Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

107. fejezet - 105. C. DUILIUS HŐSTETTEI

107. fejezet - 105. C. DUILIUS HŐSTETTEI

Columna rostrata, vagyis hajóorrokkal díszített márványoszlop erősen töredékes felirata. Rómában találták, ma a Capitoliumi Múzeumban őrzik. A köztársaság kori felirat korai császárkori másolata. CIL I 2, 4. No. 25.

Kr. e. 260

... a segestaiakat ... felszabadította az ostrom alól, valamennyi [karthágói] legió legnagyobb vezérükkel (ti. Hamilcarral) együtt kilenc [nap múlva], fényes nappal, [mindenki szeme láttára] elmenekült (exfociont = effugiunt) táborából. Macelát, az [oppidumot] (Duilius) | 5. ostrommal bevette. Ugyanezen magistratura idején mint consul [nagyszerű] tettet hajtott végre hajóival a tengeren. Elsőként állított fel hajóscsapatokat és flottát, elsőként szerelte fel és gyakorlatoztatta őket, és e hajóhaddal (cumque eis navebos claseis) valamennyi pun hajót és a karthágóiak legnagyobb seregeit, amelyek [Hannibál] jelenlétében, | 10. az ő parancsnoksága alatt álltak, a nyílt tengeren vívott csatában megverte, társaival hatalmába kerítette a (következő) hajókat: egy hét evezősorost, harminc öt és három evezősorost, és tizenhármat elsüllyesztett. A zsákmányolt arany: 3600. érme. A zsákmányolt ezüst a zsákmány (elárverezett részével): 100 000. érme. | 15. A teljes zsákmány 2 100 000 . as. Abban is az első volt, hogy tengeri (győzelem) zsákmányát [adta] a népnek, és elsőként vezetett karthágói születésű polgárokat [diadalmenetben] ...

N. Gy.

Az eredetileg az első pun háború idején keletkezett, rendkívül archaikus nyelvezetű felirat C. Duilius karthágóiak felett aratott mylaei (Lipari-szigeteki) döntő jelentőségű győzelméről emlékezik meg. A zsákmányolt arany összege ezresekben, az ezüsté százezresekben van megadva. A teljes zsákmányt a felirat asban adja meg, de feltehetőleg nem rézpénzben, hanem ezüstsestertiusban számolt. Vö. Polybios I 23, 2; Florus: Róma háborúi. I 2, 2: „Duilius és Cornelius consulsága alatt a római nép a tengeren is harcba mert bocsátkozni a szemben álló féllel. Már a hajóhad gyors felszerelése is az eljövendő győzelem előhírnöke volt. Mert az erdők kivágásától számított hatvan napon belül százhatvan hajóból álló flotta horgonyzott készenlétben, s úgy látszott: nem a mesterségbeli tudás formálta a bárkákat, hanem az istenek kegyelméből maguk a fatörzsek változtak, alakultak át vízi járművekké. De még az ütközet is milyen csodálatosan zajlott le, amikor a villámgyors sasmadarakra emlékeztető ellenséges naszádoknak nekilódultak a mi nehézkes és lassú hajóink! Mit sem használt a punoknak tengerészeti tudományuk: hiába fordították más irányba az evezőket, és hiába akarták kikerülni színlelt meneküléssel bárkáink acélorrát. A mieink ugyanis kivetették rájuk azokat a vascsáklyákat és azokat a rendkívül erős harci szerkezeteket, amelyeket a csata előtt az ellenség sokszor kinevetett, s így az ellenfelet valósággal szárazföldi háborúra kényszerítették. Róma győzelmet aratott, és azután tartotta meg első tengeri diadalmenetét, miután a Lipari-szigeteknél a karthágói flotta egy része elsüllyedt, a másik pedig megfutamodott.” (H. L.) A felirat a rendkívül ritka, kora köztársaság kori dokumentumok egyikének másolata. A töredékek kiegészítésekor a kiadók elsősorban Polybios művére támaszkodtak.