Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

176. fejezet - 174. EGY KARRIER A PRINCIPATUS KORÁBAN

176. fejezet - 174. EGY KARRIER A PRINCIPATUS KORÁBAN

Plautius Silvanus felirata, CIL XIV 3608.

Kr. u. 74 után

Tiberius Plautius Silvanus Aelianusnak, Marcus fiának, az Anio-melléki tribusból, (a volt) pontifexnek, az Augustalis-testület és a pénzverés felügyeletére rendelt háromtagú bizottság tagjának (III vir aeri argento auro flando feriundo), Tiberius Caesar (volt) quaestorának, a germaniai V. legio legatusának, (volt) városi praetornak, Claudius Caesar (volt) britanniai legatusának (Kr. u. 43-44) és kísérőjének (comes), (volt) consulnak (45), Asia proconsulának, Moesia praetori rangú helytartójának (legatus pro praetore), amely provinciába a Danuvius túlsó (északi) partján élők sokaságából több mint százezer embert hozott át feleségükkel, gyermekeikkel, fejedelmeikkel és királyaikkal együtt, hogy adót fizessenek. A szarmaták megmozdulását még kitörése előtt elfojtotta, bár csapatainak nagy részét (Corbulo) armeniai hadjáratának céljaira átadta. Addig ismeretlen vagy a római néppel ellenséges királyokat hozott át a védelme alatt álló (déli) partra, és arra kényszerítette őket, hogy térden állva adják meg a tiszteletet a római hadi jelvényeknek. A bas- tarnák és roxolánok királyainak visszaküldte fiait, a dák uralkodónak a testvéreit, akiket (annak idején) foglyul ejtett, vagy az ellenség kezéből ragadott ki. Közülük egyesektől túszokat vett, ezáltal megszilárdította a provincia békéjét, és kiterjesztette a határait. A szkí- ták királyát is arra kényszerítette, hogy hagyjon fel a Borysthenésen túli Chersonésos ostromával. E provinciából elsőnek tette könnyebbé a római nép gabonaellátását azzal, hogy nagyobb mennyiségű búzát küldött. Miután hispaniai legatusi küldetéséből visszahívták, hogy a városi praefecturát vegye át, praefectusi működése alatt a senatus Impera- tor Caesar Augustus Vespasianus javaslatára a triumphatort megillető díszjelvényekkel (ornamenta triumphalia) tüntette ki. (Vespasianus) beszédéből az (ajánló-) szavak alább olvashatók: „Moesiát úgy igazgatta, hogy triumphatori díszjelvényekkel való kitüntetését én nem halasztottam volna idáig, még akkor sem, ha időközben a halogatás folytán fontosabb címet: a város praefectusának méltóságát nyerte el.”

Ugyanennek a városi praefecturának a tartama alatt Imperator Caesar Augustus Ves- pasianus másodízben is consullá tette (74).

B. I.

Plautius Silvanus sírfeliratát Tibur közelében találták meg, ahol a Plautiusok mauzóleuma előtt állt. A consuli tisztséget 45-ben ugyan csak suffectusként érte el, de Moesia helytartójaként olyan érdemeket szerzett, amelyeket Vespasianus császár is elismert. Kapcsolatban állt a császári családdal is, mivel örökbefogadás révén Claudius első felesége, Plautia Urgulanilla családjához tartozott. Tacitus is megemlékezett róla (Korunk története. IV 53).