Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

117. fejezet - 115. MARCUS VALERIUS LEVELE TEÓS LAKOSAIHOZ A VÁROS KIVÁLTSÁGAIRÓL

117. fejezet - 115. MARCUS VALERIUS LEVELE TEÓS LAKOSAIHOZ A VÁROS KIVÁLTSÁGAIRÓL

SIG 601.

Kr. e. 193

A rómaiaké

Marcus Valerius, Marcus fia, praetor, a néptribunusok és a senatus – Teós város tanácsának és népének üdvözlet! Menippos, Antiochos királynak hozzánk küldött követe, akit ti is a város képviselőjének választottatok, átadta nekünk a néphatározatot (pséphisma), és maga is teljes nyíltsággal annak értelmében nyilatkozott. Mi jóindulattal fogadtuk e férfiút, és az őt megelőző | 10. jó hírnevére és jóindulatunkra való tekintettel jóakaratú- lag hallgattuk meg kéréseit. Azt, hogy általában a legnagyobb jelentőséget tulajdonítjuk az istenek iránti kegyességnek (eusebeia), bárki felismerheti az istenség (daimonion) felől ennek viszonzásaként felénk áradó jó hajlandóságából. Meg vagyunk azonban győződve arról, hogy sok egyéb jelből is nyilvánvalóvá válik az istenség iránti buzgalmunk. Ezért a fenti okokból, továbbá irántatok és nagyra becsült követetek iránti jóindulatból elhatároztuk, hogy a város és a hozzá tartozó vidék (chóra) | 20. a római néppel való vonatkozásaiban – mint eddig is – szent, sérthetetlen (asylos) és adómentes legyen. A jövőben is arra törekszünk, hogy gyarapítsuk az istenség iránti tiszteletünk és irántatok való emberbarátságunk (ta philanthrópa) jeleit, amennyiben irántunk való jó hajlandóságotokat ti is megtartjátok. Jó egészséget!

H. I.

A Teós városának kiváltságait megerősítő feliratot a római senatus megbízásából a praetor peregrinus, Marcus Valerius Messala adta ki.