Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

13. fejezet - 11. TANÁCSKOZÁS HOMÉROS KORÁBAN

13. fejezet - 11. TANÁCSKOZÁS HOMÉROS KORÁBAN

Homéros: Odysseia. III 405-416.

Kr. e. 8. sz.

... Nestór

ment ki háza elé, s a csiszolt köveken le is ült ott, melyek a nagy kapunál állottak tiszta fehéren, s mindegyikük ragyogott az olajtól; régi időben

Néleus ült ezeken, mint isten, bölcs a tanácsban, őt leigázta a vég, Hádés házába került már, és itt most fia, Nestór ült, az achai hadak őre, mint jogaras fejedelmük. Gyűlt sok sarja körébe, termeiből lépvén ki: Echephrón jött Stratiosszal,

Perseus s Árétos meg az isteni hős Thrasymédés; és hatodiknak a hős Peisistratos ért ki közébük; s isteni Télemachost odaültették az öreghez.

Köztük a szót így kezdte Gerénia bajnoka, Nestór...

D. G.

A tanácskozás helyét kiépítették Nestór pylosi palotája előtt is.