Ugrás a tartalomhoz

20. századi egyetemes történet – II. Európán kívüli országok

(2005)

Osiris Kiadó

IV. Világjelenségek és -problémák a 21. század elején

IV. Világjelenségek és -problémák a 21. század elején

Az új világrend az iraki háború után. Érték és valóság. A Friedrich Ebert Alapítvány budapesti képviseletének időszakos kiadványa, 2003/1.

Beck, Ulrich (Hg.): Politik der Globalisierung. Frankfurt am Main, 2003.

Berend T. Iván: A globalizáció hatása a centrum-periféria kapcsolatokra Európában. Mindentudás Egyeteme, 2004.

Ellwood, Wayne: A globalizáció. Budapest, 2003, HVG Kiadó. /TÉNYEK – LÉNYEG sorozat/

Globalisierung. Informationen zurpolitischen Bildung. Bonn, 3. Quartal, 280/2003, Bundeszentrale für politische Bildung.

Kemper, Peter – Sonnenschein, Ulrich (Hg.): Globalisierungim Alltag. Frankfurt am Main, 2002.

Rostoványi Zsolt: Az iszlám világ és a Nyugat. Interpretációk összecsapása, avagy a kölcsönös fenyegetettség mítosza és valósága. Budapest, 2004, Corvina.

Schmidt, Helmut: A globalizáció. Politikai, gazdasági és kulturális kihívások. Budapest, 1999, Európa Könyvkiadó.

Stiglitz, Joseph: Die Schatten der Globalisierung. Berlin, 2002.

Tálas Péter (szerk.): Válaszok a terrorizmusra. Avagy van-e út az afganisztáni „vadászattól" afenntartható globalizációig? Budapest, 2002, SVKH – CHARTAPRESS.

Voigt, Karsten D.: Európa és Amerika 2001. szeptember 11-e után. Öt tézis feladatokkal. Tallózó. A Friedrich Ebert Alapítvány budapesti képviseletének időszakos kiadványa, 26. füzet, 2002.