Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

175. fejezet - 173. LEX DE IMPERIO VESPASIANI

175. fejezet - 173. LEX DE IMPERIO VESPASIANI

CIL VI 930. Bronztábla a Capitoliumi Múzeumban.

Kr. u. 69

... vagy szerződést köthessen (foedusfacere), akikkel kötni akar, amint ezt az isteni Au- gustus, Tiberius Iulius Caesar Augustus és Tiberius Claudius Caesar Augustus Germa- nicus tehette,

és hogy összehívhassa a senatust, előterjesztést tehessen, (az ügyet újólagos tárgyalás végett) visszaküldhesse, előterjesztés és szavazás útján senatusi határozatokat hozathasson, amint ezt az isteni Augustus, Tiberius Iulius Caesar Augustus és Tiberius Claudius Caesar | 5. Augustus Germanicus tehette,

és hogy ha az ő akaratából, kezdeményezésére, parancsára vagy megbízásából, vagy az ő jelenlétében a senatus összeül, a bármire vonatkozólag hozott határozat olyan jogerővel bírjon, mintha a senatusi ülés összehívása és megtartása a törvény előírásai szerint történt volna, és hogy akiket hivatal, jogkör, felhatalmazás vagy valamely ügy gondnoksága | 10. iránti kérelmükben a senatusnak és a római népnek ajánlott, és akinek a maga szavazatát odaadta vagy odaígérte, azok bármely (választó)gyűlésen soron kívül tekintetbe vétessenek,

és hogy ha a pomerium vonalát kiterjeszteni vagy előbbre tolni az állam érdekében levőnek találja, ezt meg is tehesse, amint Tiberius Claudius Caesar Augustus | 15. megtehette, és hogy amit az állam érdekében levőnek, valamint az isteni és emberi, köz- és magándolgok méltóságát öregbítőnek vél, azt cselekednie és megtennie joga és hatalma legyen, amint ezt az isteni Augustusnak, Tiberius Iulius Caesar Augustusnak és Tiberius Claudius Caesar | 20. Augustus Germanicusnak (jogában és hatalmában) állott,

és hogy amely törvények és néphatározatok nem kötötték az isteni Augustust vagy Tiberius Iulius Caesar Augustust és Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicust, azok alól a törvények és néphatározatok alól Caesar Vespasianus imperator is legyen felmentve, és amit csak bármely törvény vagy törvényjavaslat alapján | 25. az isteni Augustusnak vagy Tiberius Iulius Caesar Augustusnak, vagy Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicusnak szabad volt megtennie, mindazt Caesar Vespasianus Augustus impera- tornak is szabad legyen megtennie,

és hogy amit e törvényjavaslat megszavazása előtt Caesar Vespasianus Augustus imperator | 30. vagy az ő parancsára vagy megbízásából bárki tett, cselekedett, határozott vagy elrendelt, az ugyanolyan jogerővel bírjon (ea perinde iusta rataque sint), mintha a nép parancsára történt volna.

Határozat (sanctio)

Ha valaki e törvény alapján a törvények, törvényjavaslatok, néphatározatok vagy senatu- si végzések ellenében járt el vagy fog eljárni, vagy ha azt, amit a törvény, törvényjavaslat, néphatározat vagy senatusi végzés értelmében tennie kellene, e törvény alapján nem teszi meg, az ne legyen kárára (id ei ne fraudi esto), emiatt ne tartozzék semmiféle (kártérítéssel) a köznek, senki e miatt eljárást ne indíthasson, ítéletet ne hozhasson ellene, és emiatt senki eljárást ne engedélyezzen.

B. I.

A hatalmas bronztáblát, amely a senatus 69. december 22-én hozott határozatát (senatusconsul- tum) tartalmazza – ami a nép elé terjesztve és megszavazva törvényerőre (lex) emelkedett –, 1453 körül találták meg Rómában. A törvény szerint a császár hatalmának (imperium) jogforrása már nem a köztársasági intézmények betöltésében, hanem Augustus, Tiberius és Claudius tetteiben keresendő. Egy esetben, a pomerium (Róma városának megszentelt határvonala) kiterjesztésében csak Claudius a jogforrás, mivel Augustus és Tiberius nem módosította a város határát.