Ugrás a tartalomhoz

Európa társadalomtörténete a 20. században

Tomka Béla (2009)

Osiris Kiadó

11. Kultúra, oktatás, vallás

11. Kultúra, oktatás, vallás

 1. Fritz Ringer: Education and Society in Modern Europe. Bloomington: Indiana University Press, 1979. Mary Jo Maynes: Schooling in Western Europe: A Social History. Albany: State University of New York Press, 1985.

 2. Walter Müller – Susanne Steinmann – Reinhart Schneider: Bildung in Europa. In Hra- dil-Immerfall (Hrsg.): Die westeuropaischen Gesellschaften im Vergleich. 178.

 3. R. A. Houston: Literacy. In Stearns (ed.): Encyclopedia of European Social History. Vol. 5. 394.

 4. Wolfram Fischer: Wirtschaft und Gesellschaft Europas, 1850-1914. In Fischer et al. (Hrsg.): Handbuch der europaischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. 5. 86.

 5. Peter Flora: State, Economy, and Society in Western Europe, 1815-1970. Vol. I. Frankfurt/ M.: Campus, 1983. 80. UNESCO Yearbook. 1985. Paris: UNESCO, 1985.

 6. Houston: Literacy. 405.

 7. A vonatkozó irodalomban a fogalmak használata – tükrözve az eltérő gyakorlatot – különbözik a Magyarországon elterjedttől. Alapfokú vagy elemi oktatás (angolul „pri- mary education") alatt általában az óvodát követő első négy vagy öt osztályt értik. Az ezután következő szint elnevezése a középfokú vagy szekunder oktatás (angolul „se- condary education"), mely magában foglalja az alsó-középfokot (kb. 5-8. osztály) és a felső-középfokot (kb. 9-12. osztály).

 8. Fischer: Wirtschaft und Gesellschaft Europas, 1850-1914. 93.

 9. Paul F. Grendler: Schools and Schooling. In Stearns (ed.): Encyclopedia of European Social History. Vol. 5. 339-341.

 10. Fischer: Wirtschaft, Gesellschaft und Staat in Europa, 1914-1980. 75.

 11. Martin McLean: Education. In. Schulze (ed.): Western Europe: Economic and Social Change since 1945. 204-209.

 12. McLean: Education. 194-195.

 13. Lynne Chisholm: A crazy quilt: education, training and social change in Europe. In J. Bailey (ed.): Social Europe. London: Longman, 1998. 131-134. McLean: Education. 192.

 14. Charles R. Day: Higher Education. In Stearns (ed.): Encyclopedia of European Social History. Vol. 5. 355-358.

 15. Heidenheimer – Heclo – Teich Adams: Comparative Public Policy. 49-51.

 16. Day: Higher Education. 362-363.

 17. Stefan Immerfall: Europa – politisches Einigungswerk und gesellschaftliche Entwicklung. Berlin: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006. 70-74.

 18. Theodor W. Schultz: Investment in Human Capital. American Economic Review, vol. 51 (1961) 1-17. (Magyarul: Theodor W. Schultz: Beruházás az emberi tőkébe. Budapest: KJK, 1983.); G. S. Becker: Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Re- ference to Education. New York: National Bureau of Economic Research, 1964.

 19. A. Spence: Market Signaling. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1974.

 20. R. Collins: Functional and Conflict Theories of Educational Stratification. American So- ciological Review, vol. 36 (1971) 1002-1019.

 21. Pierre Bourdieu – Luc Boltanski: Changes in social structure and changes in the de- mand for education. In Gine-Archer (eds.): Contemporary Europe. 220.

 22. Pierre Bourdieu: Rekonverziós stratégiák. In Pierre Bourdieu: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelése. Budapest: Gondolat, 1978. 374.

 23. Talcott Parsons: The School Class as a Social System: Some of its Functions in American Society. Harvard Educational Review, vol. 29 (1959) 297-318. R. Collins: Some Comparative Principles of Educational Stratification. Harvard Educational Review, vol. 47 (1977) 1-27.

 24. Pierre Bourdieu: Cultural Reproduction and Social Reproduction. In J. Karabel – A. H. Halsey (eds.): Power and Ideology in Education. New York: Oxford University Press, 1977. 487-510.

 25. Walter Müller – Susanne Steinmann – Reinhart Schneider: Bildung in Europa. In Hra- dil-Immerfall (Hrsg.): Die westeuropaischen Gesellschaften im Vergleich. 214-216.

 26. Müller-Steinmann-Schneider: Bildung in Europa. 217-218.

 27. Müller-Steinmann-Schneider: Bildung in Europa. 219.

 28. Walter Müller – W. Karle: Social Selection in Educational Systems in Europe. European Sociological Review, vol. 9 (1993) 1-23.

 29. Hartmut Kaelble: Soziale Mobilitat und Chancegleichheit im 19. und 20. Jahrhundert. Göt- tingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1983. 227.

 30. Y. Shavit – H.-P. Blossfeld (eds.): Persistent Inequalities: Changing Educational Stratification in Thirteen Countries. Boulder, Col.: Westview Press, 1993.

 31. U. Henz – I. Maas: Chancegleichheit durch Bildungsexpansion? Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 47 (1995) 605-633.

 32. Henk van Dijk: Religion Between State and Society in Nineteenth-Century Europe. In Kaelble (ed.): The European Way. 264-269.

 33. Bryan Wilson: Religion in Secular Society. London: Watts, 1966. xiv.

 34. David Martin: The religious condition of Europe. In Giner-Archer (ed.): Contemporary Europe. 237-262. E tipológia nem tartalmazza a görögkeleti vallást.

 35. Martin: The religious condition of Europe. 239-241.

 36. Martin: The religious condition of Europe. 244.

 37. Keith P. Luria: Catholicism. In Stearns (ed.): Encyclopedia of European Social History. Vol. 5. 296.

 38. Luria: Catholicism. 297.

 39. Joni Lovenduski – Jean Woodall: Politics and Society in Eastern Europe. Bloomington: In- diana University Press, 1987. 338.

 40. Martin: The religious condition of Europe. 257-261.

 41. S. Burne (ed.): Religion and Modernization: Sociologists and Historians Debate the Seculari- zation Thesis. Oxford: Clarendon Press, 1992.

 42. Lane-Ersson: Politics and Society in Western Europe. 71.

 43. Crouch: Social Change in Western Europe. 259.

 44. Grace Davie: Europe: The Exceptional Case – Parameters of Faith in the Modern World. London: Darton, Longman and Todd, 2002. 7.

 45. Tomka Miklós: Vallás és vallásosság. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport. 1996. Budapest: TÁRKI-Századvég, 1996. 609.

 46. Grace Davie: God and Caesar: religion in a rapidly changing Europe. In Bailey (ed.): Social Europe. 233. Davie: Europe: The Exceptional Case – Parameters of Faith in the Modern World. 8.

 47. Eva Hamberg kifejezése, mint idézi: Crouch: Social Change in Western Europe. 277-278.

 48. Crouch: Social Change in Western Europe. 278.

 49. Crouch: Social Change in Western Europe. 273.

 50. Marco Bontempi: Religious Pluralism and the Public Sphere. In Bettin Lattes – Recchi (eds.): Comparing European Societies: Towards a Sociology of the EU. 163.

 51. James A. Beckford: Social Theory and Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 33-43.

 52. Bryan Wilson: Religion in a Secular Society. London: Watts, 1966.

 53. Philip Jenkins: God's Continent: Christianity, Islam, and Europe's Religious Crisis. New York: Oxford University Press, 2007. 47-48.

 54. David Martin: A General Theory of Secularization. Oxford: Gregg Revivals, 1993. [1978.] 100-167.

 55. David Martin: The Secularization Issue: Prospect and Retrospect. British Journal of So- ciology, vol. 42 (1991) no. 3. 465-474.

 56. Jenkins: God's Continent. 283-289.

 57. Therborn: European Modernity and Beyond. 229-223.

 58. Miroslav Hroch: Das Europa der Nationen: Die moderne Nationsbildung im europaischen Vergleich. Göttingen: Vandenhoeck, 2005. 11-26.

 59. Ernest Renan: What is a nation? In H. K. Bhabha (ed.): Nation and Narration. London: Routledge, 1990. [1882.] 8-22.

 60. Hans Kohn: The Idea of Nationalism: A Study in its Origins and Background. New York: Macmillan, 1945. 18-20, 329-331.

 61. Miroslav Hroch: Historical Aspects of Nationalism: The West. In Smelser-Baltes (eds.): International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Vol. 15. 10358-10359.

 62. Ernest Gellner: Scale and Nation. Philosophy of the Social Sciences, vol. 3 (1973) 1-17. Be- nedict R. Anderson: Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Natio- nalism. London: Verso, 1991. 37-46.

 63. John A. Armstrong: Nations before Nationalism. Chapel Hill: University of North Caroli- na Press, 1982. 3-13., 283-299.

 64. Ernest Gellner: Nations and Nationalism. Oxford: Oxford University Press, 1983.

 65. Ernest Gellner: Adam's navel: „Primordialists" versus „Modernists". In E. Mortimer (ed.): People, Nation and State: The Meaning of Etnicity and Nationalism. London: Tauris, 1998, 31-35.

 66. Eric J. Hobsbawm – Terrence Ranger (eds.): The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

 67. Anderson: Imagined Communities. 37-46.

 68. Anthony D. Smith: The Ethnic Origin of Nations. Oxford: Blackwell, 1986.

 69. Hroch: Historical Aspects of Nationalism. 10361. Hroch: Das Europa der Nationen. 13-40.

 70. Európa egészében – tehát ezúttal Oroszországot, illetve a Szovjetuniót is beleszámítva – az 1910-es lakosság 25%-áról 1930-ra 4%-ra csökkent az önálló állam vagy önkormányzat nélküli nemzetek népességének aránya ában. (Jaroslav Krejci: Ethnic prob- lems in Europe. In Archer-Giner (eds.): Contemporary Europe. 141.)

 71. Alan S. Milward: The European Rescue of the Nation-State. London: Routledge, 1993.

 72. Krejci: Ethnic problems in Europe. 143.

 73. Michael Hechter – Margaret Levi: The Comparative Analysis of Ethnoregional Move- ments. Ethnic and Racial Studies, vol. 2/3 (1979) 262-274.

 74. Krejci: Ethnic problems in Europe. 152.

 75. Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. Budapest: Napvilág, 1998. 296-302.

 76. Bernhard Schafers: Gesellschaftlicher Wandel in Deutschland. Stuttgart: Enke, 1995. 103-104.

 77. Krejci: Ethnic problems in Europe. 154-160.

 78. Huw Jones: Population Geography. London: Paul Chapman, 1990. 246.

 79. Alan S. Milward: The European Rescue of the Nation-State. London: Routledge, 1993.

 80. A.-P. Frognier: Nation: Sociological Aspects. In Smelser-Baltes (eds.): International En- cyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. 10294-10298.

 81. Philip Schlesinger: Europeaness: A New Cultural Battlefield? Innovation, vol. 5 (1992) no. 1. 12-22.

 82. Harding-Phillips-Fogarty: Contrasting Values in Western Europe. 2.

 83. Ronald Inglehart: The Silent Revolution in Europe. American Political Science Review, vol. 4 (1971) 991-1017. Ronald Inglehart: The Silent Revolution. Princeton: Princeton University Press, 1977.

 84. Ronald Inglehart: Culture Shift in Andvanced Industrial Society. Princeton: Princeton University Press, 1990. 67-74.

 85. Inglehart: Culture Shift in Andvanced Industrial Society. 130-144.

 86. Ronald Inglehart – Christian Welzel: Modernization, Cultural Change, and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 63.

 87. Russel Dalton: Vergleichende Wertewandelforschung. In Dirk Berg-Schlosser – Ferdi- nand Müller-Rommel (Hrsg.): Vergleichende Politikwissenschaft. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2003. 154.

 88. S. Ashford – N. Timms: What Europe thinks: A study of Western European Values. Alder- shot: Dartmouth, 1995. 126.

 89. A téma klasszikus munkája: Robert D. Putnam: Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press, 1993. Magyarul a témára lásd: Francis Fukuyama: Bizalom. Budapest: Európa, 1997.

 90. Stefan Immerfall: Soziale Integration in den westeuropaischen Gesellschaften: Werte, Mitgliedschaften und Netzwerke. In Hradil-Immerfall (Hrsg.): Die westeuropaische Ge- sellschaften im Vergleich. 148.

 91. Oscar W. Gabriel – Volker Kunz – Sigrid Rofiteutscher – Jan W. van Deth: Sozialkapital und Demokratie: Zivilgesellschaftliche Ressourcen im Vergleich. Wien: WUV Universitats- verlag, 2002. 58.

 92. Harding-Phillips-Fogarty: Contrasting values in Western Europe. 65-96. Ashford-Timms: What Europe thinks. 16, 132.

 93. Jan-Erik Lane – Svante O. Ersson: European Politics. London: Sage, 1996. 128-132.

 94. Adam B. Seligman – Katalin Füzer: The Problem of Trust and the Transition from State Socialism. Comparative Social Research, vol. 14 (1994) 216.

 95. Inglehart: Culture Shift in Advanced Industrial Society. 6.

 96. Inglehart-Welzel: Modernization, Cultural Change, and Democracy. 26-31.

 97. Ulrich Beck: Losing the Traditional: Individualization and „Precarious Freedoms". In Ulrich Beck – Elisabeth Beck-Gernshein (eds.): Individualization. London: Sage, 2002.

1-21.