Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

12. fejezet - 10. BÍRÁSKODÁS HOMÉROS KORÁBAN

12. fejezet - 10. BÍRÁSKODÁS HOMÉROS KORÁBAN

Homéros: Ilias. XVIII 498-508.

Kr. e. 8. sz.

Míg a piactéren (agoré) sokaság állt, pörlekedés folyt: meggyilkolt ember vérdíja fölött civakodtak ketten: az egyikük esküdözött, azt mondta a népnek, mind kifizette; tagadta a másik: mitse kapott még.

Mindketten kívánták, hogy tanu (istór) döntsön a perben.

Mindkettőt bíztatta a nép, két pártra szakadtak: jártak a hírnökök (kérykes) és intették csendre a népet; ültek a síma csiszolt köveken szent körben a vének (gerontes): botját tartották harsány szavu hirnökeiknek, föl-fölemelkedtek, s fölváltva itéltek a bottal.

Köztük a kör közepén két tiszta talentum arany volt, annak díjául, ki a leghelyesebben itél majd.

D. G.

A per leírása az archaikus polis számos lényeges vonására hívja föl a figyelmünket. Az ítéletet a véneknek (gerontes) kell meghozni, és bennük nem láthatunk valamiféle ad hoc testületet. A vének az agorán várják, hogy a polis lakói peres ügyeikben hozzájuk forduljanak. Ítélkezésükért jutalomban részesülnek. Számukról nem tesz említést az eposz, de elképzelhető, hogy kötött volt, mivel az agorán előre elkészített, csiszolt köveken foglalnak helyet.