Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

134. fejezet - 132. LAUDATIO FUNEBRIS IULIA FÖLÖTT

134. fejezet - 132. LAUDATIO FUNEBRIS IULIA FÖLÖTT

Suetonius: Az isteni Iulius. 6.

Kr. e. 68

  1. 1. Quaestor volt, amikor a forumi szószéken ősi szokás szerint halotti beszédet tartott nagynénje, Iulia és felesége, Cornelia felett. Nagynénje búcsúztatásában így emlékezik meg az elhunytnak és saját apjának mindkét ági származásáról: „Iulia néném anyjának nemzetsége királyoktól ered, apjáé a halhatatlan istenekkel rokon. A Marcius Rexek ugyanis, akiknek a nevét anyja viselte, Ancus Marcius leszármazottai; a Iuliusok pedig Venuséi, és ehhez a nemzetséghez tartozik a mi családunk. Megvan tehát nemzetségében a királyok fensége, akik a leghatalmasabbak az emberek között, és az istenek szentsége, akiknek még a királyok fölött is hatalmuk van.”

K. F. – K. R.