Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

135. fejezet - 133. AZ ASIAI HÁBORÚ ÉS A GAZDASÁG

135. fejezet - 133. AZ ASIAI HÁBORÚ ÉS A GAZDASÁG

Cicero: Manilius törvényjavaslata érdekében. 7.

Kr. e. 66

De azt sem szabad figyelmen kívül hagynotok, amit én az utolsó helyen említettem nektek, mikor magáról (a Mithridatés elleni) háborúról beszéltem, mert sok római polgár vagyonára vonatkozik, amire nektek, polgárok, bölcs belátásotok szerint tüzetesen gondot kell viselnetek. Mert egyrészt az adóbérlők (publicani), ezek az igen becsületes és derék férfiak számításaikat és anyagi eszközeiket erre a tartományra összpontosították, s vagyoni tekintetben természetesen gondolnotok kell rájuk. Azután vannak a többi rendből is rátermett s szorgalmas férfiak, akik egyrészt maguk vezetik vállalkozásaikat Asiában – s rájuk távollétükben is gondolnotok kell –, másrészt e tartományban nagy pénzösszegeket fektettek be. Ezért, amire bennünket ugyanitt, Asiában s méghozzá ugyanez a Mithridatés tanított az asiai háború kezdetén, azt bizony a bajból tanulva emlékezetünkben is kell tartani. Hiszen tudjuk, hogy akkor, amikor Asiában igen sokan nagy pénzösszegeket veszítettek, mivel fennakadt a hitelek törlesztése, megingott a hitelrendszer. Nem lehetséges ugyanis, hogy egy államban sokan elveszítsék pénzüket és vagyonukat, s másokat tömegével ne rántsanak ugyanabba a szerencsétlenségbe. Hát ettől a veszélytől tartsátok távol az államot, és adjatok hitelt szavaimnak abban, amit magatok is láttok: ez a hitel- és pénzrendszer, amely Rómában, amely a forumon érvényben van, össze van kötve azokkal az asiai pénzösszegekkel, és szorosan összefügg velük: azok nem zuhanhatnak csődbe, hogy emez ettől a mozgástól megindítva össze ne omoljon.

N. B.