Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

173. fejezet - 171. AZ URALKODÓI HATALOM TITKA

173. fejezet - 171. AZ URALKODÓI HATALOM TITKA

Tacitus: Korunk története. I 4.

Kr. u. 68

  1. Mielőtt tervem megvalósításához fogok, úgy vélem, fel kell idéznem, milyen volt a város állapota, milyen a csapatok szelleme, milyen a tartományok helyzete, mi volt egészséges a földkerekségen, és mi beteg, hogy ne csak a többnyire véletlen eseteket és történéseket, hanem a mögöttük rejlő értelmet s okokat is meg lehessen ismerni. Nero halála, amennyire lelkesítő volt az örvendezés első fellángolásában, annyira különféle érzéseket váltott ki nemcsak a városban a senatorokból, a népből vagy a városi katonaságból, hanem valamennyi legióból s vezéreikből is, miután köztudomásúvá lett az uralkodói hatalom titka (arcanum imperii), az, hogy princepset máshol is választhatnak, nem csak Rómában. De a senatorok örömükben mindjárt zabolátlanabbul is éltek a szabadsággal, hisz az új uralkodó távol volt; az előkelőbb lovagok majdnem úgy örvendeztek, mint a senatorok; a népnek romlatlan és a nagy családokhoz csatlakozó része, az elítéltek és száműzöttek cliensei s felszabadítottjai reménykedve ütötték fel a fejüket: a szegénységben élő és cirkuszi meg színházi látványosságokhoz szokott alja nép, valamint a legelvetemültebb rabszolgák, vagy akik javaik felemésztése után Nero gyalázatából tengődtek, szomorúan lézengtek, és a híreket lesték.

B. I.

Ez a rövid szemelvény felfedi a birodalom titkát (arcanum imperii), hogy császárokat Rómán kívül is választhatnak, amit a négy császár évében több legio is felismert, és ami, például a katonacsászárok korában, inkább szabály lett, mint kivétel. Tacitus ezen a művén (Historiae) nagyjából 109-ig dolgozott.