Ugrás a tartalomhoz

Európa társadalomtörténete a 20. században

Tomka Béla (2009)

Osiris Kiadó

6. A jóléti állam

6. A jóléti állam

 1. Gerhard A. Ritter: Der Sozialstaat: Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich. München: Oldenbourg, 1991. 7-10.

 2. ILO: The Cost of Social Security. Geneva: ILO, 1949ff. (Különböző kötetek.)

 3. Paul Johnson: Welfare States. In Max-Stephan Schulze (ed.): Western Europe: Economic and social Change Since 1945. London – NewYork, 1999. 123. OECD: Social Expenditure

Statistics of OECD Member Countries. Labour Market and Social Policy Occasional Pa- pers. No. 17. Paris: OECD, 1996. 3-7.

 1. Commission of the European Communities: Social Protection in Europe, 1993. Luxembourg: European Commission, 1994. 44.

 2. Ritter: Der Sozialstaat. 7-17.

 3. Gerhard A. Ritter: Social Welfare in Germany and Britain: Origins and Development. Lea- mington Spa – New York: Berg, 1986. 134.

 4. Kaelble: A Social History of Western Europe. 80-81. Anthony I. Ogus: Landesbericht Grossbritannien. In Köhler-Zacher (Hrsg.): Ein Jahrhundert Sozialversicherung. 299. Yves Saint-Jours: Landesbericht Frankreich. In Köhler-Zacher (Hrsg.): Ein Jahrhundert So- zialversicherung. 204. Alfred Maurer: Landesbericht Schweiz. In Köhler-Zacher (Hrsg.): Ein Jahrhundert Sozialversicherung. 764.

 5. A társadalombiztosítással kapcsolatos törvénykezésre különböző nyugat-európai országokban: Flora-Alber: Modernization, Democratization and the Development of the Welfare States in Western Europe. 48-70. Detlev Zöllner: Landesbericht Deutschland. In Köhler-Zacher (Hrsg.): Ein Jahrhundert Sozialversicherung. 83-92. Saint-Jours: Lan- desbericht Frankreich. 209-212. Ogus: Landesbericht Grossbritannien. 334-342. Her- bert Hofmeister: Landesbericht Österreich. In Köhler-Zacher (Hrsg.): Ein Jahrhundert Sozialversicherung. 533-588. Maurer: Landesbericht Schweiz. 780-788.

 6. Jens Alber: Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat: Analysen zur Entwicklung der Sozialversicherung in Westeuropa. Frankfurt/M.: Campus, 1987. 28.

 7. Alber: Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. 27. Flora-Heidenheimer: The Historical Core and Changing Boundaries of Welfare State. 27. Peter Flora: Solution or Source of Crises? The Welfare State in Historical Perspective. In W. J. Mommsen (ed.): The Emer- gence of the Welfare State in Britain and Germany, 1850-1950. London: The German Historical Institute, 1981. 388. Arnold J. Heidenheimer – Hugh Heclo – Carolyn Teich Adams: Comparative Public Policy: The Politics of Social Choice in America, Europe, and Japan. New York: St. Martin's Press, 1990. 229.

 8. Saundra K. Schneider: The Sequential Development of Social Programs in Eighteen Welfare States. Comparative Social Research, vol. 5 (1982) 195-219.

 9. Manfred G. Schmidt: Sozialpolitik. Opladen: Leske und Budrich, 1988. 119-120.

 10. Alber: Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. 47.

 11. Alber: Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. 43.

 12. A kiadások mellett további jellemzők elemzésének szükségessége mellett érvel: G0sta Esping-Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press, 1990. 19. A magyar nyelvű irodalomban: Tóth István György – Csaba Iván (szerk.): A jóléti állam politikai gazdaságtana. Budapest: Osiris, 1999. 16-18.

 13. Flora: Solution or Source of Crises? 359.

 14. A társadalombiztosítási kiadásokra Nyugat-Európában lásd: Flora (ed.): State, Economy and Society in Western Europe. Vol. I. 456. ILO: The cost of social security: Fourteenth international inquiry, 1987-1989. Geneva: ILO, 1996. 108-165. és a sorozat más kötetei. Flora: Solution or Source of Crises? 359. Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Bevölkerung und Wirtschaft, 1872-1972. Stuttgart: Statistisches Bundesamt, 1972. 219-260. Wolfram Fischer: Wirtschaft, Gesellschaft und Staat in Europa, 1914-1980. In Fischer (Hrsg.): Handbuch der europaischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. 6. 217.

 15. Saját számítás a következő munka alapján: Statistisches Bundesamt: Bevölkerung und Wirtschaft, 1872-1972. 219-224., 260. Jens Alber adatai szerint Németországban 1930- ban a GDP 7,8%-át fordították társadalombiztosításra. Alber: Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. 60.

 16. A statisztika forrásai: ILO: The cost of social security: Eleventh international inquiry, 1978 Geneva: ILO, 1985. 57-58. ILO: The cost of social security: Fourteenth international inquiry, 1987-1989. Geneva: ILO, 1996. 74-75. ILO: World Labour Report 2000: Income Security and Social Protection in a Changing World. Geneva: ILO, 2000. 313. Flora (ed.): State, Economy, and Society in Western Europe. Vol. I. 456.

 17. Bizonyos országok esetében az ILO-statisztika több százalékponttal alábecsüli a kiadásokat más hasonló elveket érvényesítő adatgyűjtésekhez képest. Ez a különbség Németország esetében pl. 1983-ban 4,8 százalékpontos, Nagy-Britannia esetében 3,7 százalékpontos az Európai Közösség (EC) statisztikájához képest. Pekka Kosonen: European Integration: A Welfare State Perspective. Helsinki: University of Helsinki, 1994. 52. Nem tudjuk kiiktatni a jóléti juttatások eltérő adóztatásának problémáját sem, ami pedig szintén több százalékponttal befolyásolhatja a nettó szociális kiadások színvonalát. OECD: Net Public Social Expenditure. OECD Working Papers. Vol. V. Occasional Papers, No. 19. Paris: OECD, 1997. 14. Hasonló módszertani problémákra: Willem Ade- ma: Uncovering Real Social Spending. The OECD Observer, vol. 37 (no. 211, 1998) 20-23.

 18. Az OECD adatai ugyanakkor nem tartalmazzák a közalkalmazottaknak nyújtott speciális jóléti juttatásokat, pl. a részükre folyósított állami nyugdíjakat, nyilván abból a szokásos megfontolásból, hogy ezek a jövedelem részét képezik. Fraternité Rt.: Jelentés a társadalombiztosítás reformjáról. Budapest: Fraternité Rt., 1991. 57. Az OECD adataira: Peter Flora (ed.): Growth to Limits: The Western European Welfare States Since World War II. Vol. 4. Berlin – New York: De Gruyter, 1987. 325-815. OECD: Social Expenditure, 1960-1990. Paris: OECD, 1985. 80. OECD: Social Expenditure Statistics of OECD Members Countries. Labour Market and Social Policy Occasional Papers. No. 17. Paris: OECD, 1996. 19. UNESCO: Statistical Yearbook. 1993. Paris: UNESCO, 1993. 416-418. OECD: National Accounts: Main Aggregates, 1960-1997. Vol. I. Paris: OECD, 1999.

 19. Christopher Pierson: Beyond the Welfare State? Cambridge: Polity Press, 1991. 111.

 20. Maciej Zukovski: Pension Policy in Poland after 1945: Bismarck and Beveridge Tradi- tions. In John Hills – John Ditch – Howard Glennerster (eds.): Beveridge and Social Security: An International Perspective. Oxford: Clarendon Press, 1994. 155-156.

 21. Francis G. Castles: Whatever Happened to the Communist Welfare State? Studies in Comparative Communism, vol. XIX (1986) no. 3/4. 216-219.

 22. Béla Tomka: Western European welfare states in the 20th century: convergences and di- vergences in a long-run perpective. International Journal of Social Welfare, vol. 12 (2003) no. 4. 249-260.

 23. Margaret Gordon: Social Security Policies in Industrial Countries. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 199-204.

 24. Peter A. Köhler – Hans F. Zacher: Sozialversicherung: Pfade der Entwicklung. In Köh- ler-Zacher (Hrsg.): Ein Jahrhundert Sozialversicherung. 37.

 25. Alber: Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. 55.

 26. Alber: Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. 169-170.

 27. Gauthier: The state and the family. 52.

 28. Detlev Zöllner: Landesbericht Deutschland. In Köhler-Zacher (Hrsg.): Ein Jahrhundert Sozialversicherung. 157.

 29. Jens Alber: Germany. In Flora (ed.): Growth to Limits. Vol. 2. 42-47. Richard Perry: United Kingdom. In Flora (ed.): Growth to Limits. Vol. 2. 183-188. Hans Günter Hockerts:

Die Entwicklung vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart. In Peter A. Köhler – Hans

 1. Zacher (Hrsg.): Beitrage zur Geschichte und aktueller Situation der Sozialversicherung. Berlin: Duncker und Humblot, 1983. 158-159.

 1. Coughlin-Armour: Sectoral Differentiation. 195.

 2. Crouch: Social Change in Western Europe. 371-373., 482-487.

 3. Maciej Zukovski: Pension Policy in Poland after 1945: Bismarck and Beveridge Tradi- tions. In John Hills – John Ditch – Howard Glennerster (eds.): Beveridge and Social Security: An International Perspective. Oxford: Clarendon Press, 1994. 154-170. Andorka Rudolf – Tóth István György: A szociális kiadások és a szociálpolitika Magyarországon. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (Szerk.): Társadalmi riport. 1992. Budapest: TÁRKI, 1992. 413.

 4. A jogosultak arányára lásd: Flora (ed.): State, Economy, and Society in Western Europe. Vol. I. 460-461. ILO: The cost of social security: Fourteenth international inquiry, 1987-1989. Geneva: ILO, 1996. 201-216. ILO: Yearbook of labour statistics. 1995. Geneva: ILO, 1996. 164-169.

 5. Peter Flora: On the History and Current Problems of the Welfare State. In S. N. Eisens- tadt – Ora Ahimeir (eds.): The Welfare State and its Aftermath. London-Sydney: Croom Helm, 1985. 19.

 6. Peter Flora: Solution or Source of Crises? The Welfare State in Historical Perspective. In W. J. Mommsen (ed.): The Emergence of the Welfare State in Britain and Germany. London: Croom Helm, 1981. 343-389. Alber: Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. 52.

 7. Alber: Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. 52.

 8. Hans Günter Hockerts: Die Entwicklung vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart. In Köhler-Zacher (Hrsg.): Beitrage zur Geschichte und aktueller Situation der Sozialversicherung. 155.

 9. Therborn: European Modernity and Beyond. 90.

 10. Palme: Pension Rights in Welfare Capitalism. 52. A jogosultsági feltételekre a két világháború között, illetve az 1980-as években lásd még: ILO: International Survey of Social Services. Studies and Reports. Series M. No. 11. Geneva: ILO, 1933. 42-618. U.S. Department of Health and Human Services (ed.): Social Security Throughout the World. 1981. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 1982. 12-261.

 11. Ritter: Der Sozialstaat. 152.

 12. Hans Hansen: Elements of Social Security. Copenhagen: The Danish National Institute of Social Research, 1998. 9-11.

 13. Alber-Flora: Modernization, Democratization. 53. Harold L. Wilensky: The Welfare State and Equality. Berkeley: University of California Press, 1975. 39.

 14. Kosonen: European Welfare State Models. 100.

 15. Christoph Conrad: The Emergence of Modern Retirement: Germany in an Internatio- nal Comparison (1850-1960). Population: An English Selection, vol. 3 (1991) 191. Hockerts: Die Entwicklung vom Zweiten Weltkrieg. 156-157.

 16. Conrad: The Emergence of Modern Retirement. 192.

 17. Ritter: Der Sozialstaat. 160.

 18. Hockerts: Die Entwicklung vom Zweiten Weltkrieg. 157-158.

 19. Saját számítás a következő forrás alapján: Esping-Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism. 99.

 20. Palme: Pension Rights in Welfare Capitalism. 49.

 21. Commission of the European Communities: Comparative Tables of the Social Security Schemes in the Member States of the European Communities. Luxembourg: European Commission, 1989. 46-47.

 22. Therborn: European Modernity and Beyond. 94.

 23. Richard M. Titmuss: Social Policy. London: Allen and Unwin, 1974. Korábbi, nem ennyire explicit megfogalmazása: Richard M. Titmuss: Essays on 'The Welfare State'. London: Allen and Unwin, 1958. 34-55.

 24. Esping-Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism. 47.

 25. Esping-Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism. 28.

 26. Esping-Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism. 21-22.

 27. G0sta Esping-Andersen: Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford: Oxford University Press, 1999. 73.

 28. Maurizio Ferrera: The "Southern Mode" of Welfare in Social Europe. Journal of European Social Policy, vol. 6 (1996) no. 1. 17-37. Stephan Leibfried: Towards a European Welfare State? On Integrating Poverty Regimes into the European Community. In Zsuzsa Ferge – Jon Eivind Kolberg (eds.): Social Policy in a Changing Europe. Frankfurt/M. – Boulder, Co.: Campus, 1992. 245-279.

 29. Francis G. Castles – Deborah Mitchell: Worlds of Welfare and Families of Nations. In Francis G. Castles (ed.): Families of Nations: Patterns of Public Policy in Western Democracies. Aldershot: Dartmouth, 1993. 93-128.

 30. Manfred Schmidt: Wohlfarhtsstaatliche Regime: Politische Grundlagen und politisch- ökonomisches Leistungsvermögen. In Lessenich – Ostner (Hrsg.): Welten des Wohl- fahrtskapitalismus. 179-200. Kees van Kersbergen: Social Capitalism: A Study of Christian Democracy and the Welfare State. London: Routledge, 1995. 23-26.

 31. Esping-Andersen: Social Foundations. 88-94.

 32. Esping-Andersen: Social Foundations. 47-72.

 33. Esping-Andersen: Social Foundations. 87.

 34. Tomka: Western European Welfare States. 259-260.

 35. Hartmut Kaelble: Wie kam es zum Europaischen Sozialmodell? Jahrbuch für Europa- und Nordamerikastudien, Jg. 4 (2000) 45.

 36. Francis G. Castles: The Future of the Welfare State: Crisis Myths and Crisis Realities. International Journal of Health Services, vol. 32 (2002) no. 2. 255-277.

 37. Joh Grahl – Paul Teague: Is the European Social Model Fragmenting? New Political Eco- nomy, vol. 2 (1997) no. 3. 405-426. Ian Gough: Social Aspects of the European Model and its economic consequences. In Wolfgang Beck – Laurent van der Maesen – Alan Walker (eds.): The Social Quality of Europe. Bristol: Policy Press, 1998. 89-108.

 38. Bernhard Ebbinghaus: Does the European Social Model Exist and Can it Survive? In Gerhard Huemer – Michael Mesch – Franz Traxler (eds.): The Role of Employer Associa- tions and Labour Unions in the EMU. Aldershot: Ashgate, 1999. 249. 1-26.

 39. Richard Hauser: Soziale Sicherung in westeuropaischen Staaten. In Hradil-Immerfall (Hrsg.): Die westeuropaischen Gesellschaften im Vergleich. 521-545.

 40. Ferge Zsuzsa: The Changing Hungarian Social Policy. In Else Oyen (ed.): Comparing Welfare States and their Futures. Aldershot: Gower, 1986. 152. A fogalom használatára magyar vonatkozásban: Lynne Haney: Familial Welfare: Building the Hungarian Wel- fare Society, 1948-1968. Social Politics, vol. 7 (2000) no. 1. 101-122.

 41. Manfred G. Schmidt: Sozialpolitik der DDR. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen- schaften, 2004. 34.

 42. Kornai: A szocialista rendszer. 231-237.

 43. Schmidt: Sozialpolitik der DDR. 43-47.

 44. Andorka Rudolf – Tóth István György: A szociális kiadások és a szociálpolitika Magyarországon. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport. 1992. Budapest: TÁRKI, 1992. 442.

 45. Therborn: European Modernity and Beyond. 95.

 46. A Világbank szociálpolitikai jelentése Magyarországról. Szociálpolitikai Értesítő, 9. évf. (1992) 2. sz. Különszám. (Eredeti angol megjelenése: Hungary: Reform of social policy and expenditures. Washington, DC: World Bank, 1992.); Andorka Rudolf – Anna Kondratas – Tóth István György: A jóléti rendszer átalakulása Magyarországon: felépítése, kezdeti reformjai és javaslatok. (A Magyar-Nemzetközi Kék Szalag Bizottság 3. sz. Gazdaságpolitikai tanulmánya.) Budapest: Kék Szalag Bizottság, 1994. 17.

 47. Az irányzat jellegzetes képviselői: Harold L. Wilensky: The Welfare State and Equality: Structural and Ideological Roots of Public Expenditures. Berkeley: University of Califor- nia Press, 1975. Frederick Pryor: Public Expenditure in Capitalist and Communist Nations. Homewood, Ill.: R. D. Irwin, 1968.

 48. Wilensky: The Welfare State and Equality. 47.

 49. Harold L. Wilensky et al.: Comparative Social Policy: Theories, Methods, Findings. Berkeley: University of California Press, 1985. 8. Philips Cutright: Political Structure, Econo- mic Development, and National Social Security Programs. American Journal of Sociology, vol. 70 (1965) 537-550.

 50. Vö. pl.: Peter Baldwin: The Politics of Social Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 288-299.

 51. Esping-Andersen: The Three Worlds of Wefare Capitalism. 32.

 52. Heidenheimer – Heclo – Teich Adams: Comparative Public Policy. 223-224.

 53. Esping-Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism. 32.

 54. Az irányzat képviselője: Walter Korpi: Social Policy and Distributional Conflict in the Capitalist Democracies. West European Politics, vol. 3 (1980) no. 3. 296-316. Michael Shalev: The Social Democratic Model and Beyond. Comparative Social Research, vol. 6 (1983) 315-351.

 55. Flora-Alber: Modernization, Democratization, and the Development of Welfare States. 65-68.

 56. Christopher Pierson: Beyond the Welfare State? Cambridge: Polity Press, 1991. 35.

 57. Gaston V. Rimlinger: Welfare Policy and Industrialization in Europe, America and Russia. New York: John Wiley, 1971.

 58. Alber: Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. 126-133.

 59. A katolikus erők kiemelkedő szerepére a jóléti fejlődésben: Harold L. Wilensky: Lef- tism, Catholicism, and Democratic Corporatism: The Role of Political Parties in Recent Welfare State Development. In Flora-Heidenheimer (eds.): The Development of Welfare States. 356-358., 368-370. Hollandiában ugyanerre: Robert H. Cox: The Development of the Dutch Welfare State. Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 1993. 58-95.

 60. Hugh Heclo: Toward a New Welfare State? In Flora-Heidenheimer (eds.): The Deve- lopment of Welfare States. 383-406.

 61. Wilensky: Leftism, Catholicism, and Democratic Corporatism. 345-382.

 62. Esping-Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism. 31-33.

 63. Ezekre lásd: Franz-Xaver Kaufmann – Lutz Leisering: Demographic Challanges in the Welfare State. In Else Oyen (ed.): Comparing Welfare States and their Futures. Aldershot: Gower, 1986. 96-113.

 64. Crouch: Social Change in Western Europe. 370.

 65. David Collier – Richard Messick: Prerequisites versus Diffusion: Testing Alterna- tive Explanations of Social Security Adoption. American Political Science Review, vol. 69 (1975) 1299-1315. Harold L. Wilensky et al.: Comparative Social Policy. Berkeley: University of California Press, 1985. 12-15.

 66. Stein Kuhnle: The Growth of Social Insurance Programs in Scandinavia: Outside Inf- luences and Internal Forces. In Flora-Heidenheimer (eds.): The Development of Welfare States. 125-150. Hugh Heclo: Modern Social Politics in Britain and Sweden: From Relief to Income Maintenance. New Haven: Yale University Press, 1974.

 67. Wilensky et al.: Comparative Social Policy. 1985. 15. Heclo: Modern Social Politics in Britain and Sweden. Kuhnle: The Growth of Social Insurance Programs in Scandinavia. 126-131.

 68. Harold L. Wilensky: Leftism, Catholicism, and Democratic Corporatism: The Role of Political Parties in Recent Welfare State Development. In Flora-Heidenheimer (eds.): The Development of Welfare States. 345-382.

 69. J. Baldock: Culture: The Missing Variable in Understanding Social Policy? Social Policy and Administration, vol. 33 (1999) no. 4. 458-473. Carsten G. Ullrich: Wohlfahrtsstaat und Wohlfahrtskultur. Working Papers. Nr. 67. Mannheim: Mannheimer Zentrum für Euro- paische Sozialforschung, 2003. A. B. Sörensen: On Kings, Pietism and Rent-seeking in Scandinavian Welfare States. Acta Sociologica, vol. 41 (1998) no. 4. 363-375.

 70. Schmidt: Sozialpolitik. 147.

 71. Friedrich Hayek: Law, Legislation and Liberty. Vol. 2. London: Routledge, 1993. [1973.] 62-100.

 72. Thomas H. Marshall: Class, Citizenship, and Social Development. New York: Anchor Books, 1965. [1964.] 71-134.

 73. Uriel Rosenthal: Welfare State or State of Welfare? Repression and Welfare in Modern State. In Richard F. Tomasson (ed.): The Welfare State, 1883-1983. Greenwich, Conn. – London: JAI Press, 1983. 279-297.

 74. Rosenthal: Welfare State or State of Welfare? 294.

 75. Tomka Béla: Rászorultsági elv vagy általános szociális jogok? Jóléti rendszerek történeti összehasonlításának tanulságai. Esély, 17. évf. (2006) 5. sz. 20-42.

 76. Wilensky: Rich Democracies. 335. A jövedelemegyenlőtlenségek és a jóléti modellek kapcsolatára összefoglalóan lásd: Walter Korpi – Joakim Palme: Robin Hood, St Matthew, or simple egalitarian strategies of equality in welfare states. In Patricia Kennett (ed.): A Handbook of Comparative Social Policy. Cheltenham: Edward Elgar, 2004. 153-179.

 77. S. Scarpetta: Assessing the role of labour market policies and institutional settings on unemployment: a cross-country study. OECD Economic Studies, vol. 26 (1996) 43-98. G0sta Esping-Andersen: The State and the Economy. In Neil J. Smelser – Richard Swedberg (eds.): The Handbook of Economic Sociology. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. 721.

 78. Ian Gough: Social aspects of the European model and its economic consequences. In Beck – van der Maesen – Walker (eds.): The Social Quality of Europe. 101. Ian Gough: The Needs of Capital and the Needs of People: Can the Welfare State Reconcile the

Two? In Ian Gough: Global Capital, Human Needs and Social Policies. Houndmills: Palgrave, 2000. 3-29.

 1. Angus Maddison: Dynamic Forces in Capitalist Development: A Long-Run Comparative View. Oxford: Oxford University Press, 1991. 128-166. Nicholas Crafts – Gianni To- niolo (eds.): Economic Growth in Europe since 1945. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Bart van Ark – Nicholas Crafts (eds.): Quantitative Aspects of post-war European economic growth. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. A jóléti kiadásokra: Béla Tomka: Welfare in East and West. Berlin: Akademie Verlag, 2003. 35-48.

 2. Angus Maddison: Monitoring the World Economy, 1820-1992. Paris: OECD, 1995. 25.

 3. Peter Lindert: Growing Public: Social Spending and Economic Growth Since the Eighteenth Century. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 94-99. Ugyanő korábban e témáról: Peter H. Lindert: The Rise of Social Spending, 1880-1930. Explorations in Economic History, vol. 31 (1994) 1-37. Peter H. Lindert: What Limits Social Spending? Explorations in Economic History, vol. 33 (1996) 1-34.

 4. UN Population Division: World Population Prospects: the 1998 Revision. Vol. I.: Compre- hensive Tables. Vol II.: Sex and Age. New York: United Nations, 1999.

 5. Francis G. Castles: The Future of the Welfare State: Crisis Myths and Crisis Realities. International Journal of Health Services, vol. 32 (2002) no. 2. 264.

 6. Castles: The Future of the Welfare State: Crisis Myths and Crisis Realities. 255.

 7. Höpflinger: Bevölkerungssoziologie. 188.

 8. Neil Gilbert: Transformation of the Welfare State: The Silent Surrender of Public Responsibi- lity. Oxford: Oxford University Press, 2002. 61-89.

 9. Gilbert: Transformation of the Welfare State. 112.

 10. Gilbert: Transformation of the Welfare State. 104-106.

 11. Castles: The Future of the Welfare State: Crisis Myths and Crisis Realities. 263.

 12. Wilensky: Rich Democracies. 223-226., 232.

 13. Bob Deacon: Developments in East European Social Policy. In Catherine Jones (ed.): New Perspectives on the Welfare State in Europe. London – New York: Routledge, 1993. 196.

 14. G0sta Esping-Andersen: After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy. In G0sta Esping-Andersen (ed.): Welfare States in Transition. London: Sage, 1996. 1-31. Zsuzsa Ferge: Social Policy Regimes and Social Structure. In Zsuzsa Ferge – J. E. Kolberg (eds.): Social Policy in a Changing Europe. Frankfurt/M. – Boulder, Co.: Campus, 1992. 220.

 15. Ferge: Social Policy Regimes and Social Structure. 219.

 16. Zsuzsa Ferge: Welfare and 'Ill-Fare' Systems in Central-Eastern Europe. In Robert Sy- kes – Bruno Palier – Pauline M. Prior (eds.): Globalization and European Welfare States: Challenges and Change. Houndmills-Basingstoke: Palgrave, 2001. 151.

 17. Tomasz Inglot: Historical Legacies, Institutions, and the Politics of Social Policy in Hungary and Poland, 1989-1999. In Grzegorz Ekiert – Stephen E. Hanson (eds.): Ca- pitalism and Democracy in Central and Eastern Europe: Assessing the Legacy of Communist Rule. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 243.

 18. Bob Deacon: Eastern European welfare states: the impact of the politics of globaliza- tion. Journal of European Social Policy, vol. 10 (2000) no. 2. 151.