2002): Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. Springer, New York.

Crawley, M. J. (ed.) (1986): Plant Ecology. Blackwell Scientific Publications. Oxford, London, Edinburgh, Boston, Palo Alto, Melbourne.

Csermely P. (2001): Stresszfehérjék, Vince Kiadó, Budapest.

Csintalan, Zs.–Proctor, M. C. F.–Tuba, Z. (1999): Chlorophyll fluorescence during drying and rehydration in the mosses Rhytidiadelphusloreus (Hedw.) Warnst., Anomodomviticulosus (Hedw.) Hook. & Tayl. and Grimmiapulvianata (Hew.) Sm. Annals of Botany, 84: 235–244.

Csintalan, Zs.–Takács, Z.–Proctor, M. C. F.–Nagy, Z.–Tuba, Z. (2000): Early morning photosynthesis of the moss Tortularuralis following summer dew-fall in a Hungarian temperate dry sandy grassland. Plant Ecology 151: 51–54.

Csintalan, Zs.–Takács, Z.–Proctor, M. C. F.–Lichtenthaler, H. K.–Tuba, Z. (1998): Dessication and rehydration responses of dessication tolerant moss and lichen species from a temperate semidesert grassland. J. Hatt. Bot. Lab. 84: 71–80.

Csintalan, Zs.–Tuba, Z.–Takács, Z.–Laitat, E. (2001): Responses of nine bryophyte and one lichen species from different microhabitats to elevated UV-B radiation. Photosynthetica 39 (2): 317–320.

Czóbel, Sz.–Fóti, Sz.–Balogh, J.–Nagy, Z.–Bartha, S.–Tuba, Z. (2005): Chamber series and space-scale analysis in grassland vegetation. A novel approach. Photosynthetica 43. (2). 267–272.

Danin, A. (1996): Plants of Desert Dunes, Springer Verlag, Berlin.

Ehleringer, J. R.–Cerling, T. E.–Denise Dearing, M. (2004): A History of Atmospheric CO2 and its Effects on Plants, Animals, and Ecosystems, Springer Verlag, Berlin.

Ehleringer, J. R.–Field, C. B. (eds.) (1993): Scaling Physiological processes. Leaf to Globe. Academic Press, San Diego.

Ehleringer, J. R.–Hall, A. E.–Farquhar, G. D. (1993): Stable Isotopes and Plant Carbon-Water Relations. Academic Press, Inc. San Diego, Boston, New York, London, Sydney, Tokyo, Toronto.

Evenari, M.–Schultze, E. D.–Kappen, L.–Buschbom, U.–Lange, O. L. (1975). Adaptive. mechanisms in desert plants. In Vanberg, F. J.(ed.): Physiological adaptation to the environment, 111–130. Intext Educ. Publ., New York.

F. Stuart, Chapin III –Pamela, A. Matson–Harold, A. Mooney (2002): Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg.

Fekete G. (1975): Interspecifikus kapcsolatok, kölcsönhatások és az ökológiai niche elemzése tölgyerdei fajokon. Akad. Dokt. Ért. Budapest.

Fekete G. (1985): A cönológiai szukcesszió kérdései. Biológiai Tanulmányok 12. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete G. (szerk.) (1998): A közösségi ökológia frontvonalai. Scientia Kiadó, Budapest.

Fekete G. (2000): Növényi populációk. In: Hortobágyi T. – Simon T. (szerk.) Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 169–191.

Fekete, G. (1992): The holistic view of succession reconsidered. Coenoses 7: 21–29.

Fekete, G.–Tuba, Z.–Melkó, E. (1988): Background processes at the population level during succession in grasslands on sand. Vegetatio, 77: 33–41.

Fekete, G.–Tuba, Z.–Précsényi, I. (1995): Application of three approaches to evaluate abundance and rarity in a sand grassland community. Coenoses 10: 29–38.

Fekete G.–Varga Z. (szerk., 2006): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.

Grace, J. (1977): Plant Response to Wind. Academic Press, London.

Grace, J.–Ford, E. D.–Jarvis, P. G. (1981): Plants and Their Atmospheric Environment. The 21st Symposium of The British Ecological Society, Edinburgh 1979. Blackwell Scientific Publications, Oxford, London, Edinburgh, Boston, Melbourne.

Graft, D. F. (1989): Responses of desiccation tolerant ‘resurrection’ plants to water stress. In: Kreeb, K. H. – Richter, H. – Hinckley, T. M. (eds.): Structural and Functional Responses to Environmental Stresses. SPB Academic Publishing, The Hague. 264–311.

Grime, J. P. (1979): Plant Strategies and vegetation processes. Wiley, Chichester.

Gutterman, Y. (2002): Survival Strategies of Annual Desert Plants, Springer Verlag, Berlin. Ham erlynck, E. P.–Csintalan, Zs.–Nagy, Z.–Tuba, Z.–Goodin, D.–Henebry, G. (2002):

Photosynthetic acclimation to altered light environment in the desiccation tolerant moss, Tortularuralis (Hedw.) Gaertn. et al. Oecologia, 131: 498–505.

Hamerlynck, E. P.–Tuba, Z.–Csintalan, Zs.–Nagy, Z.–Henebry, G.–Goodin, D. (2000): Diurnal variation in photochemical efficiency and surface reflectance of the desiccationtolerant moss, Tortularuralis. Plant Ecology, 151: 55–63.

Harwood, J. L.–Vigh, L. (1998): Membranes in stress and adaptation. Ann Ny. Acad. Sci. 851: 162–168.

Haszpra L.–Barcza Z. (2007): A légköri szén-dioxid-mérések negyed százada Magyarországon (1981-2006). Légkör 54. évf. 1. szám (in press).

Hortobágyi T.–Simon T. (szerk.) (2000): Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Hunt, R. (1990): Basic Growth Analysis. Plant growth analysis for beginners. Unwin Hyman, London. Boston, Sydney, Wellington.

Járainé Komlódi M.–Vida G. (1983): A bioszféra evolúciója. In: Vida G. (szerk.): Evolúció. III. A biológiai evolúció. Natura Kiadó, Budapest. 12–84.

Jolánkai M. (2005): A klímaváltozás hatása a növénytermesztésre, Agro Füzetek 41: 47–58.

Jolánkai, M.–Maté, A.–Nyárai, F. H. (2005): The carbon cycle; a sink-source role of crop plants. Cereal Res. Commun. 33: 13–16.

Jones, H. G. (1992): Plants and microclimate, 2nd edition. Cambridge University Press, Cambridge.

Juhász-Nagy P. (1986): Egy operatív ökológia hiánya, szükségszerűsége és feladatai. Akadémiai, Budapest.

Juhász-Nagy P. (1993): Az eltűnő sokféleség. (A bioszféra-kutatás egy központi kérdése.) Scientia Kiadó, Budapest.

Juhász-Nagy P. (1995): A szünbiológia alapjai. (Fejezetetek egy alig megkezdett könyvből.) Synbiologia Hungarica 1, 1995. Scientia Kiadó, Budapest.

Juhász-Nagy P.–Vida G. (1978): Szupraindividuális organizáció. In: Csaba Gy. (szerk.): A biológiai szabályozás. Medicina Kiadó, Budapest. 337–406.

Juhász-Nagy P.–Zsolnai L. (1992): Az ökológia reménytelen reménye. ELTE TTK, Budapest. (Humánökológiai sorozat. Szerk.: Nánási I.)

Juhász-Nagy P. (1993): Az eltűnő sokféleség. A bioszféra-kutatás egy központi kérdése. Scientia Kiadó, Budapest.

Juhász-Nagy P. (1993): Természet és ember. Kis változatok egy nagy témára. Gondolat, Budapest. Kalap os, T.–Mázsa , K. (2001): Juniper shade enables terricolous lichens and mosses to maintain high photochemical efficiency in a semiarid temperate sand grassland. Photosynthetica 39: 263–268.

Kalapos, T.–Baloghné-Nyakas, A.–Csontos, P. (1997): Occurrence and ecological characteristics of C4 dicot and Cyperacea species in the Hungarian flora, Photosynthetica 33: 227–240.

Kerényi A. (1995): Általános környezetvédelem. Globális gondok, lehetséges megoldások. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

Kluge, M.–Ting, I. P. (1978): Crassulacean Acid Metabolism. Analysis of an Ecological Adaptation. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Körmöczi L. (1992): Ökológiai módszerek. JATEPress, Szeged.

Körner, C.–Bazzaz, F. A. (eds.) (1996): Carbon Dioxide, Populations, and Communities. Physical Ecology Series. Academic Press, San Diego.

Körner, C. (1999): Alpine plant life: functional plant ecology of high mountain ecosystems. Berlin: Springer-Verlag.

Kozlows ki, T. T.–Kram er, P. J.–Pallardy, S. G. (1991): The Physiological Ecology of Wood Plants. Academic Press, Inc. San Diego, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, Toronto.

Láng E.–Fekete G.–Borhidi A.–Simon T.–Bernáth J. (2000): Növényökológia. In: Hortobágyi, T.–Simon, T. (szerk.) Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 267–490.

Láng I. (szerk.) (2002): Környezet- és Természetvédelmi Lexikon I. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Láng I. (szerk.) (2002): Környezet- és Természetvédelmi Lexikon II. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lange, O. L.–Nobel, P. S.–Osm ond, C. B.–Ziegler, H. (1981): Physiological Plant Ecology I. Responses to the Physical Environment. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Lange, O. L.–Nobel, P. S. – Osm ond, C. B. – Ziegler, H. (1981): Physiological Plant Ecology I. Encyclopedia of Plant Physiology New Series Volume 12A. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Lange, O. L.–Nobel, P. S.–Osm ond, C. B.–Ziegler, H. (eds.) (1982): Physiological Plant Ecology II. Water Relations and Carbon Assimilation. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Láposi R.–Mészáros I. (2005): Az UV-B sugárzás potenciális hatásai a növényekre és jelentősége a növénytermesztésben, Növénytermelés 54: 355–474.

Larcher W. (2001): Physiological Plant Ecology, Springer, New York.

Larcher, W. (2001): Ökophysiologie der Pflanzen. Leben, Leistung und Streßbewältigung der Pflanzen in ihrer Umwelt. Sechste, neubearbeitete Auflage. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Leone, A.–Costa, A.–Grillo, S.–Tucci, M.–Horváth I.–Vigh L. (1996) : Acclimation to low water potential determines changes in membrane fatty acid composition and fluidity in potato cells. Plant Cell Environ 19: 1103–1109.

Lerch, G. (1965): Pflanzenökologie, Akademie-Verlag, Berlin.

Levitt, J. (1980): Responses of Plants to Environmental Stresses, Vol. 1: Chilling, freezing. and high temperatures stresses, Academic Press, New York.

Levitt, J. (1980): Responses of Plants to Environmental Stresses, Vol. 2: Water, Radiation, Salt, and Other Stresses. Academic Press, New York.

Lichtenthaler H. K.–Buschma nn C.–Döll, M.–Fietz H.-J.–Bach, T.–Kozel, U.–Meier, D.–Rahms dorf, U. (1981): Photosynthetic activity, chloroplast ultrastructure, and leaf characteristics of high-light and low-light plants and of sun and shade leaves. Photosynth. Res., 2: 115–141.

Lichtenthaler, H. K. (ed.) (1988): Applications of Chlorophyll Fluorescence. In Photosynthesis Research, Stress Physiology, Hydrobiology and Remote Sensing. Kluwer Academic Publishers, Dodrecht, Boston, London. Lichtenthaler, H. K. (ed.) (1996): Vegetation Stress, Gustav Fischer Stuttgart, Jena, New York.

Loomis, S. R.–Connor, D. J. (1992): Crop Ecology: Productivity and management in agricultural systems. Cambridge University Press.

Lovelock, J. E. (1995): The ages of Gaia: a biography of our living earth, Norton Publ., New York.

Lösch, R.–Larcher, W. (2000): Entwicklung und Trends der Ökophysiologie im 20. Jahrhundert. Wetter u. Leben 50: 291–336

Lüttge, U. ( 1997): Physiological ecology of tropical plants. Springer, Berlin.

Lüttge, U. (1997): Physiological Ecology of Tropical Plants. Springer, Berlin, Heidelberg.

Maa rel, va n der E. (ed.) (2005): Vegetation Ecology. Blackwell Publishing, Oxford.

Majer J. (2004): Bevezetés az ökológiába. Budapest, Pécs, Dialóg Campus.

Mátyás Cs. (szerk.) (1997): Erdészeti ökológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Mészáros Ernő (1977): Levegőkémia. Veszprémi Egyetem, Veszprém.

Mészáros, I.–Jakucs, P. (1981): Accumulation of elements inCornussanguinea and Ligustrumvulgare living in the edge and interior of a forest (Quercetum petraeae-cerris). I. Distribution of elements within shrubs. Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 27: 121–140.

Mészáros, I.–Veres, Sz.–Láposi, R.– Sárvári, É. – Lakatos, G. – Mile, O. – Gáspár, A. (2002): Physiological plasticity of beech (Fagussylvatica L.) under contrasting light conditions. Acta Biol. Szegediensis, 46: 235–236.

Molnár E. (szerk., 2006): Kutatás. Oktatás. Értékteremtés. A 80 éves Précsényi István köszöntése, Dandera Bt., Erdőkertes.

Molnár, E.–Bokros, Sz. (1996): Studies on the demography and life history of Taraxacum serotinum (Waldst. Et Kit.) Poir. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 31: 453–464.

Molnár Zs. (2007): Történeti tájökológiai kutatások az Alföldön, Doktori értekezés. Pécsi Tudományegyetem, Növénytani Tanszék, Pécs.

Monteith, J. L. (1973): Principles of Environmental Physics Arnold, London.

Monteith, J. L. (1975): Vegetation and the Atmosphere. Academic Press, London, New York.

Mooney, H. A.–Pearcy, R. W.–Ehleringer, J. (1987): Plant Physiological Ecology Today. BioScience 37 (1): 18–20.

Mooney, H. A.–Godron, M. (eds.) (1983): Disturbance and Ecosystems. Components of Response. Ecological Studies 44. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo.

Moore, P. D.–Chapman, S. B. (1976, 1986): Methods in Plant Ecology. Blackwell Scientific Publications, Oxford, London, Edinburgh, Boston, Palo Alto, Melbourne.

Murakeözy, É. P. – Nagy Z. – Tuba Z. (2001): Sóvirág (Limonium gmelini) prolintermelésének összefüggése a sótartalommal természetes és kontrollált környezetben. Agrokémia és Talajtan, 50: 439–449.

Murakeözy, É. P.–Nagy, Z.–Duhazé, C.–Bouchereau, A.–Tuba Z. (2002): Seasonal changes in the levels of compatible osmolytes in three halophhytic species of inland saline vegetation in Hungary. Journal of Plant Physiology 160: 395–401.

Nagy, Z.–Tuba, Z.–Szente, K.–Csintalan, Zs. (1993): Ecophysiological responses of different density maize stands under drought stress and during recovery. Photosynthetica. 28: 351–359.

Nagy, Z.–Szente, K.–Tuba, Z. (1997): Acclimation of dicot and monocot tempertae species to long-term elevated CO2 concentration. Abst. Bot. 21: 329–336.

Nagy, Z.–Takács, Z.–Szente, K.–Csintalan, Zs.–Lichtenthaler, H. K.–Tuba, Z. (1998): Limitations of net CO2 uptake in plant species of a temperate dry loess grassland. Plant Physiol. Biochem. 36: 753–758.

Nagy, Z.–Pintér, K.–Czóbel, Sz.–Balogh, J.–Horváth, L.–Fóti, Sz.–Barcza, Z.–Weidinger, T.–Csintalan Zs.–Dinh, N. Q.–Grosz, B.–Tuba, Z. (2007): The carbon budget of a semiarid grassland in a wet and a dry year in Hungary, Agriculture, Ecosystems and Environment, doi: 10.1016/j.agee.2006.12.003.

Oborny, B. (1994): Growth rules in clonal plants and environmental predictability – a simulation study. Journal of Ecology 82: 341–351.

Oborny, B. (1994): Growth rules in clonal plants and predictability of the environment: a simulation study. Journal of Ecology 82: 341–351.

Oborny B.–Bartha S. (1998): Formakincs és közösségszerveződés a növénytársulásokban: a klonális növények szerepe. In: Fekete G. (szerk.): A közösségi ökológia frontvonalai. Scientia Kiadó, Budapest, 59–86.

Ódor, P.–Heilma nn-Clausen, J.–Christensen, M.–Aude, E. va n Dort, K. W.–Piltaver, A.– Siller, I.–Veerkamp , M. T.–Walleyn, R.–Standovár, T.–va n Hees, A. F. M.–Kosec,

J. –Matočec, N.–Kraigher, H.–Grebenc, T. (2006) Diversity of dead wood inhabiting fungal and bryophyte assemblages in semi-natural beech forests in Europe. Biological Conservation 131: 58–71.

Oliver, M. J.–Tuba, Z.–Mishler, B. D. (2000): The evolution of vegetative of desiccation tolerance in land plants. Plant Ecology, 151: 85–100.

Orbán S. (1999): Általános briológia. EKTF Líceum Kiadó, Eger.

Osm ond, C. B.–Björkma n, O.–Anderson, D. J. (eds.) (1980): Physiological Processes in Plant Ecology. Ecological Studies 36. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Pócs, T. (1976): The rőle of the epiphytic vegetation in the water balance and humus production of the rain forests of Uluguru Mountains, East Africa. In Miege, J. & Stork, A. (eds.) l.c. Boissiera 24b, 499–503.

Pócs, T. (1980): The epiphytic biomass and its effect on the water balance of two rain forest types in the Uluguru Mountains (Tanzania, East Africa). Acta Bot.Acad.Sci.Hung. 26, 143–167.

Pócs, T.–Simon, T.–Tuba, Z.–Podani, J. (eds.) (1987): Proceedings of the IAB Conference of Bryoecology. Part A and B. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Podani J. (1997): Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás. rejtelmeibe. Scientia Kiadó, Budapest.

Précsényi I. (1975): Szikespusztai rét növényzetének produktivitása, Akadémiai Kiadó, Budapest.

Primack, R. B.–Corlett, R. (2004) Tropical Rain Forests. An Ecological and Biogeographical Comparison, Blackwell Publishing, Oxford, UK.

Proctor, C. F.–Tuba Z. (2002): Poikilohydry and homoihydry: antithesis os spectrum of possibilities? Tansley review no. 141, New Phytologist (2002) 156: 327–349

Pugnaire, F. I.–Valladares, F. (1999): Handbook of Functional Plant Ecology, Marcel Dekker, Inc., New York.

Raunkiaer, C. (1934): The life forms of plants and statistical geography. Claredon, Oxford.

Raven, J. A. (1977): The evolution of vascular land plants in relation to supracellular transport processes. Advances in Botanical Research 5: 154–240.

Raven, P. H.–Evert, R. F.–Eichhorn, S. E. (1992): Biology of Plants, Worth Publishers, New York, USA.

Roger, M. J. R. (ed.) (2001): Handbook of Plant Ecophysiology Techniques. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London.

Ruprecht, E. (2006): Successfully recovered grassland: a promising example from Romanian old-fields. Restoration Ecology 14: 473–480.

Sakai, A.–Larcher, W. (1987): Frost survival of plants. Responses and adaptation to freezing stress. Ecological Studies 62. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Schulze, E.–Beck, E.–Müller-Hohenstein, K. (2002): Plant Ecology. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg, New York.

Sesták, Z.–Catsky, J.–Jarvis, P. G. (eds.) (1971): Plant photosynthetic production. Manual of methods. Dr W. Junk N.V. Publishers, Hague.

Silverton, J.–Charlesw orth, D. (2001): Introduction to Plant Population Biology, 4th edn. Blackwell Science, Oxford, UK.

Silvertown, J.–Charlesw orth, D. (2001): Plant population biology. Fourth edition. Blackwell Publishing, Oxford.

Slatyer, R. O. (1967): Plant-Water Relationships. Academic Press, New York and London. 204–206.

Smith, R. L–Smith, T. M. (2001) Ecology and field biology. Addison Wesley Longman Inc., New York.

Smith, A. J. E. (ed.) (1982): Bryophyte Ecology. Chapman and Hall, London.

Smith, S. D.–Anderson, J. E.–Monson, R. K. (1996): Physiological Ecology of North American Desert Plants, Springer Verlag.

Spellerberg, I. F. (1991, 1993): Monitoring Ecological Change. Cambridge University Press.

Standovár T.–Primack, R. (2001): A természetvédelmi biológia alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Stefanovics P. (1992): Talajtan. 4. Kiadás. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

Stefanovits P. – Michéli É. (szerk.) (2005): A talajok jelentősége a 21. században. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. II. Az agrárium helyzete és jövője. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.

Szente, K.–Nagy, Z.–Tuba, Z.–Fekete, G. (1996): Photosynthesis of Festucarupicola and Bothriochloaischaemum under degradation and cutting pressure in a semiarid loess grassland. Photosynthetica. 32: 399–407.

Szente, K.–Tuba, Z.–Nagy, Z.–Csintalan, Zs. (1993): Ecophysiological approach of competition between Amaranthuschlorostachys and Helianthusannuus under drought stress. Weed Research 33: 121–129.

Szentesi Á.–Török J. (1997): Állatökológia. ELTE jegyzet, Budapest, Kovásznai Kiadó.

Takács, Z.–Csintalan, Zs.–Sass , L.–Laitat, E.–Vass , I.–Tuba, Z. (1999): UV-B tolerance of bryophyte species with different degree of desiccation tolerance. Journal of Photochemistry and Photobiology. B. 48: 210–215.

Tilman, D. (1988): Plant Strategies and the Dynamics and Structure of Plant Communities. Monographs in Population Biology, Princeton University Press.

Tognetti, R.–Raschi, A.–Béres Cs.–Fenyvesi A.–Ridder, H-W. (1996): Comparison of sap flow, cavitation and water status of Quercuspetraea and Quercuscerris trees with special reference to computer tomography. Plant, Cell and Environment. 19: 928–938.

Tóthmérész B. (1997): Diverzitási rendezések. Scientia Kiadó, Budapest.

Tranquillini, W. (1979): Physiological Ecology of the Alpine Timberline. Ecological Studies 31. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Tuba, Z. (1987): Light, temperature and desiccation responses of CO2-exchange in desiccation tolerant moss, Tortula ruralis. In: (eds.) Pócs T.–Simon T.–Tuba Z.–Podani, J. Proceedings of the IAB Conference of Bryoecology. Symp. Biol. Hung. Vol. 35., Part A. Akadémiai Kiadó, Budapest. 137–50.

Tuba, Z. (1987): Light, temperature and desiccation responses of CO2-exchange in desiccation tolerant moss, Tortularuralis. In: (eds.) Pócs, T.–Simon, T.–Tuba, Z.–Podani, J.: Proceedings of the IAB Conference of Bryoecology. Symp. Biol. Hung. Vol. 35., Part A. Akadémiai Kiadó, Budapest. 137–150.

Tuba Z. (1997): A vízi környezet (tartós víztöbblet, elárasztás és oxigénhiány) kiváltotta stressz hatása és tolerálása magasabbrendű növényekben In: Balogh Á. (szerk.): ‘Környezeti Biokémia’. Studium Kiadó. 211–235.

Tuba Z. (2003): A kiszáradástűrő edényes növények előfordulása, elterjedése és evolúciója. Bot. Közlem. 88: 173–183.

Tuba Z. (2007): Növényökofiziológia: autökofiziológiától a szünfiziológiáig, Magyar Tudomány (in press).

Tuba, Z. (ed.) (2005): Ecological Responses and Adaptations of Crops to Rising Atmospheric Carbon Dioxide. Haworth Press Inc, New York.

Tuba, Z.–Csintalan, Zs.–Proctor, M. C. F. (1996): Photosynthetic responses of a moss, Tortularuralis (Hedw.) Gaertn. et al. ssp. ruralis, and the lichens Cladoniaconvoluta (Lam.) P. Cout. and C.furcata (Huds.) Schrad. to water deficit and short periods of desiccation, and their eco-physiological significance: a baseline study at present-day CO2 concentration. New. Phytol. 133: 353–361.

Tuba Z.–Csintalan Zs.–Nagy Z.–Szente K.–Kemény G.–Takács Z.–Koch J.–Badacsonyi A.–Murakeözy É. P.–Ötvös E.–Bartha S. (1998): Szünfiziológia: alapozó gondolatok és exploratív vizsgálatok egy születő növényökológiai tudományterülethez. In: Fekete G. (szerk.): A közösségi ökológia frontvonalai, Scientia Kiadó, Budapest. 171–196.

Tuba, Z.–Csintalan, Zs.–Szente, K.–Nagy, Z.–Grace, J. (1998): Carbon gains by desiccation tolerant plants at elevated CO2. Functional Ecology, 12: 39–44.

Tuba, Z.–Jones, M. B.–Szente, K.–Nagy, Z.–Garvey, L.–Baxter, R. (1998): Some ecophysiological and production responses of grasslands to long-term elevated CO2 under continental and atlantic climates. Ann. New York Acad. Sci. 851: 241–250.

Tuba, Z.–Lichtenthaler, H. K.–Csintalan, Zs.–Nagy, Z.–Szente K. (1994): Reconstitution of chlorophylls and photosynthetic CO2 assimilation in the desiccated poikilochlorophyllous plant Xerophytascabrida upon rehydration. Planta, 192: 414–420.

Tuba, Z.–Proctor, M. C. F.–Csintalan, Zs. (1998): Ecophysiological responses of homoiochlorophyllous and poikilochlorophyllous desiccation tolerant plants: a comparison and an ecological perspective. Plant Growth Regulation 24: 211–217.

Tuba, Z.–Szente, K.–Nagy, Z.–Csintalan, Zs.–Koch, J. (1996): Responses of CO2 assimilation, transpiration and water use efficiency to long-term elevated CO2 in perennial C3 xeric loess steppe species. J. Plant Physiol. 148: 356–361.

Van der Maa rel, E. (2005): Vegetation ecology. Blackwell Publishing, Oxford, UK.

Varga-Has zonits Z.–Varga Z.–Lantos Zs. (2004): Az éghajlati változékonyság és az extrém jelenségek agroklimatológiai elemzése. Monocopy Kft., Mosonmagyaróvár.

Vass , I.–Szilárd, A.–Sicora, C. (2005) Adverse effects of UV-B light on the structure and function of the photosynthetic apparatus. In. Pessarakli, M (ed.): Handbook of Photosynthesis, 2nd ed. Taylor and Francis publ. Boca Raton, London, New York. 827– 843.

Veisz O.–Bencze Sz. (2005): Klímaváltozás és a kalászosok stressztűrő-képessége, Agro-21 Füzetek, 46: 3–17.

Vereb, G.–Szöllősi, J.–Matkó, J.–Nagy, P.–Farkas , T.–Vígh, L.–Mátyus, L.–Waldma nn, T.

A. – Damja novich, S. (2003): Dynamic, yet structured: The cell membrane three decades after the Singer-Nicolson model, P. Natl. Acad. Sci. USA 100: 8053–8058.

Vida G.–Juhász-Nagy P.–Szabó M.–Kalap os T. (1999): Az élet mint globális folyamat. In: Nánási I. (szerk.): Humánökológia. 71–87. o. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

Vida G. (szerk., 1981): Evolúció. I. Az evolúció genetikai alapjai. Natura Kiadó, Budapest.

Vida G. (szerk., 1983): Evolúció. III. Az evolúció és az emberiség. Natura Kiadó, Budapest.

Vida G. (szerk., 1984): Evolúció. IV. Az evolúció frontvonalai. Natura Kiadó, Budapest.

Vida G. (szerk., 1985): Evolúció. V. Az evolúciókutatás perspektívái. Natura Kiadó, Budapest.

Vida Gábor (2003): Helyünk a bioszférában, Tipotex Kiadó, Budapest.

Virágh, K. (1987): The effects of herbicides on vegetation dynamics; A 5-year study of temporal variation of species composition in permanent grassland plots. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 22: 385–405.

Virágh K.–Bartha S. (1998): Koalíciós struktúra átrendeződések a löszsztyeprétek kialakulása felé tartó szukcesszió során. Kitaibelia 3(2): 337–338.

Virágh, K.–Bartha, S. (2003): Species turnover as a function of vegetation pattern. Tiscia 34: 47–56.

Virágh K.–Kun A. (szerk.) (2000): Vegetáció és dinamizmus. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót.

Walter, H. (1970): Vegetationszonen und Klima. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena.

Walter, H. (1973). Vegetation of the Earth in relation to Climate and the Eco-physiological Conditions, Springer, New York.

Walter, H. – Bertovié, S. – Borhidi, A. (1964): Klimadiagramme und Klimadiagramm-karte der Balkanhalbinsel. (In: Walter-Leith: “Klimadiagrem-Weltatlas.”) Lief 2. Karte 1/9. 1–5.

Weaver, J. E.–Clements, F. E. (1938): Plant Ecology. McGraw-Hill Book Company, Inc. New York, London.

Wickens, G. E. (1999): Ecophysiology of Economic Plants in Arid and Semi-Arid Lands, Springer Verlag, Berlin.

Závodszky P. (szerk., 2001): Tudomány és társadalom. A jelen és a jövő új kihívásai. Stratégiai füzetek, 7. Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ, Budapest.

Zólyomi, B.– Fekete, G. (1994): The Pannonian loess steppe: differentation in space and time. Abstracta Botanica 18: 29–41.