Ugrás a tartalomhoz

Európa társadalomtörténete a 20. században

Tomka Béla (2009)

Osiris Kiadó

A kötet felépítése

A kötet felépítése

Minden terjedelmi korlát ellenére elöljáróban szükségesnek tűnik, hogy megismerjük a társadalomtörténet mint diszciplína fő sajátosságait. Ezért a 2. fejezetben a társadalomtörténet-írás fejlődését tekintjük át a 20. század során, illetve a társadalomtörténet legfontosabb területeit, módszereit és interdiszciplináris kapcsolatait mutatjuk be. Ezután (3. fejezet) a népesség alakulását követjük nyomon, kitérve olyan területekre, mint a termékenység, a mortalitás, illetve a migráció. A következő részben (4. fejezet) a családtörténet fontos trendjeit veszszük szemügyre, mindenekelőtt a házasodási szokások és a családon belüli viszonyok elemzése révén. Ezt követően (5. fejezet) a társadalmi rétegződés és a társadalmi mobilitás változásának fő jellemzőit vizsgáljuk. A jóléti állam – vagy másként a szociálpolitika – története a 6. fejezet tárgya. Szintén külön fejezetet szentelünk a gazdasági fejlődés legfontosabb folyamatainak és tényezőinek, mivel ez szükségesnek tűnik számos társadalomtörténeti jelenség megértéséhez (7. fejezet). A következő részek a fogyasztással és szórakozással (8. fejezet), illetve a társadalom és a politika érintkezési pontjaival foglalkoznak (9. fejezet), míg a települések történeti fejlődéséről a 10. fejezet szól. A kultúra összetett területének néhány kiválasztott aspektusát a 11. fejezetben mutatjuk be. Az utolsó oldalakon (12. fejezet) a 20. századi európai társadalomfejlődés fő irányait és a munka néhány tanulságát tárjuk az olvasó elé.

Az egyes fejezetek felépítése némileg eltér egymástól. Bár általában a tematikus megközelítésre törekedtünk, néhány fejezetben célszerűnek tűnt a kronológiai szempontok fokozottabb érvényesítése. Fontos célunk volt a társadalomtörténeti folyamatok okainak bemutatása. Ezeket az egyes részekben elkülönítve tárgyaltuk, míg másutt – ahol az interpretációk kevésbé vitatottak vagy széles körűek – beépítettük a folyamatok leírásába.