Ugrás a tartalomhoz

Büntetőeljárási jog

Király Tibor (2003)

Osiris Kiadó

Büntetőeljárási jog

Büntetőeljárási jog

Király, Tibor

2003-03-31

Kivonat

A kötet a büntetőeljárási törvényt dolgozza fel és értelmezi, szerzői a büntetőeljárási jogot oktató tanszék munkatársai és külső szakemberek


Tartalom

ELŐSZÓ
1. I. FEJEZET – A BÜNTETŐELJÁRÁS ALAPFOGALMAI
I. CÍM BEVEZETÉS
II. CÍM A BÜNTETŐELJÁRÁS MEGHATÁROZÁSA
III. CÍM JOGVISZONYOK A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN
IV. CÍM A BÜNTETŐELJÁRÁS FELADATA: AZ IGAZSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS A TÖRVÉNYESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE
2. II. FEJEZET – A BÜNTETŐELJÁRÁS TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSÉNEK VÁZLATA AZ ELSŐ KÓDEXIG (1896)
I. CÍM A BIZONYÍTÁS TANÁNAK FEJLŐDÉSE
II. CÍM A BÜNTETŐELJÁRÁS TÖRTÉNELMI RENDSZEREI
III. CÍM A BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG ÖNÁLLÓ JOGÁGGÁ VÁLÁSA
IV. CÍM A MODERN BÜNTETŐELJÁRÁS KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON
3. III. FEJEZET – A BÜNTETŐELJÁRÁS TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSÉNEK VÁZLATA 1896-1973
I. CÍM AZ 1896. ÉVI BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS ÉS UTÓÉLETE
II. CÍM A SZOCIALISTA JOG
4. IV. FEJEZET – NÉGY TÖRVÉNY AZ ÍTÉLETEK SEMMISSÉGÉRŐL (1989, 1990, 1992, 2000)
5. V. FEJEZET – A BÜNTETŐELJÁRÁSI JOG FORRÁSAI
I. CÍM A BÜNTETŐELJÁRÁSI JOG MEGHATÁROZÁSA ÉS NORMÁINAK SZERKEZETE
II. CÍM A BÜNTETŐELJÁRÁSI JOG FORRÁSAI 1973 ÓTA
III. CÍM AZ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY A BÜNTETŐELJÁRÁSRÓL
IV. CÍM A BÜNTETŐELJÁRÁSI JOG KAPCSOLATA MÁS JOGÁGAKKAL
V. CÍM A BÜNTETŐELJÁRÁSI JOG HATÁLYA
6. VI. FEJEZET – AZ ALAPELVEK JELENTŐSÉGE, FELOSZTÁSA, A SZERVEZETI ALAPELVEK
I. CÍM AZ ALAPELVEK JELENTŐSÉGE
II. CÍM BÍRÓI FÜGGETLENSÉG. TÁRSASBÍRÁSKODÁS. EGYESBÍRÓ
III. CÍM A LEGALITÁS ÉS AZ OFFICIALITÁS. AZ OPPORTUNITÁS
IV. CÍM A VÁDELV. AZ ELJÁRÁSI FELADATOK MEGOSZLÁSA. A KONTRADIKTÓRIUS ELJÁRÁS ELVE
V. CÍM JOG A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSHOZ
VI. CÍM AZ ÁRTATLANSÁG VÉLELME
VII. CÍM JOG A VÉDELEMHEZ
VIII. CÍM AZ ANYANYELV HASZNÁLATA
IX. CÍM A TISZTESSÉGES (FAIR) ELJÁRÁS MINT EGYETEMES ALAPELV
7. VII. FEJEZET – SZEMÉLYEK A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN I.
I. CÍM A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN SZEREPLŐK CSOPORTOSÍTÁSA
II. CÍM A BÍRÓSÁGOK. A BÍRÓSÁGI FÓRUMRENDSZER
III. CÍM AZ ÜGYÉSZSÉG ÉS AZ ÜGYÉSZ
IV. CÍM A NYOMOZÓ HATÓSÁGOK
8. VIII. FEJEZET – SZEMÉLYEK A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN II.
I. CÍM AZ ÜGYFELEK A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN
II. CÍM A TERHELT
III. CÍM A VÉDŐ
IV. CÍM A SÉRTETT
V. CÍM A MAGÁNVÁDLÓ
VI. CÍM A PÓTMAGÁNVÁDLÓ
VII. CÍM A MAGÁNFÉL
VIII. CÍM AZ EGYÉB ÉRDEKELT
IX. CÍM A KÉPVISELŐK
X. CÍM A SEGÍTŐK
9. IX. FEJEZET – A BÜNTETŐELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK SAJÁTOSSÁGAI. AZ AKADÁLYOK A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN
I. CÍM A BÜNTETŐELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK. A SZEMÉLYEK (ALANYOK) JOGKÉPESSÉGE ÉS CSELEKVŐKÉPESSÉGE A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN
II. CÍM A BÜNTETŐELJÁRÁSI ELŐFELTÉTELEK, AKADÁLYOK. A CSELEKMÉNYEK JOGHATÁLYOSSÁGA
10. X. FEJEZET – AZ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
I. CÍM AZ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK FORMÁJA, HELYE, IDEJE – HATÁRIDŐ, HATÁRNAP
II. CÍM A HATÁRIDŐ, HATÁRNAP ELMULASZTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI ÉS ORVOSLÁSA. AZ IGAZOLÁS
III. CÍM IDÉZÉS, ÉRTESÍTÉS; A MULASZTÁS KÖVETKEZMÉNYEI. A KÉZBESÍTÉS
IV. CÍM MEGBÍZÁS ELJÁRÁSI CSELEKMÉNY VÉGZÉSÉRE. MEGKERESÉS
V. CÍM AZ ÜGYEK EGYESÍTÉSE ÉS ELKÜLÖNÍTÉSE
VI. CÍM JEGYZŐKÖNYV – AZ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK RÖGZÍTÉSE ÍRÁSBAN VAGY MÁS MÓDON
VII. CÍM A BÍRÓSÁG, AZ ÜGYÉSZSÉG ÉS A NYOMOZÓ HATÓSÁG ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI – ELVI TERMÉSZETŰ KÖVETELMÉNYEK
VIII. CÍM A BŰNÜGYI KÖLTSÉGEK
11. XI. FEJEZET – A BIZONYÍTÁS ALAPFOGALMAI
I. CÍM A BIZONYÍTÁS MEGHATÁROZÁSA
II. CÍM A BIZONYÍTÁS TÁRGYA
III. A BIZONYÍTÁSI ESZKÖZÖK ÉS A BIZONYÍTÉKOK
IV. CÍM A BIZONYÍTÁS ELVEI
V. CÍM A BIZONYÍTÉKOK SZABAD ÉRTÉKELÉSÉNEK ELVE
VI. CÍM A BIZONYÍTÁSI TILALMAK
VII. CÍM A KÖZVETETT BIZONYÍTÁS. A BIZONYÍTÁS NÉHÁNY MÓDSZERTANI PROBLÉMÁJA
12. XII. FEJEZET – BIZONYÍTÁSI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK
I. CÍM A TANÚVALLOMÁS
II. CÍM A SZAKVÉLEMÉNY
IV.CÍM A TERHELT VALLOMÁSA
V. CÍM BIZONYÍTÁSI ELJÁRÁSOK
13. XIII. FEJEZET – A KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK
I. CÍM A KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK JOGPOLITIKAI INDOKA ÉS TÖRVÉNYI ALAPJA
II. CÍM AZ ŐRIZETBE VÉTEL
III. CÍM AZ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS
IV. CÍM A LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM ÉS A HÁZI ŐRIZET
V. CÍM AZ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS
VI. CÍM AZ ÚTI OKMÁNY ELVÉTELE. AZ ÓVADÉK
VII. CÍM A HÁZKUTATÁS
VIII. CÍM A MOTOZÁS
IX. CÍM A LEFOGLALÁS
X. CÍM SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZER ÚTJÁN RÖGZÍTETT ADATOK MEGŐRZÉSÉRE KÖTELEZÉS ÉS LEFOGLALÁSUK
XI. CÍM A ZÁR ALÁ VÉTEL ÉS A BIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉS
XII. CÍM AZ ELJÁRÁSI SZANKCIÓK. AZ ELJÁRÁS RENDJÉNEK BIZTOSÍTÁSA
14. XIV. FEJEZET – A NYOMOZÁS
I. CÍM A NYOMOZÁS FELADATA ÉS ELVEI
II. CÍM A NYOMOZÁS MEGINDÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI
III. CÍM A BÜNTETŐELJÁRÁS AKADÁLYAI – A NYOMOZÁS AKADÁLYAI
IV. CÍM A NYOMOZÁS MEGINDÍTÁSA
V. A NYOMOZÁS LEFOLYTATÁSA
VI. CÍM A GYANÚSÍTOTT KIHALLGATÁSA
VII. CÍM A TANÚK KIHALLGATÁSA
VIII. CÍM A SZAKTANÁCSADÓ KÖZREMŰKÖDÉSE. A HATÓSÁGI TANÚ
IX. CÍM A BÜNTETŐELJÁRÁS RÉSZTVEVŐINEK JELENLÉTE A NYOMOZÁSI-BIZONYÍTÁSI CSELEKMÉNYEKNÉL ÉS MÁS JOGOSULTSÁGAIK
X. CÍM A NYOMOZÓ HATÓSÁG ÉS AZ ÜGYÉSZ HATÁROZATAI
XI. CÍM A NYOMOZÁS RÉSZBENI MELLŐZÉSE
XII. CÍM A NYOMOZÁS FELFÜGGESZTÉSE
XIII. CÍM A NYOMOZÁS MEGSZÜNTETÉSE
XIV. CÍM A NYOMOZÁS BEFEJEZÉSE ÉS A NYOMOZÁSI IRATOK MEGISMERÉSE
XV. CÍM JOGORVOSLAT A NYOMOZÁS SORÁN
XVI. CÍM BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS ADATSZERZÉS A NYOMOZÁS ALATT
XVII. CÍM A NYOMOZÁSI BÍRÓ ELJÁRÁSA
15. XV. FEJEZET – A VÁDEMELÉS. A KÖZVÁD
I. CÍM A VÁDEMELÉS ÉS A VÁDIRAT
II. CÍM A VÁDEMELÉS RÉSZBENI MELLŐZÉSE ÉS A VÁDEMELÉS ELHALASZTÁSA
III. CÍM JOGORVOSLAT AZ ÜGYÉSZ HATÁROZATÁVAL SZEMBEN: A PANASZ
16. XVI. FEJEZET – A SÉRTETT FELLÉPÉSE PÓTMAGÁNVÁDLÓKÉNT
I. CÍM A PÓTMAGÁNVÁDLÓ FELLÉPÉSE A NYOMOZÁS UTÁN
II. CÍM A SÉRTETT FELLÉPÉSE PÓTMAGÁNVÁDLÓKÉNT A VÁD ELEJTÉSE UTÁN
17. XVII. FEJEZET – A TÁRGYALÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
I. CÍM A TÁRGYALÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK JELENTŐSÉGE ÉS FORMÁI
II. CÍM A BE. RENDELKEZÉSEI A TÁRGYALÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL
III. CÍM A TANÁCS ELJÁRÁSA ÉS HATÁROZATAI. AZ ELŐKÉSZÍTŐ ÜLÉS
IV. CÍM A TÁRGYALÁS KITŰZÉSE
V. CÍM A JOGORVOSLAT
18. XVIII. FEJEZET – AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS
I. CÍM A BÍRÓSÁG ELJÁRÁSÁNAK FORMÁI. A TÁRGYALÁS FELADATA ÉS RENDSZEREI
II. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÁRGYALÁSRÓL: A NYILVÁNOSSÁG; A TÁRGYALÁSON JELEN LÉVŐK
III. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÁRGYALÁSRÓL: A TÁRGYALÁS VEZETÉSE ÉS RENDJÉNEK FENNTARTÁSA
IV. CÍM A TÁRGYALÁS MENETE. A TÁRGYALÁS MEGNYITÁSA ÉS MEGKEZDÉSE
V. CÍM BIZONYÍTÁS A TÁRGYALÁSON
VI. CÍM A VÁDLOTT KIHALLGATÁSA
VII. CÍM A TANÚ KIHALLGATÁSA
VIII. CÍM A SZAKÉRTŐ MEGHALLGATÁSA ÉS MÁS BIZONYÍTÁSI CSELEKMÉNYEK
IX. CÍM A VÁDDAL VALÓ RENDELKEZÉS A TÁRGYALÁSON
XI. CÍM TÁRGYALÁS AZ EGYESBÍRÓ ELŐTT. TÁRGYALÁS AZ ÜGYÉSZ, A VÉDŐ TÁVOLLÉTÉBEN
XII. CÍM TÁRGYALÁS TARTÁSA ZÁRTCÉLÚ TÁVKÖZLŐ HÁLÓZAT ÚTJÁN
19. XIX. FEJEZET A BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ELSŐFOKÚ TÁRGYALÁSON
I. CÍM TANÁCSKOZÁS ÉS SZAVAZÁS
II. CÍM A BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK NEMEI
III. CÍM AZ ÍTÉLET
IV. CÍM AZ ELJÁRÁST MEGSZÜNTETŐ VÉGZÉS
V. CÍM A BÍRÓSÁG NEM ÜGYDÖNTŐ HATÁROZATAI A TÁRGYALÁSON
V. CÍM A BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK SZERKEZETE
VI. CÍM A HATÁROZAT KÖZLÉSE, KIHIRDETÉSE, ÍRÁSBA FOGLALÁSA
VII. CÍM TENNIVALÓK A TÁRGYALÁSON A HATÁROZAT (ÍTÉLET) KIHIRDETÉSE UTÁN
20. XX. FEJEZET – A FELLEBBEZÉS. A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁG ELJÁRÁSA
I. CÍM A FELLEBBEZÉSI RENDSZER ÉS ELJÁRÁS ALAPKÉRDÉSEI
II. CÍM A FELLEBBEZÉSRE ÉS AZ ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
III. CÍM A FELLEBBEZÉSI BÍRÓSÁG ELJÁRÁSA
IV. CÍM A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁROZATAI
V. CÍM AZ ÍTÉLET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE A FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁSBAN
VI. CÍM A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁG EGYÉB RENDELKEZÉSEI
21. XXI. FEJEZET – AZ ELJÁRÁS MEGISMÉTLÉSE. A JOGERŐ
I. CÍM A MEGISMÉTELT ELJÁRÁS
II. CÍM A BÍRÓSÁGI HATÁROZAT JOGEREJE
22. XXII. FEJEZET – A RENDKÍVÜLI PERORVOSLATOK. A PERÚJÍTÁS ÉS A FELÜLVIZSGÁLAT
I. CÍM A JOGERŐ FELOLDÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS TAPASZTALATI OKAI
II. CÍM A PERÚJÍTÁS
III. CÍM A FELÜLVIZSGÁLAT
23. XXIII. FEJEZET – JOGORVOSLAT A TÖRVÉNYESSÉG ÉRDEKÉBEN. JOGEGYSÉGI ELJÁRÁS
I. CÍM JOGORVOSLAT A TÖRVÉNYESSÉG ÉRDEKÉBEN
II. CÍM A JOGEGYSÉGI ELJÁRÁS
24. XXIV. FEJEZET – A KÜLÖNELJÁRÁSOK
I. CÍM AZ ÁLTALÁNOS ÉS A KÜLÖNELJÁRÁS
II. CÍM A FIATALKORÚAK ELLENI BÜNTETŐELJÁRÁS
III. CÍM A KATONAI BÜNTETŐELJÁRÁS
IV. CÍM A MAGÁNVÁDAS ELJÁRÁS
V. CÍM A BÍRÓSÁG ELÉ ÁLLÍTÁS
VI. CÍM ELJÁRÁS TÁVOL LEVŐ TERHELT ELLEN
VII. CÍM LEMONDÁS A TÁRGYALÁSRÓL
VIII. CÍM A TÁRGYALÁS MELLŐZÉSE
IX. CÍM ELJÁRÁS A MENTESSÉGET ÉLVEZŐ SZEMÉLYEK ÜGYÉBEN
25. XXV. FEJEZET – A KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK
I. CÍM A KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK JELLEGZETESSÉGEI ÉS NEMEI
II. CÍM EGYES KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK
III. CÍM A KÁRTALANÍTÁS ÉS VISSZATÉRÍTÉS
IV. CÍM A BIZTOSÍTÉK
26. XXVI. FEJEZET – A HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA
I. CÍM A BÍRÓSÁG FELADATA AZ ÍTÉLET VÉGREHAJTÁSÁBAN
II. CÍM A KEGYELMI ELJÁRÁS
27. XXVII. FEJEZET – NEMZETKÖZI BŰNÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS
I. CÍM A NEMZETKÖZI BŰNÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA, KIALAKULÁSA
II. CÍM A BŰNÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS JOGFORRÁSAINAK RENDSZERE ÉS AZ 1996. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY A NEMZETKÖZI BŰNÜGYI JOGSEGÉLYRŐL
III. CÍM A NEMZETKÖZI BŰNÜGYI JOGSEGÉLY FORMÁI AZ 1996. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNYBEN
IV. CÍM A BŰNÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK RENDSZERE
28. VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA A BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG IRODALMÁBÓL
1. ÁLTALÁNOS IRODALOM
2. AZ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY IRODALMA, VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK
A. FÜGGELÉK – AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA
II. FEJEZET EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA