Ugrás a tartalomhoz

A vallástörténet klasszikusai

Simon Róbert (2003)

Osiris Kiadó

A vallástörténet klasszikusai

A vallástörténet klasszikusai

Simon, Róbert

2003-03-31

Kivonat

Tudományos igényű válogatás a vallástudomány legjelentősebb művelőinek munkásságából a 19. század közepétől a Durkheim-iskola képviselőinek színrelépéséig.


Tartalom

A SZERKESZTŐ ELŐSZAVA
1. RÖVIDÍTÉSEK
2. A VALLÁSTÖRTÉNET ÉS A VALLÁSKRITIKA ELŐZMÉNYEI
Görögök es romaiak
Xenophanész az anthropomorf istenfelfogás ellen
Irodalom
Szakirodalom
Az allegorikus Homérosz- (és isten)magyarázat kezdetei
Szakirodalom
A racionális mítoszmagyarázat kezdetei
Irodalom
Euhémerizmus: a hajdani (és jelenkori) nagy királyok apotheózisa
Irodalom
Lucretius epikureus valláskritikája
Irodalom
Szakirodalom
Arabok és irániak
AL-BÍRÚNÍ MINT AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ VALLÁSTÖRTÉNET MEGALAPÍTÓJA
AL-BÍRÚNÍ INDIA
IBN KHALDÚN (1332-1406) MINT VALLÁSTÖRTÉNÉSZ ÉS MINT A VALLÁSSZOCIOLÓGIA MEGALAPÍTÓJA
Ibn Khaldún BEVEZETÉS A TÖRTÉNELEMBE
3. A KLASSZIKUSOK
Johann Jakob Bachofen (1815-1887)
Bibliográfia
I. Bachofen művei
II. Szakirodalom
AZ ANYAJOG – Tanulmány a régi világ nőuralmáról vallási és jogi természete alapján
TANAQUIL MONDÁJA
Max Müller (1823-1900)
Élete
Munkássága
Bibliográfia
ÖSSZEHASONLÍTÓ MITOLÓGIA
ZEUS, A LEGFŐBB ÁRJA ISTEN
Joseph Ernest Renan (1823–1892)
Bibliográfia
A KERESZTÉNYSÉG EREDETÉNEK TÖRTÉNETE – Marcus Aurelius és az antik világ vége
N. D. Fustel de Coulanges (1830–1889)
Bibliográfia
AZ ÓKORI KÖZSÉG
ELSŐ KÖNYV – Ős hit
Edward Burnett Tylor (1832–1917)
Bibliográfia
AZ ANIMIZMUS
TOVÁBBÉLES (SURVIVAL) A KULTÚRÁBAN
Julius Wellhausen (1844–1918)
Bibliográfia
MÓZES ÖT KÖNYVÉNEK TÖRTÉNETI VIZSGÁLATA
William Robertson Smith (1846-1894)
Élete
Munkássága
Bibliográfia
ELŐADÁSOK A SÉMI NÉPEK VALLÁSÁRÓL
James George Frazer (1854–1941)
Bibliográfia
AZ ARANYÁG
Max Weber (1864–1920)
Élete
Weber vallásszociológiai munkásságoz
Bibliográfia
VALLÁSSZOCIOLÓGIA – A vallási közösségek típusai
A PROTESTÁNS ETIKA ÉS A KAPITALIZMUS SZELLEME
Ernst Troeltsch (1865–1923)
Bibliográfia
A PROTESTANTIZMUS TÁRSADALMI HATÁSAI
Emile Durkheim (1858–1917)
Bibliográfia
A VALLÁSI ELET ALAPFORMAI – Bevezetés
VÉGKÖVETKEZTETÉSEK
Marcel Mauss (1872–1950)
Bibliográfia
AZ IMÁDSÁG – Részletek
Lucien Lévy-Bruhl (1857—1939)
Bibliográfia
A TERMÉSZETI NÉPEK VILÁGKÉPE

A táblázatok listája

3.1.