Ugrás a tartalomhoz

A Taigetosztól az esélyegyenlőségig

Kálmán Zsófia, Könczei György (2002)

Osiris Kiadó

11. fejezet - AJÁNLOTT IRODALOM

11. fejezet - AJÁNLOTT IRODALOM

Andreoli, T. E – Carpenter, C. Ch. – Bennett, C. – Plum, F. (szerk.) 1998 [1997]. A belgyógyászat lényege. Budapest, Medicina

Aronson, E. 1980 [1976]. A társas lény. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Bencze B. -Gőbl G. (szerk.) 1994. Oxiológia. Budapest, Medicina

Berend M. -Gömöry A. -KissJ. -Müllner E. – Tóth G. 1999. Biológia III. A Sejtbiológia. Az állati ésem- beri szövetek. Szaporodás és egyedfejlődés. Öröklődés és változékonyság. Budapest, Műszaki Könyvkiadó

Berkow, R. (szerk.) 1997. The Merck Manual. 17. kiad. Rahway, N. J., Merck Sharp & Dohme Research Laboratories Czeizel E. – Dénes J. – Szabó L. 1973. Veleszületett rendellenességek. Budapest, Medicina

Csaba Gy. 1994. Orvosi biológia. Budapest, Semmelweis Kiadó

Csepeli Gy. 1980. Előítéletek és csoportközi viszonyok. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Fonyó A. (szerk.) 1997. Az orvosi élettan tankönyve. Budapest, Medicina

Foucault, M. 1973. Madness and Civilization. New York, Random House Goffman, E. 1981 [l963]. A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Budapest, Gondolat Kiadó

Gönczöl K. 1997. Vizsgálat fogyatékosokat ápoló-gondozó otthonokban. Mozgó Világ, 5, 50-63. Halmai G. (szerk.) 1998. A hátrányos megkülönböztetés tilalmától a pozitív diszkriminációig – A jog lehetőségei és korlátai. Tanulmánykötet. Budapest, Adu-Print – INDOK

Keyes, D. 1975. Virágot Algernonnak. Budapest, Európa Kiadó

Koppelman, A. 1996. Antidiscrimination Law and Social Equality. Chelsea, Michigan, Book Crafters, Inc.

Kováts A. – Tausz K. (szerk.) 1997. Gyorsjelentés a fogyatékos emberek helyzetéről. Budapest, Szociális Szakmai Szövetség

Magyar I. – Petrányi Gy. 1977. A belgyógyászat alapvonalai I-III. 10. kiad. Budapest, Medicina

Magyar P. – Vastag E. (szerk.) 1999. Légzőszervi betegségek. Budapest, SOTE Képzéskutató, Oktatástechnológiai és Dokumentációs Központ

Ribári O. (szerk.) 1997. Fül-orr-gégészet. Fej-nyak sebészet. Budapest, Medicina

Rosenthal, E. 1997. Emberi jogok és elmeegészségügy: Magyarország. Washington, D.C. Mental Disability Rights International, College of Law, American University

Schuler Dezső, dr. (szerk.) 1988. Gyermekgyógyászati diagnosztika és terápia. Budapest, Medicina

Szécsény A. – Berentey Gy. 1994. Sebészet és traumatológia. Budapest, Semmelweis Kiadó

Szentágothay J. – Réthelyi M. 1994. Funkcionális anatómia. Budapest, Semmelweis Kiadó

Szollár L. (szerk.) 1996. Kórélettan. Budapest, Semmelweis Kiadó

Tausz K. 1997. A fogyatékos gyermekek helyzete és a civil társadalom az átmenet időszakában. Esély, 6, 51-64.

Vízkelety T. (szerk.) 1999. Az ortopédia tankönyve. Budapest, Semmelweis Kiadó Wolinsky, S. – Kirkpatrick, P. 1995. A fogyatékosok helyzete Magyarországon. Esély füzetek 3. 9-25. Zászkaliczky P. (szerk.) 1998. A függőségtől az autonómiáig. Budapest, Kézenfogva Alapítvány – Soros Alapítvány