Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

103. fejezet - 101. DÉMÉTRIOS ÉS AZ ATHÉNI ÖNKÉNTESEK

103. fejezet - 101. DÉMÉTRIOS ÉS AZ ATHÉNI ÖNKÉNTESEK

Moretti, L.: Iscrizioni storiche ellenistiche. I. Firenze, 1967, 7. Athéni márványstélé.

Kr. e. 303/302 (?)

A válogatott önkéntesek így határoztak: azután, hogy Nagy Démétrios már korábban Hellasba érkezett, tengeri, valamint gyalogos seregével elűzte a demokrácia ellenségeit, és felszabadította az athéniek és sok más hellén földjét. Most pedig | 5. még nagyobb sereggel érkezett ide segítségünkre, és felülkerekedett az ellenségen és sok más hellén várost is megnyert saját királyságának, vállalva számos veszélyt és fáradságot, megbecsülte az oldalán harcolókat, és mindennél fontosabbnak tartotta megmentésüket. Miután ők megkérték, hogy legyen a közös szabadság és felszabadítás vezére, és foglalkozzon a | 10. peloponnésosi ügyekkel, azonnal kiűzte a földjükről az ellenséget válogatott önkénteseivel. Ezért határoztak úgy jó szerencsével a válogatott önkéntesek, hogy dicsérjék kiválóságáért és jóindulatáért Démétrios királyt, Antigonos király fiát, és hogy állítsák fel lovas szobrát a Demokrácia (szobra) mellett. Felszólították az athénieket és | 15. a többi görögöt, hogy emeljenek ők is oltárt és szentélykörzetet Démétriosnak, és hogy a Démétrios tiszteletére bemutatott áldozaton részt vevők áldozzanak a Megváltó (Sótér) Démétriosnak is . Az oltároknál a lehető legmagasztosabban és legszebben imádkozzanak, és hirdessék ki, hogy miként tisztelték meg a válogatott önkéntesek a királyt azért, hogy amiként a magánemberek | 20. ajándékokkal tisztelték meg a jótevőket, példát véve róluk, mások is ugyanúgy, a legragyogóbb ajándékokkal tiszteljék őket.

V. Zs.

A platóni Akadémia területén talált felirat datálása vitatott, lehet, hogy Kr. e. 296/294-ben keletkezett, amikor Démétrios felszabadította a Peloponnésost. Ez indokolhatná azt, hogy Antigonos Monophthalmos említése miért korlátozódik annyira, hogy ő Démétrios apja. A nyolcvanegy esztendős Antigonos Monophthalmos Kr. e. 301/300-ban esett el az ipsosi csatatéren. Az is lehetséges azonban, hogy a Peloponnésos Kr. e. 303-ban bekövetkezett felszabadítása és a korin- thosi szövetség újraalapítása (Kr. e. 302 tavasza) között született az athéni önkéntesek határozata. Démétrios Poliorkétés Kr. e. 307-ben szabadította föl Athént phaléroni Démétrios oligarchiája alól (Kr. e. 317-307). Az athéniak a legelképesztőbb túlzásokkal fejezték ki hálájukat: Megváltónak (Sótér) nevezték Antigonost és fiát, két új phylét alapítottak tiszteletükre, és oltárt emeltek ott, ahol Démétrios először attikai földre lépett kocsijáról (Plutarchos: Démétrios. 10). Figyelemre méltó, hogy Démétrios lovas szobrát éppen a Demokrácia alakja mellé állították föl.