Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

147. fejezet - 145. CORNELIUS GALLUS EGYIPTOMI FELIRATAI

147. fejezet - 145. CORNELIUS GALLUS EGYIPTOMI FELIRATAI

  1. Obeliszk a vatikáni Szent Péter téren (AE 1964, 255; 1994, 1815). Alföldy Géza: Der Monu- ment auf dem Petersplatz, ein historisches Monument der Antike. Heidelberg, 1990. Uő: Theodor Mommsen és a római felirattan utolsó 150 éve. Aetas, 19, 2004/2, 203-204.

Kr. e. 30

Imperator Caesar, Isten fia (Divi filii) rendeletére Caius Cornelius Gallus, Cnaeus fia,

Isten fia, Caesar alvezére (praefectus fabrum)1 forum Iulium névvel közteret létesített.

N. Gy.

  1. Felirat a philai templom falán.

Kr. e. 29

  1. Cornelius Gallus, Cnaeus fia, római lovag, a királyoknak (Octavianus) Caesartól, az isteni (Caesar) fiától való legyőzése után Alexandria és Aegyptus első helytartója (praefectus), aki a thébaisi zendülést (defectio) tizenöt napon belül leverte, és nyílt csatában kétszer aratott győzelmet, öt várost: Borésist, Koptost, Kerameikét, a nagy Diospolist (Thé- bát) és Ophieiont elfoglalta, e zendülések vezéreit foglyul ejtette, a sereget a Nílus zuha- tagjain túl odáig vezette, ameddig fegyvereivel sem a római nép, sem az egyiptomi királyok még nem hatoltak előre. Miután Thébaist, minden király közös félelmé(nek tárgyá)t fennhatósága alá kényszerítette, Philainál Aithiopia királyának követeit meghallgatta, és ezt a királyt oltalmába fogadta, majd az aithiopiai Triakontaschoinos kormányzójaként megerősítette, a hazai isteneknek és a segítő Nílusnak ezt ajánlotta fel.

B. I.

A vatikáni obeliszket Caligula Kr. u. 40-ben hozatta Rómába Egyiptomból. Cornelius Gallus, Octa- vianaus egyiptomi hadjáratának egyik parancsnoka Kr. e. 30-ban, röviddel Octavianus augusztus 1-jei győzelmét követően íratta a monumentális alexandriai tér közepére állított obeliszkre ezt a feliratot aranyozott bronzbetűkkel. Cornelius Gallus, az ismert költő Kr. e. 30 végén vagy 29-ben Egyiptom praefectusa lett. Felirataiban saját dicsőségét is hangsúlyozta Octavianusé mellett, ezért kegyvesztett lett, és Kr. e. 26-ban halálba kergették. Az egyiptomi Philai szigetén talált, Kr. e. 29-ben állított, háromnyelvű (görög, latin, egyiptomi) felirat, amely fölött Gallus lovas képmása állt, alátámasztja Cassius Dio értesülését a helytartó kegyvesztésének okairól (LIII 23, 5).

1. A praefectus fabrum tisztség a hadsereg „technikai főnökét” illette meg, de Cornelius Gal- lus valójában Octavianus alvezére volt. A felirat bronzbetűit Cornelius Gallus bukása után eltávolították, és szövegét csak a betűk csaplyukainak elhelyezkedése alapján tudta rekonstruálni Filippo Magi.