Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

181. fejezet - 179. PLUTARCHOS MŰFAJÁRÓL

181. fejezet - 179. PLUTARCHOS MŰFAJÁRÓL

Plutarchos: Alexandros. 1.

Kr. u. 100 k.

Ebben a könyvben írom le Alexandros királynak és Caesarnak, Pompeius legyőzőjének életét; tekintettel az elmondandó sok eseményre, bevezetésképpen csak arra kérem olvasóimat, ne vegyék tőlem rossz néven, ha nem szólok részletesen minden híres eseményről, hanem legnagyobb részüket csak vázlatosan mondom el. Én ugyanis nem történelmi művet írok, hanem életrajzokat, s az erény vagy a bűn nem a legkiválóbb tettekben nyilvánul meg, hanem egy-egy jelentéktelen dolog, mondás vagy tréfás megjegyzés gyakran jobban megvilágítja valaki jellemét, mint a legnagyobb hadseregek, csaták vagy ostromok. Amint a portréfestők is az arccal és a tekintettel juttatják kifejezésre a hasonlatosságot, s más részletekkel nem sokat törődnek, adassék meg nekem is, hogy inkább a lélek jellemző tulajdonságait keressem, azok segítségével ábrázoljam hőseim életét, s másoknak engedjem át nagy tetteik és csatáik leírását.

M. E.

Ez a néhány sor érthetővé teszi, hogy miért olyan nehéz Plutarchos életrajzait történelmi forrásként használni, holott bizonyos esetekben más forrás nem áll rendelkezésünkre. Az események bemutatásánál ugyanis nem a kronológia, hanem a jellem minél plasztikusabb bemutatása volt a szerző célja.