Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

113. fejezet - 111. RÓMA ÉS AZ AITÓLIAI SZÖVETSÉG SZERZŐDÉSE

113. fejezet - 111. RÓMA ÉS AZ AITÓLIAI SZÖVETSÉG SZERZŐDÉSE

Thyrreionban talált, töredékes felirat, amit az ottani múzeumban őriznek. SEG 13, 382; IG IX 12 2, 241.

Kr. e. 212

. (9 betű) . Mindezek ellenében az aitóliaiak vezetői (archontes) azonnal folytassanak hadműveleteket úgy, amint azok folytatását (a római nép?) óhajtja. Ha pedig egyes városait ezeknek a népeknek a rómaiak erővel beveszik, a római nép felől (heneken) az aitóliai népnek legyen szabad birtokolnia ezeket a városokat és helységeket (chóras). Amit azonban a városokon és helységeken kívül a rómaiak elfoglalnak, a rómaiak bírják. Ha pedig egyeseket ezek közül a városok közül a rómaiak és az aitóliaiak közösen foglalnak el, ezeket a városokat és helységeket a római nép felől az aitóliaiaknak legyen szabad birtokolniuk. Amit azonban a városon kívül foglalnak el közösen, mindkét félé legyen. Ha pedig egyesek ezek közül a városok közül (kényszerűségből) a rómaiakhoz vagy az aitóliaiakhoz állnak át (pothistan- tai) vagy csatlakoznak, akkor ezeket az embereket és városokat és helységeket a római nép felől az aitóliaiaknak legyen szabad a maguk állami közösségébe (politeuma) bekebelezniük (potilambanein), de autonómiájukat őrizzék meg. Ezeket a rómaiak . a békét .

B. I.

Az 1949-ben talált és G. Klaffenbach által 1954-ben publikált felirat által rögzített megállapodásról Livius is beszámol (XXVI 24). A történetíró rövidít, értelmez, de lényegileg pontosan foglalja össze a szerződés szövegét.