Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

148. fejezet - 146. ROMLOTT FAJ VAGYUNK

148. fejezet - 146. ROMLOTT FAJ VAGYUNK

Horatius: Ódák. VI 3.

Kr. e. 29

Ó Róma, szörnyű vétkeidért lakolsz, míg fel nem épül templomaid ledőlt oltára, míg füstös romok közt

szobraid éjfeketén merednek.

Szolgálj az égnek s felnövekedsz hamar. Minden dolognak lényege ennyi csak. Elhagytad őt, s immár haragvó ostora üldözi-sebzi néped.

Mert kedvező jel nélkül is útra kelt, szétzúzta kétszer hadseregünk a méd, és durva ércnyaklánca mellé

római gyöngyöket aggatott fel.

Testvérviszályban fulladozó hazánk földjére villámgyors-nyilu dák sereg

rontott be, indult már Egyiptom

asszonya1 rettenetes hajókkal.

Lábbal tiport már hitvesi esküket, otthont, családot sorra beszennyezett rontó korunk: ím itt a forrás,

mely kifakadva a népre zúdult!

Még vézna bakfis, máris utálatos táncokra ráng és bűnre serény a lány,

gyermek, de már tisztátalan vágy

lángja emészti parázna lelkét,

majd férje mellett, nagy lakomák során ifjabbra sandít, s rá sem ügyel, kinek kínálja tiltott kéjre testét,

hogyha a fáklyavilág kilobbant.

Nem rejti mocskát férje elől, az is jól tudja, mit tesz, tűri, ha asszonyát kincses kufár, hispán hajósok

jól-fizető kapitánya várja.

Más szellem, erkölcs győzte le Hannibál roppant hadát, más kardok elől futott Pyrrhus, nem ily vér verte tönkre

Antiochus ragyogó phalanxát!

Szikkadt parasztok sarjai, kőkemény földet kapákkal törni tudó fiak

harcoltak ott, kik, hogyha kellett,

zordon anyák szigorú szavára

fáért kimentek, bár a hegyek sötét árnyéka megnőtt, s állataik nehéz

jármát levették már, s az alkony

lassan az éji homályba fordult.

Mindent felőröl lám, a falánk idő!

Már őseinknél lagymatagabb szülők

dajkálta romlott faj vagyunk, még nemtelenebb unokák szülői.

M. B.

Horatius ódája Antonius legyőzése után, a Kr. e. 28-ban beindult újjáépítések előtt született (vö. 3-4. sor). Az erkölcsi hanyatlás koncepciójához vö. e kötetben Sallustius 127. és Livius 147. szövegét. Horatius ódája nagy hatást gyakorolt Berzsenyi költészetére (vö. Magyarokhoz).

  1. Egyiptom asszonya Kleopatra. Utalás az actiumi csatára (Kr. e. 31).