Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

164. fejezet - 162. TIBERIUS ÉS AZ URALKODÓKULTUSZ

164. fejezet - 162. TIBERIUS ÉS AZ URALKODÓKULTUSZ

SEG XI 922-923.

Kr. u. 14-19

... (az agoranomos) helyezze el az első alapzatra az isteni Augustus Caesarnak, (Tiberius Caesar) atyjának (szobrát). A jobb oldali másodikra Iulia Augustáét (Livia), a harmadikra pedig Tiberius Caesar Augustus imperatorét. A szobrokat a város bocsátja rendelkezésre. Helyezzen el | 5. egy asztalt is a színház közepén, arra egy tömjéntartót, és a syn- hedria tagjai, valamint a tisztviselői collegiumok (synarchiai) mind mutassanak be rajta áldozatot az uralkodók egészségéért még a szereplők bevonulása előtt.

(Az agoranomos) pedig ünnepelje meg az első napot, mint az isteni Caesar Augustus- nak, az isten fiának, a megváltónak és szabadítónak (Sótér Eleutherios) ünnepét; a másodikat mint Tiberius Caesar Augustus imperatornak, a haza atyjának az ünnepét; a harmadikat mint Iulia Augustának, | 10. népünk és városunk Jó szerencséjének (Tyché ünnepét); a negyediket mint Germanicus Caesar Nikéjéét; az ötödiket mint Drusus Caesar Aphro- ditéjéét (Venus Genetrix); a hatodikat mint Titus Quinctius Flamininusét; és legyen gondja a versenyzők jó rendjére.

Az ephorosok, Terentius Biadas hivatali társai, akik Chairón stratégoskodásának és |

  1. Augustus-papságának évében (viselik tisztségüket), gondoskodjanak három feliratos szoborról: az isteni Augustuséról, Iulia Augustáéról és Tiberius Caesar Augustuséról. Azonkívül a kórus számára szolgáló színpadi emelvényről, négy díszletajtóról és a zenészek dobogójáról. Állítsanak fel továbbá egy kőtáblát is, és vésessék bele a szent törvényt, és a községi irattárban helyezzenek el egy másolatot a szent törvényről, hogy az irattárban elhelyezett és a szabad ég alatt mindenki számára látható törvény mindörökké hirdesse a gytheioni nép háláját minden ember | 40. fejedelmei iránt.

Tiberius levele

Tiberius Caesar Augustus, az isteni Augustus fia, pontifex maximus, a tribunusi hatalom (tizenhat?)szoros birtokosa, Gytheion város ephorosainak és népének üdvözletét (küldi). Decimus Turranius Nicanor, akit követként hozzám és anyámhoz küldtetek, | 15. átadta leveleteket, az atyám kultuszára (eusebeia) és az én tiszteletemre (timé) vonatkozó határozataitokkal együtt. Ezek miatt dicsérlek benneteket, és úgy is gondolom, hogy illendő mind általában az emberiség részéről, mind különösen a ti városotok részéről, hogy atyámnak az egész világmindenséggel tett nagy jótéteményeiért fenntartsátok a nagy isteneket illető kivételes | 20. tiszteleteteket. Én magam beérem a mértékletesebb és emberi tisztelet (megnyilvánulásaival). Anyám viszont akkor fog válaszolni, amikor értesül a személyét illető tiszteletnyilvánításra vonatkozó döntésetekről.

B. I.

A töredékes felirat több darabját a peloponnésosi Gytheionban, Spárta egykori kikötővárosában találták meg 1922-ben a színháztól száz méterre délre. A szöveg második része Tiberius levelét tartalmazza, amelyben Augustus számára elfogadja az isteni tiszteletet, maga számára viszont csak az embernek kijáró megbecsülést. Ez egybecseng azzal, amit a Tiberiust nem különösebben kedvelő Tacitus is állít (Évkönyvek. IV 37-38): „Én, összeírt atyák, halandó ember vagyok, emberi hivatást töltök be, s beérem azzal, ha mint princeps megállom helyemet; erre nemcsak titeket hívlak tanúul, de szeretném, ha az utódok is így tartanának meg emlékezetükben.”

Az agoranomos (piacfelügyelő) Gytheionban megfelelt a római aedilisnek. Iulia Augusta lett Augustus végrendelete értelmében felesége, Livia neve. Flamininus szabadította fel Gytheiont.