Ugrás a tartalomhoz

Európa társadalomtörténete a 20. században

Tomka Béla (2009)

Osiris Kiadó

7. Gazdaság és munka

7. Gazdaság és munka

 1. Simon Kuznets: National Income. In Edwin R. A. Seligman – Alvin Johnson (eds.): Encyclopaedia of the Social Sciences. Vol. 11. New York: Macmillan, 1933. 205-224. Colin Clark: The Conditions of Economic Progress. London: Macmillan, 1940. 29-58. A gazdasági növekedésről általában: D. Quah: Economic Growth: Measurement. In Smelser-Baltes (eds.): International Encyclopedia of the Social and Behavioural Sciences. Vol. 6. 4093-4098.

 2. Peter Havlik: East-West GDP Comparisons: Problems, Methods and Results. Forschungs- berichte. No. 174. Wien: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, 1991. 2-4.

 3. Frederick L. Pryor: A Guidebook to the Comparative Study of Economic Systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1985. 74-79. Paul Marer et al.: Historically Planned Economies: A Guide to the Data. Washington, DC: World Bank, 1992. 66-68.

 4. Havlik: East-West GDP Comparisons. 3.

 5. Így például 1989-ben a GDP szintje a nemzeti jövedelem (NMP) szintjét az NDK-ban 35,7%-kal, míg Magyarországon 21%-kal, Csehszlovákiában pedig 22%-kal haladta meg. Havlik: East-West GDP Comparisons. 3.

 6. Marer et. al.: Historically Planned Economies. 11-18.

 7. János Árvay: The Impact of National Accounting Systems on Growth Rates. In Robert Holzmann – Georg Winckler (eds.): Output Decline in Eastern Europe: Unavoidable, Exter- nal Influence or Homemade? Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 1995. 15-29.

 8. Bart van Ark: Convergence and divergence in the European periphery: productivity in Eastern and Southern Europe in retrospect. In van Ark – Crafts (eds.): Quantitative aspects of post-war European economic growth. 275.

 9. Bart van Ark: Convergence and divergence in the European periphery. 276.

 10. Bart van Ark: Convergence and divergence in the European periphery. 281.

 11. Angus Maddison: The World Economy in the 20th Century. Paris: OECD, 1989. Angus Maddison: Dynamic Forces in Capitalist Development: A Long-Run Comparative View. Ox- ford: Oxford University Press, 1991. Angus Maddison: Monitoring the World Economy, 1820-1992. Paris: OECD, 1995.

 12. Lásd pl. a tanulmányokat a következő kötetekben: Nicholas Crafts – Gianni Toniolo (eds.): Economic Growth in Europe since 1945. Cambridge: Cambridge University Press,

 1. van Ark – Crafts (eds.): Quantitative aspects of post-war European economic growth. 1-431.

 1. Herman van der Wee: The twentieth century: an economic perspective. European Re- view, vol. 8 (2000) no. 1. 21.

 2. F. H. Capie: Inflation in the twentieth century. In Michael J. Oliver – Derek H. Aldcroft (eds.): Economic Disasters of the Twentieth Century. Cheltenham: Edward Elgar, 2007. 164-166.

 3. Maddison: Monitoring the World Economy. 68. A két világháború közötti időszakra lásd még: Derek H. Aldcroft: The European Economy, 1914-2000. London: Routledge, 2001. 30-93.

 4. Maddison: Monitoring the World Economy. 69.

 5. Maddison: The World Economy in the 20th Century. 55.

 6. Maddison: Monitoring the World Economy. 70.

 7. Angus Maddison: The World Economy: Historical Statistics. Paris: OECD, 2003. 60-101.

 8. Maddison: The World Economy in the 20th Century. 52.

 9. Maddison: The World Economy in the 20th Century. 52.

 10. A. G. Kenwood – A. L. Lougheed: The Growth of the International Economy, 1820-2000. London – New York: Routledge, 1999. 193-225.

 11. Maddison: Monitoring the World Economy. 68.

 12. Maddison: Monitoring the World Economy. 71.

 13. Maddison: The World Economy: Historical Statistics. 60-69.

 14. Economic Commission for Europe: Economic Survey of Europe. 2000. No.1. New York Geneva: Economic Commission for Europe, 2000. 160.

 15. Barry Eichengreen: Institutions and economic growth: Europe after World War II. In Crafts-Toniolo (eds.): Economic growth in Europe since 1945. 66.

 16. Maddison: Monitoring the World Economy. 83.

 17. Nicholas Crafts – Gianni Toniolo: Postwar growth: an overview. In Crafts-Toniolo (eds.): Economic growth in Europe since 1945. 7.

 18. Kornai János: Erőltetett vagy harmonikus növekedés. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1972.

 19. Angus Maddison: Dynamic Forces in Capitalist Development. Oxford: Oxford University Press, 1991.

 20. Crafts-Toniolo: Postwar growth: An overview. 21.

 21. Eichengreen: Institutions and economic growth: Europe after World War II. 45-53.

 22. Economic Commission for Europe: Economic Survey of Europe. 2000. 161.

 23. Eichengreen: Institutions and economic growth. Europe after World War II. 53-58.

 24. Maddison: Dynamic Forces in Capitalist Development. 75.

 25. Wlodzimierz Brus: 1957 to 1965: In Search for Balanced Development. In M. C. Ka- ser (ed.): The Economic History of Eastern Europe, 1919-1975. Vol. III.: Institutional Change Within A Planned Economy. Oxford: Clarendon, 1986. 70-138.

 26. János Kornai: Paying the Bill for Goulash-Communism. Boulder, Co.: Atlantic Research and Publications, 2000. 58-75.

 27. Economic Commission for Europe: Economic Survey for Europe. 2000. 160.

 28. Maddison: Dynamic forces in Capitalist Development. 131-132.

 29. Eichengreen: Institutions and economic growth: Europe after World War II. 63-65.

 30. Jánossy Ferenc: A gazdasági fejlődés trendvonala és a helyreállítási periódusok. Budapest: KJK, 1966.

 31. Barát Mária: A magyar gazdaság vargabetűje. Budapest: Aula, 1994. 99.

 32. Barát: A magyar gazdaság vargabetűje. 103.

 33. Maddison: Monitoring the World Economy. 33-40. Adam Szirmai: The Dynamics of Socio-Economic Development. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. J. L. Anderson: Explaining Long-Term Economic Change. London: Macmillan, 1991.

 34. Szirmai: The Dynamics of Socio-Economic Development. 117-140.

 35. John W. Kendrick: How Much Does Capital Explain? In Adam Szirmai – Bart van Ark

Dirk Pilat (eds.): Explaining Economic Growth: Essays in Honour of Angus Maddison. Amsterdam: North-Holland, 1993. 129-145.

 1. Maddison: Monitoring the World Economy. 37.

 2. Szirmai: The Dynamics of Socio-Economic Development. 213-224.

 3. Maddison: Monitoring the World Economy. 39.

 4. Maddison: Monitoring the World Economy. 40.

 5. Douglass C. North: Structure and Change in Economic History. New York: W. W. Norton, 1979, 17.

 6. Douglass C. North: Understanding the Process of Economic Change. London: The Institute of Economic Affairs, 1999. 23.

 7. M. Abramovitz: Catching up, forging ahead and falling behind. Journal of Economic History, vol. XLVI (1986) 385-406.

 8. A szakirodalom megkülönbözteti az ún. béta-konvergenciát és a szigma-konvergenci- át. A béta-konvergencia esetében arról van szó, hogy a kevésbé fejlett országok a többinél gyorsabban fejlődnek, s így kezdenek felzárkózni. Szigma-konvergenciáról pedig akkor beszélünk, ha egy országcsoporton belül csökken a fejlettségi szintek (GDP/fő) relatív szórása.

 9. Economic Commission for Europe: Economic Survey of Europe. 2000. 169.

 10. Nicholas Crafts: The Great Boom: 1950-73. In Max-Stephen Schulze (ed.): Western Europe: Economic and Social Change since 1945. London: Longman, 1999. 48. Bart van Ark – Nicholas Crafts: Catch-up, convergence and the sources of post-war European growth: introduction and overview. In van Ark – Crafts (eds.): Quantitative aspects of post-war European economic growth. 18.

 11. Economic Commission for Europe: Economic Survey of Europe. 2000. 166.

 12. Crafts-Toniolo: Postwar growth: An overview. 5.

 13. Economic Commission for Europe: Economic Survey of Europe. 2000. 166.

 14. Maddison: Dynamic Forces in Capitalist Development. 130-131.

 15. Economic Commission of europe: Economic Survey of Europe. 2000. 161-165.

 16. Ivan T. Berend: Past Convergence within Europe: core-periphery diversity in modern economic development. In Gertrude Tumpel-Gugerell – Peter Mooslechner (eds.): Economic Convergence and Diversity in Europe. Cheltenham: Edward Elgar, 2003. 13.

 17. Maddison: Dynamic forces in capitalist development. 164.

 18. van Ark: Convergence and divergence in the European periphery. 296-302.

 19. van Ark: Convergence and divergence in the European periphery. 296-298.

 20. van Ark: Convergence and divergence in the European periphery. 302.

 21. Peter N. Stearns: Lives of Labour: Work in a Maturing Industrial Society. London: Croom Helm, 1975. 19-117.

 22. ILO: Yearbook of Labour Statistics. Geneva: ILO, 1939-1998.

 23. Kaelble: Sozialgeschichte Europas. 67-68. B. Lutz: Der kurze Traum immerwahrender Prospe- ritat – eine Neuinterpretation der industriell-kapitalistischen Entwicklung im Europa des 20. Jahrhunderts. Frankfurt/M.: Campus, 1984. 115-141., 246.

 24. Makó Csaba: A taylorizmustól a munkaszervezeti reformokig. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1985. 9-30.

 25. H. Bravermann: Labor and Monopoly Capital. New York: Monthly Review Press, 1974.

 26. Keith Grint: The Sociology of Work. Cambridge: Polity Press, 2005. 299-301.

 27. Bernhard Ebbinghaus – Jelle Visser: Trade Unions in Western Europe since 1945. London: Macmillan, 2000. 35-36.

 28. Ebbinghaus-Visser: Trade Unions in Western Europe since 1945. 36.

 29. George Sayers Bain – Robert Price: Profils of Union Growth. Oxford: Blackwell, 1980. 163.

 30. Jelle Visser: Trade unions from a comparative perspective. In Joris Van Ruysseveldt – Rien Huiskamp – Jacques von Hoof (eds.): Comparative Industrial and Employment Re- lations. London: Sage, 1995. 55.

 31. Ebbinghaus-Visser: Trade Unions in Western Europe since 1945. 43-44.

 32. Ebbinghaus-Visser: Trade Unions in Western Europe since 1945. 36-37.

 33. Bernhard Ebbinghaus – Jelle Visser: Der Wandel der Arbeitsbeziehungen im westeuro- paischen Vergleich. In Stefan Hradil – Stefan Immerfall (Hrsg.): Die westeuropaischen Gesellschaften im Vergleich. Opladen: Leske und Budrich, 1997. 336-338. Colin Crouch: Industrial Relations and European State Traditions. Oxford: Clarendon Press, 1993.

 34. Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. Budapest: HVG Kiadó, 1993. 483-487.

 35. Paul Blyton: Changes in Working Time: An International Review. London: Croom Helm, 1985. 19.

 36. Gary S. Cross: Work Time. In Stearns (ed.): Encyclopedia of European Social History. Vol. 4. 504-505. Michael Huberman: Working Hours of the World Unite? New International Evidence of Worktime, 1870-1913. Journal of Economic History, vol. 64 (2004) 964-1001.

 37. Gerhard Bosch – Peter Dawkins – Francois Michon: Working time in 14 industrialized countries: An overview. In Gerhard Bosch – Peter Dawkins – Francois Michon (eds.): Times are changing: Working time in 14 industrialized countries. Geneva: ILO, 1993. 1-5.

 38. Michael Huberman – Chris Minns: The Times they are not changin': Days and hours of work in Old and New Worlds, 1870-2000. Explorations in Economic History, vol. 44 (2007) 543.

 39. Cross: Work Time. 505.

 40. Huberman-Minns: The Times they are not changin'. 546.

 41. Jesse H. Ausubel – Arnulf Grübler: Working Less and Living Longer: Long-Tern Trends in Working Time and Time Budgets. Technological Forecasting and Social Change, vol. 50 (1995) 205.

 42. David S. Landes: Az elszabadult Prométheusz. Technológiai változások és ipari fejlődés Nyugat-Európában 1750-től napjainkig. Budapest: Gondolat, 1986. 510.

 43. Stearns: Lives of Labour. 90-91.

 44. Derek H. Aldcroft: From Versailles to Wall Street, 1919-1929. Berkeley: University of Ca- lifornia Press, 1977. 191-193.

 45. W. R. Garside: British unemployment, 1919-1939: A study in public policy. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 5.

 46. Charles H. Feinstein – Peter Temin – Gianni Toniolo (eds.): The European economy bet- ween the wars. Oxford: Oxford University Press, 1997. 125-145.

 47. Barry Eichengreen: The European Economy since 1945: Coordinated Capitalism and Beyond. Princeton: Princeton University Press, 2007. 264.

 48. Crouch: Social Change in Western Europe. 70.

 49. Crouch: Social Change in Western Europe. 72.

 50. Kornai János: A hiány. Budapest: KJK, 1982. 247-279. Kornai: A szocialista rendszer. 231242.

 51. Pascal Paoli et al.: Working Conditions in Candidate Countries and the European Union (in 2001). Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2002.

 52. Daniel Vaughan-Whitehead: EU Enlargement versus Social Europe? Cheltenham: Ed- ward Elgar, 2003. 56-81.

 53. A növekedésre és a termelékenységre vonatkozó adatok forrásai: az IMF, az OECD és a Goldman Sachs tanulmányai (idézi: The Economist, June 19th, 2004. 65-66.). Hosszú távú növekedési adatok: Maddison: The World Economy: Historical Statistics. 46-69.

 54. „Noch steigt die Staatsschuld weiter." Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. Februar 2006. Nr. 48. 11.

 55. The Economist, June 19th, 2004. 65.

 56. A munkaidőre vonatkozó adatok forrása: Finance and Development (IMF), vol. 41 (2004) no. 2. 12. Groningen Growth and Development Centre: Total Economy Database. August 2004. http://www.ggdc.net

 57. Eichengreen: The European Economy since 1945. 382.

 58. The Economist, June 19th, 2004. 65-66.

 59. Xenophon Zolotas: Economic Growth and Declining Social Welfare. Athens: Bank of Greece, 1981. Avner Offer: Economic Welfare Measurements and Human Well-being. In Paul A. David – Mark Thomas (eds.): The Economic Future in Historical Perspective. Oxford: Oxford University Press, 2003. 371-399.

 60. Tim Jackson – Nic Marks: Measuring Sustainable Economic Welfare – A Pilot Index: 19501990. Stockholm: Stockholm Environment Institute, 1994. Clifford Cobb – Ted Hals- tead – Jonathan Rowe: The Genuine Progress Indicator: Summary of Data and Methodology. San Francisco: Redefining Progress, 1995.

 61. Oliver Blanchard: The Economic Future of Europe. Journal of Economic Perspectives, vol. 18 (2004) 3-26.

 62. E. C. Prescott: Why Do Americans Work So Much More Than Europeans? Federal Re- serve Bank of Minneapolis Quarterly Review, vol. 28 (2004) 2-13.

 63. L. Bell – R. B. Freeman: The incentive for working hard: explaining hours worked dif- ferences in the US and Germany. Labour Economics, vol. 8 (2001) 181-202.

 64. Alberto Alesina – Edward Glaeser – Bruce Sacerdote: Work and Leisure in the US and Europe: Why So Different? NBER Working Paper. No. 11278. April 2005.

 65. Eichengreen: The European Economy since 1945. 388.

 66. Eichengreen: The European Economy since 1945. 398-404.

 67. Derek H. Aldcroft – Steven Morewood: Economic Change in Eastern Europe since 1918. Cheltenham: Edward Elgar, 1995. 209.

 68. J. Williamson: Why did output fall in Eastern Europe? In L. Somogyi (eds.): The political economy of the transition process in Eastern Europe. Aldershot: Edward Elgar, 1993. 28.

 69. Transition: The First Ten Years. Washington, DC: The World Bank, 2002. 11-13.

 70. Ian Jeffries: Socialist Economies and the Transition to the Market. London: Routledge, 1993. 333-341.

 71. Urmas Varblane – Priit Vahter: An Analysis of the Economic Convergence Prosess in the Transition Countries. University of Tartu. Faculty of Economics and Business Administ- ration. Working Paper No. 37. June 2005. 19.