Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

7. fejezet - 5. A SPÁRTAI KETTŐS KIRÁLYSÁG

7. fejezet - 5. A SPÁRTAI KETTŐS KIRÁLYSÁG

Pausanias III 1, 7-1, 9.

Az ő (Aristodémos) fiainak a Proklés és Eurysthenés nevet adták, és ezek, bár ikrek voltak, egymás halálos ellenségeivé váltak. Bár viszonyuk nagyon megromlott, mégis együtt indították el gyarmatalapításra Thérast, Autesión fiát, anyjuk, Argeia fivérét, aki gyámjuk is volt. A telepeseket Théras az akkor Kallistének nevezett szigetre vezette, remélve, hogy Membliaros leszármazottai önként átengedik neki a királyságot. Ezt meg is tették, meggondolva, hogy Théras származása magára Kadmosra megy vissza, ők meg csak Memb- liaros leszármazottai; Membliaros pedig a köznépből származó ember volt, akit Kadmos hagyott a szigeten, hogy a telepesek vezetője legyen. Théras saját magáról nevezte el a szigetet, és a théraiak még ma is évente hérósi áldozatot mutatnak be (enagizusin) neki mint alapítónak. Proklés és Eurysthenés véleménye megegyezett abban, hogy hogyan kívánnak bánni Thérasszal, de azontúl szándékaik teljesen különbözőek voltak.

Még ha egyetértők lettek volna is, leszármazottaikat akkor sem mertem volna közös listába besorolni, mert egyáltalán nem egyeznek meg életkorukban úgy, hogy az unokatestvér az unokatestvérrel, az unokatestvérek gyermekei egymással, és a későbbi leszármazottak is egyező rendben születtek volna. Ezért tehát mindkét családot külön tekintem végig, és nem keverem össze őket.

S.J.

Maguk a spártaiak sem tudták, hogyan alakult ki náluk a kettős királyság intézménye. Mindenesetre mindkét királyi nemzetséget Aristodémoson keresztül Héraklésra vezették vissza. A forrás azt is mutatja, hogy Théra szigetének dór lakosságát spártai eredetűnek vélték, noha időben Spárta alapítása nem sokkal előzte meg Théra benépesülését.