Ugrás a tartalomhoz

A magyar politikai rendszer

Körösényi András, Tóth Csaba, Török Gábor (2003)

Osiris Kiadó

Ajánlott irodalom

Ajánlott irodalom

Ilonszki Gabriella 2002: Az elnöki parlamentarizmus és a parlament. Századvég, nyár, 109–131. o.

Kukorelli István 2007: Az Országgyűlés. In Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan. Budapest, Osiris, 337–384. o.

Lánczi Tamás 2002: Munkák és napok – avagy a háromhetes ülésezési rend hatása az Országgyűlés működésére. Századvég, nyár, 133–149. o.

Pesti Sándor 1998: A parlament belső alkotmánya. Társadalmi Szemle. 7. sz. 60–73.o.

Pesti Sándor 2002: Az újkori magyar parlament. Budapest, Osiris, 176–194. o.

Pokol Béla 1994: A magyar parlamentarizmus. Budapest, Cserépfalvi.

Szente Zoltán 1998: Bevezetés a parlamenti jogba. Budapest, Atlantisz.