Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

6. fejezet - 4. A THÉSEUSI SYNOIKISMOS

6. fejezet - 4. A THÉSEUSI SYNOIKISMOS

Thukydidés: A peloponnésosi háború. II 15.

Kr. e. 13-11. sz.

Mikor azonban Théseus lett a király, aki bölcsessége mellett hatalommal is rendelkezett, nemcsak egyéb téren rendezte a terület helyzetét, hanem az egyes közösségek tanácsát és elöljáróságát is feloszlatta, s azzal, hogy tanácsot és prytaneiont szervezett, mindnyájukat a mostani városban egyesítette, s noha mindenkit meghagyott eddigi birtoka tulajdonában, arra kényszerítette az embereket, hogy ennek az egy városnak a polgárai legyenek. S Athén, minthogy ettől kezdve mindenhonnan ide küldték az adót, naggyá lett, s így szállt ^éseus utódaira. S az ő korától fogva rendezik meg az athéniak mind a mai napig az istennő tiszteletére államköltségen a Synoikia nevű ünnepet. Korábban ugyanis még a mai Akropolis s az alatta főleg délre fekvő terület alkotta a várost. Ezt bizonyítja, hogy magán az Akropolison található nemcsak Athéné, hanem a többi isten szentélye is... S az Akro- polist, mivel a régi időkben ez volt a lakott terület, az athéniak ma is polisnak nevezik.

M. Gy.

Diodóros IV 61, 8-9.

Aigeus halála után Théseus örökölte a királyságot. A népen a törvények szerint uralkodott, és sokat tett hazája megerősítésére. A legnevezetesebb, amit végbevitt, az, hogy az egyes községeket, amelyek nagyságra nézve kicsinyek, de szám szerint sokan voltak, áttelepítette Athénbe. Ettől az időtől kezdve ti. az athéniek a város súlya következtében öntudattal teltek el, és a görögök feletti főhatalomra törekedtek.

S. J.

Pausanias I 3, 3.

A mögötte épült csarnokot az úgynevezett tizenkét isten képe díszíti; szemben levő falára Théseus, a Démokratia és a Démos van festve. A felirat elmondja, hogy Théseus teremtette meg Athén polgárai között a politikai egyenlőséget. Egyébként is általánosan el van terjedve az a hagyomány, hogy Théseus a népre ruházta a hatalmat, s ettől kezdve demokrácia volt mindaddig, amíg Peisistratos államcsínnyel tyrannosszá nem lett. Sok más valótlanság is el van terjedve a tömeg közt, mert nem ismerik a történelmet, és igaznak hiszik, amit gyermekkoruktól fogva hallanak a kardalokban vagy a tragédiákban. Théseusról is elbeszélik azonban, hogy ő maga is mint király urakodott, és később Me- nestheus halála után a Théseidák a negyedik nemzedékig uralkodók maradtak.

S. J.

Az athéni ’ttéseus alakja, talán válaszul a dór Héraklés nemzetközileg elismert jelentőségére, a Kr. e.

  1. század forrásaiban, különösen pedig az athéni tragédiák színpadán, a legnagyobb, leghumanistább hőssé nemesült, aki nagy tettein, például a Minótauros legyőzésén kívül a hozzá menekült árvák és üldözöttek gyámola volt. A Kr. e. 4. század történelemszemléletében ’ttéseus nevéhez fűzték már a cserépszavazástól a demokrácia megteremtéséig Athén legtöbb jelentős politikai vívmányát. Az athéni synoikismos (összetelepülés) mondai hagyományát, amelyet a trójai háború előtti generációhoz tartozó ’ttéseus nevéhez kötöttek, ma inkább a Kr. e. 11. századi válságos időszak régészeti leleteivel hozzák kapcsolatba. A mykénéi kor bukása után a korábban sűrűn lakott Attika lakói a jól védhető Akropolis környékére telepedtek, Attika többi része pedig teljesen kiürült. Ennek a valóban létező összetelepülésnek az emléke tükröződhet a héróstörténetekben.