Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

187. fejezet - 185. ANTONINUS PIUS

187. fejezet - 185. ANTONINUS PIUS

Sextus Aurelius Victor: Történelem dióhéjban.

Ur. 138-161

  1. Következzék tehát Aurelius Antoninus, akit a Pius melléknévvel tüntettek ki, hiszen szinte egyetlenegy bűn szégyenfoltja sem mocskolta be hírnevét. Igen ősi családból származott, Lanuvium városából, és római senator volt. Olyannyira kiegyensúlyozott és makulátlanul erkölcsös volt, hogy ezáltal élő tanúbizonyságot tett arról, hogy az igazi jellem sem a béke terhe alatt, sem a hosszú tétlenség által nem korrumpálódik, és a városokat az teszi boldoggá, ha a birodalomban bölcsesség uralkodik. Húsz éven keresztül, amíg csak hivatalát viselte, végig ugyanolyan maradt. A város fennállásának 900. évfordulójáról nagyszerű ünnepségekkel emlékezett meg. Talán egyedül a katonai győzelmek hiányát lehetne hibájául felróni, de ez (a kifogás) sem állja meg a helyét. Hiszen kétségtelenül nagy szó, hogy egyrészt senki sem mert ujjat húzni vele, másrészt, hogy erőfitogtatás céljából ő sem kezdett háborúba a békeszerető szomszédos népekkel. Fiúörököse nem lévén, vejével osztotta meg a birodalom vezetésének gondjait.

P. H. A.

Antoninus Pius életrajzát a Historia Augusta egyik szerzője, Iulius Capitolinus is megírta, és uralkodásának eseményeire vonatkozóan Orosius, Cassius Dio és Eutropius is forrásul szolgálhatnak.

P. H. A.