Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

188. fejezet - 186. RABSZOLGAVÉTELI SZERZŐDÉS

188. fejezet - 186. RABSZOLGAVÉTELI SZERZŐDÉS

Latin nyelvű viaszostábla, Dacia, kelt Kartumban. CIL III 937. Vö. Pólay Elemér: A dáciai viaszostáblák szerződései. Budapest, 1972.

139. március 17.

Maximus Batonis a Passia vagy más néven nevezett, kb. hatéves, talált rabszolgalányt megvette és mancipatióval átvette Dasius Verzonistól, a kavieretiumi pirustától kettőszázöt dénárért. Hogy a rabszolgalány egészséges, nem tolvaj, és más vétség sem terheli, nem szökevény és csavargó, ezt garantálja. Ha valaki ezt a rabszolgaleányt vagy azt részben elperelné a vevőtől úgy, hogy ennek folytán Maximus Batonis vagy az, akit a dolog illetni fog, megtartani és birtokolni nem tudná azt, úgy azt az összeget, amelyért a leányt vette és még egyszer annyit megfizetni hit alatt kérte Maximus Batonis és hite alatt ígérte Dasius Verzonis, a kavieretiumi pirusta. Dasius Verzonis kijelentette, hogy a fent írt leányért kettőszázöt dénárt Maximus Batonistól kapott, és azt át is vette. Kelt Kartumban, március 17-én, Titus Aelius Caesar Antonius Pius és Buttius Praesens consulsága évében. Maximus Venetus elöljárónak, Mausrius Messus decuriónak, Annenses Andunocnetis- nak, Planius Versonisnak, Liccaius Epicadi Marciniesusnak, Epicadus Plarentisnak, akit Micónak is hívnak, Dasius Verzonisnak, magának az eladónak (pecsétje).

P. E.

1786-ban és az azt követő évtizedekben Verespatak (ma Ro$ia Montana, Románia) környékén, elhagyott római kori bányaüregekben ókori viaszos fatáblákat találtak, amelyek a daciai bányavidék életére vonatkozó latin és görög nyelvű jogi és gazdasági feljegyzéseket tartalmaznak.

A mancipatio a római jogban a tulajdonátruházás formája, amelynek során a vevő (vagy örökös, megajándékozott, hitelező) kezét jogilag a megszerzett tulajdonra helyezi (manu capere). A pirus- ták illyr eredetű népcsoport volt. Tagjait a rómaiak telepítették a daciai bányavidékre, minthogy korábbi lakóhelyükön, a Drina-kanyartól délre eső területen is bányászattal foglalkoztak.