Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

11. fejezet - 9. A NÉMA KERESKEDELEM

11. fejezet - 9. A NÉMA KERESKEDELEM

Hérodotos IV 196.

Kr. e. 8-5. sz.

Azt is a karchédóniak (karthágóiak) mesélik, hogy Héraklés Oszlopain (Gibraltár) túl is van Libyának egy vidéke, ahol emberek laknak. Ha odamennek, a tengerparton kirakják az árut szép sorban, aztán visszavonulnak a hajóra, és tüzet raknak. Mikor a bennszülöttek meglátják a füstöt, kimennek a tengerpartra, letesznek annyi aranyat, amennyit az áru ér, majd hátrahúzódnak. Ekkor visszatérnek a karthágóiak, megvizsgálják, hogy mennyi az arany, s ha úgy látják, megfelel az áru értékének, vitorlát bontanak, ha azonban keveslik, újból visszavonulnak az ott horgonyzó hajókra, és várnak. A bennszülöttek akkor tüstént hoznak még aranyat, s ez így megy egészen addig, amíg a karthágóiak nem találják elégnek. Egyik fél sem csapja be a másikat: a karchédóniak addig nem nyúlnak az aranyhoz, amíg kevésnek tartják, a bennszülöttek viszont addig meg sem érintik az árut, amíg a kereskedők nem vitték el az aranyat.

M. Gy.