Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

109. fejezet - 107. A LEX CLAUDIA

109. fejezet - 107. A LEX CLAUDIA

Livius XXI 63.

Kr. e. 218

Az atyák ugyanis meggyűlölték (Flaminiust) azért az új törvényért, amelyet Q. Claudius néptribunus vitt keresztül a senatus akarata ellenére, csupán egyetlen atya, C. Flaminius támogatásával. Ez a törvény kimondta, hogy egyetlen senatornak vagy senator fiának sem lehet háromszáz amphoránál nagyobb űrtartalmú hajója. Mert úgy vélték, hogy ekkora hajó elegendő a gabonának a földekről való beszállítására, s hogy az atyákhoz méltatlan bármiféle üzérkedés. Ez a javaslat, amelyet hatalmas küzdelem árán vittek keresztül, gyűlöletessé tette a törvényt indítványozó Flaminiust az atyák, és kedveltté a nép körében, s másodszor is megszerezte számára a consulságot.

M. Gy.