Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

161. fejezet - 159. CLAUDIUS TIBERIUS NERO (TIBERIUS CSÁSZÁR)

161. fejezet - 159. CLAUDIUS TIBERIUS NERO (TIBERIUS CSÁSZÁR)

Sextus Aurelius Victor: Történelem dióhéjban.

Ur. 14-37

  1. Ezután Claudius Tiberius Nero, akit mostohafiúból örökbefogadás útján emeltek Augus- tus törvényes gyermekei közé, a szükséges óvintézkedéseket megtéve magához ragadta a főhatalmat, amelyet pedig ravasz módon névleg visszautasított. Alattomos is volt, de még inkább zárkózott természetű, és épp ezért nagyon kiismerhetetlen. Gyakran tettetett haragot olyan dolgokban, amelyeket a leginkáb óhajtott, és álnokul olyanokért mutatott lelkesedést, amelyeket (valójában) utált. Váratlan helyzetekben meglepően éles eszűnek bizonyult. Az első jó időszak után veszélyessé kezdett válni, és mindkét nembeli, majdnem mindenféle életkorú partnerekkel hajszolta a gyönyöröket, az ártatlanokat és vétkeseket pedig a kelleténél is jobban büntette, családtagjait és idegeneket egyformán. Egészen odáig ment, hogy a városoktól és az emberektől megundorodva, Capri szigetét szemelte ki arra, hogy titkos üzelmeinek otthont adjon. Ezért aztán leálltak a hadműveletek, felbomlott a katonai fegyelem, és sok helyütt megtépázódott a Római Birodalom. Ugyanakkor pedig Kappadokiától eltekinteve, egyetlen területet sem igázott le, azt is még uralkodásának kezdetén, Archelaos királyt eltávolítva tette provinciává. A Tacfarinas vezetésével mindenfelé portyázó gaetulusok rabló hadjáratainak véget vetett, és fortélyosan legyőzte Marobodust, a szvébek királyát. Nem kevésbé volt okos az a döntése, mely szerint az addig a környező városokban, illetve Rómában magánházakban szétszórva állomásozó praetori cohorsokat egy, a város közelében fekvő táborba vonta össze. Parancsnokukat pedig egyszerűen praefectusnak (elöljárónak) nevezte, esetleg megtoldva ezt a praetorio címmel. A többi katonai rendfokozatot ugyanis Augustus hozta létre.

P. H. A.

Tiberius császár eme életrajzából nagyon hiányzik Seianus és Germanicus említése. Róluk Tacitus Annalese és Cassius Dio is részletesen beszámol (vö. 161. dok.).

P. H. A.