Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

157. fejezet - 155. OLTÁR AUGUSTUS TISZTELETÉRE

157. fejezet - 155. OLTÁR AUGUSTUS TISZTELETÉRE

A franciaországi Narbonne, az ókori Narbo területén talált oltár felirata. ILS 112.

Kr. u. 11

Titus Statilius Taurus és Lucius Cassius Longinus consulságának évében (11), October hó Kalendaeja előtti 10. napon (szeptember 22). Fogadalom, amelynek teljesítését magára vállalta Narbo lakossága mindörökre.

Határozatunk legyen jó, üdvös és szerencsés Imperator Caesar Augustus, az isteni Iulius (Caesar) fia, a haza atyja., hitvese, gyermekei és nemzetsége számára, a senatus és a római nép, valamint Colonia Iulis Paterna Narbo Martius polgárai és lakói számára, akik magugat az Ő istenségének örökkön való tiszteletére kötelezték! Narbo lakossága Narbo városában, a Forumon oltárt állított, amelynél minden év szeptember 23-án, amely napon Őt századunk szerencséje a földkerekség urává rendelte, a lakosság köréből három római lovag és három felszabadított rabszolga egy-egy áldozati állatot mutat majd be, és a város polgárai és lakói részére az ő isteni személyéhez való fohászkodás végett tömjént és bort szolgáltatnak a polgároknak és lakóknak január Kalendaeján. Hasonlóképpen január 7-én is, amely napon első alkalommal nyerte el auspicium révén a földkerekség feletti imperiumot, tömjénnel és borral fohászkodjanak, áldozzanak egy-egy állatot, s a polgároknak és lakóknak is nyújtsanak e napon tömjént és bort.

H. I.