Ugrás a tartalomhoz

A magyar politikai rendszer

Körösényi András, Tóth Csaba, Török Gábor (2003)

Osiris Kiadó

14. fejezet - XIV. A POLITIKAI VEZETŐK ÉS AZ ELIT

14. fejezet - XIV. A POLITIKAI VEZETŐK ÉS AZ ELIT

1. Politikai elit és politikai osztály

2. A magyar politikai elit kialakulása

A kommunista rendszer politikai elitje: a nómenklatúra

Nómenklatúra és átmenet: az elitváltás kérdése

A politikai osztály változásai a rendszerváltáskor

3. A magyar politikai elit általános jellemzői

A politikai osztály professzionalizációja

A politikai osztály szociodemográfiai homogenitása

4. Az egyes pártelitek jellemzői

5. Rekrutáció és karrierút

6. A politikai elit intézményi-funkcionális csoportjai: a szubelitek politikai befolyása

7. Összefoglaló megjegyzések

1. Politikai elit és politikai osztály

A hatalom és a befolyás eloszlása minden társadalomban egyenlőtlen. Minden politikai közösségben és politikai rendszerben vannak csoportok, amelyek nagyobb politikai hatalommal, illetve befolyással bírnak, mint mások; ők alkotják a politikai elitet. A politikai elitet alkotó személyek és csoportok vagy közvetlenül politikai hatalommal, azaz közhatalmi pozícióval rendelkeznek, vagy közvetve – a döntéshozókra való befolyásuk révén – van komoly befolyásuk az állami-politikai döntések kimenetelére. A politikai elit egyrészt a politikai vezetés tagjaiból, illetve más szférák – például közigazgatás, érdekszervezetek, nagyvállalatok, közvélemény-formálók – képviselőinek politikai döntésekre befolyással rendelkező tagjaiból áll.

A politikai elit ugyanakkor nem azonos – bár átfedésben van – a hivatásos politikusok csoportjával. A professzionális politikusok alkotják a politikai osztályt (Beyme 1993). A politikai osztály egy része – pártvezetők, miniszterek, parlamenti frakciók és bizottságok vezetői, továbbá ezek közvetlen tanácsadói – a politikai elithez tartozik, míg a hivatásos politikusok másik részének – közéjük tartoznak az egyszerű, “mezei” parlamenti képviselők, a pártfunkcionáriusok és a pártalkalmazottak – tényleges befolyása a politikai döntésekre messze elmarad a politikai vezetők hatalmától. Míg a politikai vezetők egyértelműen a politikai elitbe tartoznak, a parlamenti “hátsó sorokban ülő” hivatásos politikus képviselők nem feltétlenül tagjai annak.